Sejsmika inżynierska

 

Oferujemy analizy eksperckie przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych

Mikrosejsmika

  • rozpoznanie geoinżynieryjne gruntu z użyciem przenośnych źródeł sejsmicznych do ok.100m, w celu:
  • wyznaczenia podłoża skalnego
  • wyznaczenia zwierciadła wód gruntowych, uskoków przypowierzchniowych i deformacji
  • projektowanie posadowienia obiektów takich jak: autostrady, tunele, obiekty hydrotechniczne

Tomografia sejsmiczna wysokiej rozdzielczości

  • głębokościowe przekroje sejsmiczne 2D lub 3D rozkładu prędkości fal podłużnych o dowolnej głębokości i rozdzielczości dla
  • oceny stanu wałów przeciwpowodziowych, 
  • lokalizacji nieciągłości, kawern

przetwarzanie danych sejsmicznych

  • reinterpretacja danych archiwalnych przy użyciu współczesnych metod obrazowania sejsmicznego i metod tomograficznych

                                                                                

przetwarzanie danych sejsmicznych w domenie czasu

obrazowanie danych sesjsmicznych w domenie głębokości

inwersja pełnego pola falowego

modelowanie sejsmiczne i projektowanie badań sejsmicznych

 

 

Mamy możliwość wykonania pomiarów w trudnym terenie np.obszary miejskie, wzgórza

Dysponujemy zestawem samodzielnych, jednokannałowych stacji sesmicznych typu DATA-CUBE i ReftekTexan oraz przenośnymi źródłami energii sejsmicznej(PEG-40)