Programy i stypendia MNiSW

Aktualnie realizowane programy i stypendia

Tytuł projektu/stypendium

Kierownik projektu

Źródło finansowania

Okres realizacji

Uczestnictwo w programie "Mobilność Plus" dr Oskar Głowacki MNiSW 2018-2020
Promocja badań naukowych w obszarach polarnych narzędziem umiędzynarodowiania oraz kształtowania pozytywnego odbioru społecznego polskiej nauki

dr Agata Goździk

MNiSW 2019-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończone programy i stypendia

 

Tytuł projektu/stypendium

Kierownik projektu

Źródło finansowania

Okres realizacji

Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca

dr Robert Bialik

Stypendium naukowe

2012-2015

Prognozowanie temperatury wody w rzekach za pomocą modeli empirycznych

dr hab. Adam Piotrowski

Program  Iuventus Plus

2013-2015

Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca

dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN

Stypendium naukowe

2012-2015

Nowy mechanizm wielkoskalowego dynama hydromagnetycznego dr hab.
Krzysztof Mizerski, prof. PAN
MNiSW
(Program Iuventus Plus)
2015-2017
Dwuwymiarowa analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w powierzchniowych wodach płynących dr
Monika Kalinowska
MNiSW
(Program Iuventus Plus)
2013-2016
Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos Stypendium naukowe 2015-2018

 

Prowadzone projekty