Programy i stypendia MNiSW

Aktualnie realizowane programy i stypendia

Tytuł projektu/stypendium

Kierownik projektu

Źródło finansowania

Okres realizacji

Uczestnictwo w programie "Mobilność Plus" dr Oskar Głowacki MNiSW 2018-2020
Promocja badań naukowych w obszarach polarnych narzędziem umiędzynarodowiania oraz kształtowania pozytywnego odbioru społecznego polskiej nauki

dr Agata Goździk

MNiSW 2019-2021

Projekt EDU-ARCTIC 2:od badań polarnych do naukowej pasji - innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii jest dofinansowany z budżetu państwa w kwocie 154 296,31 zł w ramach programu EDUKACJA (MF EOG 2014-2021). Całkowity koszt projektu wynosi
1 028 642,00 zł. Projekt jest skierowany do uczniów w wieku 13–19 lat i ich nauczycieli. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego sposobu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Polsce i Norwegii.

 Misją konsorcjum projektowego jest przekształcanie informacji i danych w utrwaloną wiedzę, umiejętności, a także przekazanie pasji, która może zaowocować wyborem naukowej ścieżki kariery przez młodzież. Program wykorzystuje arktyczne stacje badawcze oraz prowadzone tam obserwacje biologiczne, meteorologiczne, glacjologiczne itp.

Uczniowie będą mieli okazję poznać pracę naukowców i specyfikę obszarów polarnych. W rezultacie wzrośnie ich zainteresowanie karierą naukową, rozumienie języka naukowego, zdolność interpretacji danych i świadomość, że zmiany w Arktyce mają globalne znaczenie.

W ramach projektu powstanie seria filmów 360 stopni z narracją lektorem, 40 pakietów edukacyjnych w języku angielskim i 20 w języku polskim. Odbędzie się 180 transmisji lekcji online. Zorganizowanych zostanie 6 warsztatów dla 150 nauczycieli.

dr Agata Goździk MNiSW 2019-2021

Projekt EDU- ARCTIC.PL. Promocja badań naukowych w obszarach polarnych narzędziem umiędzynarodowiania oraz kształtowania pozytywnego odbioru społecznego polskiej nauki jest dofinansowany z budżetu państwa w kwocie 1 269 363,11 zł w ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Całkowity koszt projektu wynosi 1 269 363,11 zł.

Projekt koncentruj się na rozpromowaniu polskich badań naukowych prowadzonych w Arktyce i Antarktyce. Pozytywny odbiór społeczny nauki w polskim społeczeństwie na przykładzie wielowątkowych, interdyscyplinarnych badań polarnych to cel przyświecający wszystkim działaniom projektowym, pozwalających dotrzeć do zróżnicowanych grup wiekowych w całej Polsce w ramach oferty edukacji pozaformalnej (webinaria prowadzone przez naukowców, wykłady otwarte, wykłady dla Uniwersytetów III wieku i warsztaty dla uniwersytetów dziecięcych) oraz nieformalnej (seria a filmów na youtube '(Ant)Arktyka BEZ TAJEMNIC', eventy terenowe, 3D mapping, portal z artykułami popularnonaukowymi i materiałami "Rodzinne laboratorium", aplikacja mobilna). Z kolei aktywizujący i angażujący Konkurs Polarny z atrakcyjną nagrodą - udziałem w ekspedycji naukowej na Spitsbergen/letnim obozem naukowym (w zależności od wieku uczestników), przyczyni się do popularyzacji wyboru naukowej ścieżki kariery, szczególnie w obszarze nauk o Ziemi.

dr Agata Goździk MNiSW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończone programy i stypendia

 

Tytuł projektu/stypendium

Kierownik projektu

Źródło finansowania

Okres realizacji

Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca

dr Robert Bialik

Stypendium naukowe

2012-2015

Prognozowanie temperatury wody w rzekach za pomocą modeli empirycznych

dr hab. Adam Piotrowski

Program  Iuventus Plus

2013-2015

Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca

dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN

Stypendium naukowe

2012-2015

Nowy mechanizm wielkoskalowego dynama hydromagnetycznego dr hab.
Krzysztof Mizerski, prof. PAN
MNiSW
(Program Iuventus Plus)
2015-2017
Dwuwymiarowa analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w powierzchniowych wodach płynących dr
Monika Kalinowska
MNiSW
(Program Iuventus Plus)
2013-2016
Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos Stypendium naukowe 2015-2018