Magnetyzmu

W Zakładzie Magnetyzmu działają trzy grupy badawcze:

  • Paleomagnetyzm i badania środowiskowe (z Laboratorium Paleomagnetyzmu i Badań Środowiskowych)
  • Geoelektromagnetyzm
  • Obserwacje Geomagnetyczne

Zakład współpracuje z dwoma instytutowymi obserwatoriami magnetycznymi