Magnetyzmu

W Zakładzie Magnetyzmu działają trzy zespoły badawcze:

Zakład współpracuje z dwoma instytutowymi obserwatoriami magnetycznymi

 

 

Prowadzone projekty