Dr hab. Beata Górka-Kostrubiec, prof. PAN

 

Zakład Magnetyzmu (Badania Środowiskowe)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Ja
nusza 64, 01-452 Warszawa
tel +48 22 6915 712
e-mail: kostrub@igf.edu.pl


Wykształcenie:

1990 – magister fizyki – specjalność fizyka doświadczalna Uniwersytet Śląski w Katowicach

1995-2000 - Studia doktoranckie w na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym na kierunku Fizyka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2000 - doktor nauk technicznych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

Temat pracy doktorskiej „Kinetyka zaniku defektów strukturalnych i ich wpływ na przebieg odwracalnej przemiany martenzytycznej w stopach miedzi”


Zatrudnienie:

od 01.09.2008 Adiunkt w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2002- 2008 Adiunkt na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

1990- 2001 Asystent na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Dziedziny zainteresowań:

· Magnetyzm środowiskowy

· Wykorzystanie magnetometrii o badań środowiskowych

· Procesy pedogeniczne w glebach

· Wpływ czynników antropogenicznych na charakterystyki magnetyczne gleb


Wybrane publikacje:

  1. Górka-Kostrubiec, Beata (2015). The magnetic properties of indoor dust fractions as markers of air pollution inside buildings. Building and Environment, 90, 186-195.
  2. Górka-Kostrubiec, Beata; Jeleńska, Maria; Król, Elzbieta (2014). Magnetic signature of indoor air pollution: Household dust study. Acta Geophysica, 62, 1478-1503.
  3. Dytłow, Sylwia Klaudia; Górka-Kostrubiec, Beata Magnetometry application to the analysis of air pollutants accumulated on tree leaves. Edited by: Pawłowski, A; Dudzińska, MR; Pawłowski, L Conference: Conference on Environmental Engineering IV Location: Lublin, POLAND Date: SEP 03-05, 2012. ENVIRONMENTAL ENGINEERING IV, p 317-322. Published: 2013.
  4. Król, Elżbieta; Górka-Kostrubiec, Beata; Jeleńska, Maria The magnetometric study of indoor air pollution inside flats located in Warsaw and its suburbs. Edited by: Pawłowski, A; Dudzińska, MR; Pawłowski, L Conference: Conference on Environmental Engineering IV Location: Lublin, POLAND Date: SEP 03-05, 2012. ENVIRONMENTAL ENGINEERING IV, p. 323-328. Published: 2013.
  5. Górka-Kostrubiec, Beata; Król, Elżbieta; Jeleńska, Maria (2012). Dependence of air pollution on meteorological conditions based on magnetic susceptibility measurements: a case study from Warsaw. Studia Geophysica et Geodaetica, 56, 861-877.
  6. Jeleńska, Maria; Górka-Kostrubiec, Beata; Król, Elżbieta Magnetic properties of dust as indicators of indoor air pollution. Preliminary results. Edited by: Dudzińska, MR; Management of Indoor Air Quality; Taylor& Francis Group, London 2011, p.129-136.