Pomiary magnetyczne

OFERUJEMY ANALIZY EKSPERCKIE I USŁUGI NA ZLECENIE 

 

pomiary składowych ziemskiego pola magnetycznego

  • pomiary deklinacji magnetycznej np. na lotniskach

badanie terenu pod kątem występowania anomalii magnetycznych

  • lokalizacje lotnisk i lądowisk

dostarczanie w czasie rzeczywistym danych o aktywności magnetycznej w celu:

  • określania warunków propagacji fal radiowych
  • pomiarów związanych z ochroną katodową rurociągów
  • wierceń kierunkowych związanych z eksploatacją złóż ropy lub gazu

kalibracja magnetometrów do pomiarów ziemskiego pola magnetycznego

 pomiary zanieczyszczeń powietrza metodami magnetycznymi "odkurzona warszawa"