Dr hab.Tomasz Ernst prof. PAN

Zakład Magnetyzmu (Geoelektromagnetyzm)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Ksiecia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 751
e-mail:
ternst@igf.edu.pl


Zainteresowania Naukowe:

- zjawisko indukcji elektromagnetycznej w Ziemi.
- sondowania geomagnetyczne i magnetotelluryczne, oraz ich interpretacja.
- algorytmy obliczania funkcji przejścia i przetwarzanie danych.
- analiza wariacji pola magnetycznego generowanych w jonosferze.
- elektromagnetyczne prekursory trzęsień Ziemi.


Wybrane publikacje:

  1. Jankowski, J., Ernst, T., Jóźwiak, W. : ” Effect of thin near-surface layer on the geomagnetic induction arrows: an example from the East European Platform.”, Acta Gephys. Polonica, 52, No. 3, pp.349-361, 2004.
  2. Ernst, T. : “ Electrical conductivity inhomogeneities in Greece on the west margin of the Anatolian Fault.”, Acta Geophys. Polonica, 53, No. 1, 2005, pp. 103-114.
  3. Ernst, T., Jankowski, J. : “On the Plane Wave Approximation of the External Geo-magnetic Field in the Regional Induction Study.”, Izvestiya, Physics of the Solid Earth.”,vol. 41, No. 5, 2005, pp. 363 -370.
  4. H. Brasse, V. Cerv, T. Ernst, N. Hoffmann, J. Jankowski, W. Jozwiak, T. Korja, A. Kreutzmann, A. Neska, N. Palshin, L. B. Pedersen, G. Schwarz, M. Smirnov, E. Sokolova, and I. M. Varentsov, 2006, „Probing Electrical Conductivity of the Trans-European Suture Zone.”, Eos, Vol. 87, No. 29.
  5. Pushkarev P. Yu., T. Ernst, J. Jankowski, W. Jozwiak, M. Lewandowski, K. Nowozynski and V. Yu. Semenov, 2007, “ Deep Resistivity Structure of the Trans-European Suture Zone in Central Poland.” , Geophysical Journal International, 169, pp. 926-940.
  6. Ernst,T., Brasse, H., Cerv, V., Hoffmann, N., Jankowski, J., Jozwiak, W., Kreutzmann, A., Neska, A., Palshin, N., Pedersen, L., Smirnov, M., Sokolova, E., Varentsov I., 2008, “Electromagnetic images of the deep structure of the Trans-European Suture Zone beneath Polish Pomerania.”, Geophysical Research Letters, Vol. 35, L15307, doi:10.1029/2008GL034610

Prowadzone projekty