Dr hab. Rafał Szaniawski, prof. PAN

Zakład Magnetyzmu (Paleomagnetyzm)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 766
e-mail:rafsz@igf.edu.pl


Wykształcenie:

2004 – doktorat, Instytut Geofizyki PAN przy współpracy z Uniwersytetm Lille 1 (Francja). Paleomagnetyzm a tektogeneza waryscydów europejskich na przykładzie Ardenów Francji i Belgi (Paléomagnétisme et tectogénése des Variscides du Nord de la France et Sud de la Belgique).

1997 - magisterium, Wydział Geologii UW przy współpracy z Instytutem Geofizyki PAN.


Zatrudnienie:

1997 - Instytut Geofizyki PAN, Zakład Magnetyzmu Ziemskiego, Laboratorium Paleomagnetyzmu. 1998-2003 – Uniwersytet Lille 1 (Francja), Laboratorium: Processus et Bilans des Domaines Sédimentaires (stypendium doktoranckie).


Udział w projektach badawczych: Projekt MNiSW, 2447/B/P01/2007/33, Badania tektogenezy Karpat zewnętrznych na obszarze Polski południowo-wschodniej i zachodniej Ukrainy w oparciu o metody paleomagnetyzmu i strukturalne. 2008-2011, kierownik projektu. Projekt MNiSW, nr. N307 037 31/2527, Paleomagnetyzm węglanowych skał dewonu w Górach Świętokrzyskich: diagenetyczne i tektoniczne uwarunkowania kontrastów magnetycznych. 2006-2009, wykonawca. Projekt MNiSW, nr. 6 PO4D 034 18, Paleogeografia Baltiki we wczesnym paleozoiku na podstawie badań paleomagnetycznych osadów kambru i ordowiku Bornholmu. 2000-2002, wykonawca. Projekt MNiSW, nr. 6PO4D 02621, Młodopaleozoiczna tektonika w południowej części Gór Świętokrzyskich i jej zapis strukturalny, sedymentologiczny i stratygraficzny. 2001-2004, wykonawca.


Dydaktyka: Opieka promotorska nad pracą magisterską wykonaną przy współpracy z Wydziałem Geologii UW. Joanna Roszkowska (2008), Analiza paleomagnetyczna i strukturalna synkliny gałęzicko-bolechowickiej w rejonie Kowali.


Wybrane publikacje:

 1.  Mazzoli, S., Szaniawski, R., Mittiga, F., Ascione, A., Capalbo, A, 2012. Tectonic evolution of Pliocene–Pleistocene wedge-top basins of the southern Apennines: new constraints from magnetic fabric analysis Canadian Journal of Earth Sciences, 49:(3) 492-509, doi: 10.1139/e11-067
 2. Szaniawski, R., Konon, A., Grabowski, J., Schnabl P., 2011. Palaeomagnetic age constraints on folding and faulting events in Devonian carbonates of the Kielce Fold Zone (southern Holy Cross Mountains, Central Poland), Geological Quarterly, 55 (3) : 223-234
 3. Zattin, M., Andreucci, B., Jankowski, L., Mazzoli, S. and Szaniawski, R. (2011), Neogene exhumation in the Outer Western Carpathians. Terra Nova, 23: 283–291. doi: 10.1111/j.1365-3121.2011.01011.x
 4. Mazzoli S., Jankowski L., Szaniawski R., Zattin M., 2010. Low-T thermochronometric evidence for post-thrusting (< 11 Ma) exhumation in the Western Outer Carpathians, Poland. Comptes Rendus Geoscience, 342 (2):162-169.
 5. Szaniawski R., Lewandowski M., 2009. Palaeomagnetic age constraints indicate post-Variscan orgin of massive breccia in Wietrznia Quarry (Holy Cross Mountains, Central Poland).Geological Quarterly, 53 (3): 357-362.
 6. Grabowski J., Michalik J., Szaniawski R., Grotek I., 2009. Synthrusting remagnetization of the Krizna nappe: high resolution palaeo- and rock magnetic study in the Strazovce section, Strazovske vrchy Mts, Central West Carpathians (Slovakia). Acta Geologica Polonica, 59 (2): 137-155.
 7. Szaniawski R, 2008. Late Paleozoic geodynamics of the Malopolska Massif in the light of new paleomagnetic data for the southern Holy Cross Mountains., Acta Geologica Polonica, 58 (1): 1-12.
 8. Lacquement F, Averbuch O, Mansy J-L, Szaniawski R, Lewandowski M, 2005. Transpressional deformations at lateral boundaries of propagating thrust-sheets: the example of the Meuse Valley Recess within the Ardennes Variscan fold-thrust belt (N France-S Belgium). Journal of Structural Geology, 27, 1788-1802.
 9. Szaniawski, R., Lewandowski, M., Mansy, J-L., Averbuch O., Lacquement, F. 2003. Syn-folding magnetization in the French-Belgium Variscides as a marker of the fold belt tectonic evolution. Bulletin de la Societe Geologique de France, 174, no.5, 511-523.
 10. Averbuch O., Lacquement F., Szaniawski R., Mansy J-L., Lewandowski M., 2002. Segmentation of the Variscan thrust front (N France, S Belgium): insights into the geometry of the Devonian Rheno-Hercynian Basin. Aardk. Mededel.Geologica Belgica, vol. 12, 89-92.
 11. Lewandowski M., Mansy J.L., Averbuch O., Lamarche J., Szaniawski R., 1999. Paleomagnetic dating of brittle tectonic structures: case studies on Ferques Fault (Boulonnais, France) and two faults from the Holy Cross MTS (Poland). Comptes Rendus Geoscience. 329, 495-502.

Prowadzone projekty