prof. dr hab. inż. Jarosław Jan Napiórkowski

Kierownik Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-854, e-mail: jnn@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • profesor nauk o Ziemi: maj, 2001
 • doktor habilitowany nauk przyrodniczych: w zakresie geofizyki-hydrologii, Rada Naukowa Instytutu Geofizyki PAN, rozprawa nt. „Zastosowania szeregu Volterry w hydrologii dynamicznej”, 1989
 • doktor nauk fizycznych: Instytutu Geofizyki PAN, rozprawa pt. „Identyfikacja zbiornikowego modelu koncepcyjnego opisanego szeregiem Volterry” 1979
 • magister inżynier: elektroniki, specjalność: automatyka, praca dyplomowa pt. „Model łańcuchowy odcinka gazociągu” na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, 1974

Zatrudnienie

Instytut Geofizyki, PAN

 • Profesor mianowany PAN od 2010
 • Profesor 2001 – 2009
 • Docent 1990 – 2001
 • Adiunkt 1979 – 1990
 • Starszy asystent 1976 – 1979
 • Asystent 1974 – 1975
 • Kierownik Studium Doktoranckiego przy IGF PAN 2000-2008
 • Kierownik Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki od 2004
 • Edytor naczelny Acta Geophysica od 2010

Civil Engineering Department, University College Dublin, Irlandia

 • Stypendysta Ministerstwa Oświaty Irlandii 1981-1983

Ruhr-Universität Bochum, Hydrologie, Wasserwirtschaft und Umwelttechnik, Niemcy

 • Stypendium Humboldta 1991-1993

Zainteresowania badawcze

 • Wykorzystanie teorii systemów do modelowania transformacji przepływu w korytach otwartych i procesu opad-odpływ
 • Hydrologia satelitarna
 • Wykorzystanie systemu ekspertowego jako narzędzia wspomagania decyzji w procesie zarządzania zasobami wodnymi
 • Zastosowanie metod optymalizacji globalnej w hydrologii i zarządzaniu systemem zbiorników retencyjnych
 • Wpływ możliwych zmian klimatycznych na zasoby wodne w Polsce
 • Adaptacyjna ocena środowiska
 • Modelowanie transportu zanieczyszczeń w rzekach
 • Sterowanie operacyjne falą wezbraniową w warunkach powodzi

Nagrody i wyróżnienia

 • 1979 - Nagroda im. Juliana Lambora Wydział VII PAN
 • 1986- Nagroda Naukowa Sekretarza Naukowego PAN
 • 1988 - Nagroda im. Juliana Lambora Wydział VII PAN
 • 1989 - Nagroda „Tison Aword” za najlepszą publikację dla młodych naukowców przyznana przez International Association of Hydrological Sciences za artykuł ANALYTICAL SOLUTION OF CHANNEL FLOW MODEL WITH DOWNSTREAM CONTROL, Hydrological Sciences Journal, 1988, vol. 33, pp. 269-287.2012
 • Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN za osiągnięcia naukowe w latach 2010-2011

Projekty naukowe

 • Kierownik Projektu Badawczy KBN 4S 401 016 06 (PB 0021/S4/94/06) „Zasady gospodarki zbiornikowej przy uwzględnieniu wielokryterialności problemu sterowania systemem wodnym, zakończony w 1996.
 • Kierownik Projektu Badawczego KBN 6 P04D 015 13 (PB 312/P04/97/13) „Wielokryterialne aspekty niezawodności systemu zbiorników retencyjnych przy wyznaczaniu optymalnych reguł decyzyjnych”, zakończony w 1999.
 • Kierownik Projektu Badawczego KBN 6 P04D 032 19 (PB 1168/P04/2000/19) „Sterowanie operacyjne falą wezbraniową w warunkach powodzi”, zakończony w 2003.
 • Kierownik Projektu Badawczego KBN 2 P04D 009 29 (0531/P04/2005/29) „Zarządzanie zbiornikiem retencyjnym wpływającym na chronione środowisko przyrodnicze na przykładzie systemu rzecznego górnej Narwi”, zakończony w 2008.
 • Główny wykonawca w projekcie The Sendzimir Foundation (USA): “Evaluation of the dynamics of pollution within the Narew National Park”, 2001.
 • Główny wykonawca w projekcie The Sendzimir Foundation (USA): “Towards Sustainable Futures for the Upper Narew Valley” 2003-2004.
 • Główny wykonawca w projekcie “Recognition of Hydrological Processes in the Upper Narew Multichannel River System and their Influence on Sustainable Development of the Region” w ramach prowadzonego na mocy porozumienia pomiędzy Instytutem Geofizyki PAN oraz National Center for Computational Hydroscience and Engineering, Uniwersytetu Mississippi ze Stanów Zjednoczonych. Technology Transfer Project. 2003-2004.projektu), 6000 PLN;
 • Główny wykonawca w projekcie „Opracowania operatu szczegółowego zasobów wodnych w ramach planów ochrony: Narwiańskiego Parku Narodowego (w skrócie NPN) i obszaru Natura 2000 „Narwiańskie Bagna” (PLH200002) oraz planu ochrony obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB (PLB200001)”

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

 • Edytor naczelny Acta Geophysica od 2009
 • Editor tematyczny Journal of Hydrological Sciences 1998-2003
 • członek Rady Fundacji EKOFUNDUSZ 2001-2006
 • członek Komitetu Geofizyki PAN
 • członek Rady Naukowej IGF PAN
 • członek Narwiańskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska
 • członek IFAC TC on Modelling and Control of Environmental System od 2012

Publikacje

Baza naukowa

Liczba prac

Liczba cytowań
bez autocytowań

Indeks Hirscha

Web of Science

47

292

12

Scopus

59

391

14

Google Scholar

129

1007

17

 

Publikacje w czasopismach z listy Web of Science

Piotrowski, A.P.; Napiorkowski, J.J.; Osuch, M.; Napiorkowski, M.J., 2016. On the importance of training methods and ensemble aggregation for runoff prediction by means of artificial neural networks. Hydrological Sciences Journal, 1-23
Wawrzyniak, T, Osuch, O., Napiórkowski, J.J., Westermann, S., 2016. Modelling of the thermal regime of permafrost during 1990–2014 in Hornsund, Svalbard. Polish Polar Research 37 (2), 219-242.
Romanowicz, Renata J.; Bogdanowicz, Ewa; Debele, Sisay E.; et al., 2016. Climate Change Impact on Hydrological Extremes: Preliminary Results from the Polish-Norwegian Project
Acta Geophysica, 64 (2), 477-509.
Piotrowski, Adam P.; Napiorkowski, Maciej J.; Kalinowska, Monika; Napiorkowski, J.J.; Osuch, M., 2016. Are Evolutionary Algorithms Effective in Calibrating Different Artificial Neural Network Types for Streamwater Temperature Prediction? Water Resources Management, 30(3), 1217-1237.
Piotrowski, Adam P.; Napiorkowski, Maciej J.; Napiorkowski, Jaroslaw J.; Osuch, M., 2015 Comparing various artificial neural network types for water temperature prediction in rivers. Journal of Hydrology, 529, 302-315
Piotrowski, A.P., Napiórkowski, J.J., Rowinski, P.M., 2014. How novel is the ‘‘novel’’ black hole optimization approach? Information Sciences, 267, 191-200, doi:10.1016/j.ins.2014.01.026.
Piotrowski, A.P, Osuch, M, Napiorkowski, M.J., Rowinski, P.M., Napiorkowski, J.J., 2014. Comparing large number of metaheuristics for artificial neural networks training to predict water temperature in a natural river. Computers & Geosciences, 64, 136-151, doi:10.1016/j.cageo.2013.12.013.
Piotrowski, A.P., Napiórkowski, J.J., 2013. A comparison of methods to avoid overfitting in neural networks training in the case of catchment runoff modelling. Journal of Hydrology , 476, 97–111, doi:10.1016/j.jhydrol.2012.10.019.
Piotrowski A.P, Napiorkowski J.J, 2012. Product-Units Neural Networks for catchment runoff forecasting. Advances in Water Resources , 49, 97-113
Piotrowski A., Rowinski P.M., Napiórkowski J.J., 2012. Comparison of evolutionary computation techniques for noise injected neural network training to estimate longitudinal dispersion coefficients in rivers . Expert Systems with Applications, 39(1), 1354-13-61, doi:10.1016/j.eswa.2011.08.016
Piotrowski A.P, Napiorkowski J.J, Kiczko A., 2012. Differential Evolution algorithm with Separated Groups for multi-dimensional optimization problems. European Journal of Operational Research, 216(1), 33-46, doi:10.1016/j.ejor.2011.07.038
Piotrowski A., Napiórkowski J.J., 2011. Optimizing neural networks for river flow forecasting – Evolutionary Computation methods versus the Levenberg–Marquardt approach . Journal of Hydrology, 407(1-4), 12-27, doi:10.1016/j.jhydrol.2011.06.019.
Piotrowski A., Napiórkowski J.J., Rowiński P.M, Wallis S.G., 2011. Evaluation of temporal concentration profiles for ungauged rivers following pollution incidents. Hydrological Sciences Journal – Journal des Sciences Hydrologiques, 56(5), 883-894, doi:10.1080/02626667.2011.583398
Piotrowski A., Napiórkowski J.J., 2010. The grouping differential evolution algorithm for multi-dimensional optimization problems. Control and Cybernetics, 39(2), 527-550.
Romanowicz R.J., Kiczko A., Napiórkowski J.J., 2010. Stochastic transfer function model applied to combined reservoir management and flow routing. Hydrol. Sci. J. , 55(1), 27-40.
Piotrowski A, Wallis S. G., Napiórkowski J. J., Rowiński P. M., 2007. Evaluation of 1-D tracer concentration profile in a small river by means of Multi-Layer Perceptron Neural Networks, Hydrology and Earth System Sciences, 11, 1883–1896.
Piotrowski A, Napiórkowski J.J., and Rowiński P.M., 2006. Flash-flood forecasting by means of neural networks and nearest neighbour approach – a comparative study . Nonlinear Processes In Geophysics,13, 443 – 448.
Rowiński, P.M., Piotrowski, A., Napiórkowski, J.J., 2005 Are artificial neural network techniques relevant for the estimation of longitudinal dispersion coefficient in rivers?, Hydrological Sciences Journal, 50(1), 175-187.
Raschke, E, Meywerk, J., Napiórkowski, J.J., et al., 2001. BALTEX (Baltic Sea Experiment): A European Contribution to Investigate the Energy and Water Cycle over a Large Drainage Basin. Bulletin of the American Meteorological Society, 2389-2413.
Napiórkowski, J.J., Terlikowski, T., 2001. Application of deterministic chaos and neural networks in water reservoir management. In: Dubois, D.M., Computing Anticipatory Systems: CASYS 2000 - Fourth International Conference, AIP Conference Proceedings 573, p. 349-359.
Kaczmarek, Z., Napiórkowski, J.J., Rowiński, P.M., 1998. Conceptual Catchment Water Balance Model. In: Babovic V., Larsen L.C., Hydroinformatics, A.A. Balkema/Rotterdam/Brookfield, p. 143-148
Napiórkowski, J.J., Terlikowski, T.S., Wolbring, F., 1997. Multiobjective Approach to the operational control synthesis - The Wupper Reservoir System Case Study. In Operational Water Management, eds. Refsgaard J.C. & Karalis E.A., A.A.Balkema/Rotterdam/Brookfield, 165-170
Terlikowski, T.S., Napiórkowski, J.J., Karbowski, A., 1997. Operational control of reservoir system with minimax objectives. In Operational Water Management, eds. Refsgaard J.C. & Karalis E.A., A.A.Balkema/Rotterdam/Brookfield, p. 171-178<
Napiórkowski, J.J., Terlikowski, T.S., 1996. Operational Control for a Multireservoir System - Multiobjective Approach. In: Zanetti, P., Brebbia, C.A. (editors), Development and Application of Computer Techniques to Environmental Studies VI, Computational Mechanics Publications, Southampton, 553-562
Kaczmarek, Z., Napiórkowski, J.J., 1996. Water Resources Adaptation Strategy in Uncertain Environment. In Adapting to Climate Change - Assessments and Issues, Editors Joel B.Smith at al., 211-224, Springer Verlag, New York, Berlin, Heidelberg
Napiórkowski, J.J., Karbowski, A., Ukleja T., 1995. Low flow augmentation control of Wupper Reservoir System with multicriteria minimax objectives. In HYDRA 2000, Proc. XXVI Congress IAHR, London, 11-15 Sept., vol.4, The hydraulics of water resources and their development, edited by J.Gardiner, 72-73
Papadakis, I., Napiórkowski, J.J., Schultz, G.A., 1993. Monthly Runoff Generation by non-linear Model Using Multispectral and Multitemporal Satellite Imagery, COSPAR Symposium on Advances in the Use of Remote Sensing for Hydrological Science and Water Resources Management , 3 - 4 September 1992, Washington, DC, Published in Advances in Space Research, 13, 5, 1993, (5)181-(5)186
Dooge, J.C.I., Napiórkowski, 1993. Study of Open-Channel Dynamics as Controlled Process - DISCUSSION. Journal of Hydraulic Engineering - ASCE, 119(4), 542-543
Napiórkowski, J.J., Wolbring, F.A., Schultz, G.A., 1993. Expert System Application for Real-time risk management during drought. In Extreme Hydrological Events: Precipitation, Floods and Droughts (Proceedings of the Yokohama Symposium, July 1993). IAHS Publ. no.213, 439-446
Napiórkowski, J.J., 1992. Comment on “Identification of a constrained nonlinear hydrological system described by Volterra Functional Series” by J. Xia. Water Resources Research, 28, 9, 2547-2549
Strupczewski, W.G., Napiórkowski, J.J., 1990. Linear flood routing model for rapid flow. Hydrological Sciences Journal, 35, 1, 2, 49-64
Strupczewski, W.G., Napiórkowski, J.J., 1990. What is the distributed delayed Muskingum model?, Hydrological Sciences Journal, 35, 1, 2, 65-78
Strupczewski, W.G., Napiórkowski, J.J., Dooge, J.C.I., 1989. The Distributed Muskingum model. Journal of Hydrology, 111, 1-4, 235-257
Napiórkowski, J.J., Dooge, J.C.I., 1988.
Analytical solution of channel flow model with downstream control. Hydrological Sciences - Journal, 33, 3, 6, 269-287
Dooge, J.C.I., Napiórkowski, J.J., 1987. The effect of the downstream boundary conditions in the linearized St.Venant equations. Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, Vol.40, Pt.2, 245-256
Napiórkowski, J.J., Kundzewicz, Z.W., 1986. A discrete conceptualisation of a Volterra series model for surface runoff. Water Resources Research, vol.22, no.10, 1413-1421
Kundzewicz, Z.W., Napiórkowski, J.J., 1986. Nonlinear models of dynamic hydrology. Hydrological Sciences- Journal, 31, 2, 6, 163-185
Napiórkowski, J.J., 1986. Application of Volterra series to modelling of rainfall-runoff systems and flow in open channels. Hydrological Sciences- Journal, 31, 2, 6, 187-203
Napiórkowski, J.J., O'Kane, P., 1984. A new nonlinear conceptual model of flood waves . Journal of Hydrology, 69, 43-58
Dooge, J.C.I, Kundzewicz, Z.W., Napiórkowski, J.J., 1983. On backwater effects in linear diffusion flood routing. Hydrological Sciences Journal, 28, 3, 9, 391-402
Napiórkowski, J.J., Dowley, A., 1983. Discussion of "mprovement of Nonlinear Rainfall-Runoff Model" by Otto J. Helweg, Jaime Amorocho, and Ralph H. Finch (July, 1982). Journal of Hydraulic Division, ASCE, 109, 1068-1070.
Dooge, J.C.I., Strupczewski, W.G., Napiórkowski, J.J., 1982. Hydrodynamic derivation of storage parameters of the Muskingum model. Journal of Hydrology, 54, 371-387
Napiórkowski, J.J., Strupczewski, W.G., 1981. The properties of the kernels of the Volterra series describing flow deviation from a steady state in an open channel. Journal of Hydrology, 52, 185-198

 

Inne publikacje

Napiorkowski, M.J., Piotrowski, A.P., Napiórkowski, J.J. 2014. Stream temperature forecasting by means of ensemble of neural networks: Importance of input variables and ensemble size. In River Flow 2014 – Schleiss et al. (Eds), © 2014 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-02674-2, 2017-2025.
Bialik, R.J., Napiórkowski, J.J., Rowinski, P.M., Strupczewski, W.G. 2014. Forty Years of Water Research at the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. Achievements, History and Challenges in Geophysics,, Springer International Publishing, 109-125, doi:10.1007/978-3-319-07599-0_6.
Napiórkowski J.J., Piotrowski A., Rowinski P.M., Wallis S.G., 2012. Product Unit Neural Networks for Estimations of Longitudinal Dispersion Coefficients in Rivers. 2nd IAHR Europe Congress, 27-29 June 2012, Germany, Munich, flash memory.
Kiczko A., Napiórkowski J.J., 2011. Aspiration-Reservation Decision Support System for Siemianówka Reservoir. In: Świątek, D. & Okruszko, T. (Eds.), Modelling of Hydrological Processes in the Narew Catchment, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Springer Berlin Heidelberg, 111-121, doi:10.1007/978-3-642-19059-9_7.
Piotrowski A., Rowiński P.M, Napiórkowski J.J., 2010. Uncertainty study of data-based models of pollutant transport in rivers. In River Flow 2010, eds. Dittrich A., Koll K., Aberle J. & Geisenhainer P., 1759-1766. Bundesanstalt fur Wasserbau, ISBN 978-3-939230-00-7
Piotrowski A., Rowinski P.M., Napiórkowski J.J., 2009. Estimation of parameters of models of pollutant transport in rivers depending on data availability. 33rd IAHR Congress: Water Engineering for a Sustainable Environment. Copyright °c 2009 by International Association of Hydraulic Engineering & Research (IAHR), ISBN: 978-94-90365-01-1.
Romanowicz R.J., Kiczko A., Napiórkowski J.J., 2008. Stochastic Transfer Fucntion Simulator of a 1-D Flow Routing. In: R. M. Rowiński (editor), Hydraulic Methods for Catastrophs: Floods, Droughts, Environmental Disasters , Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-10 (406), 151-160
Osuch M., Romanowicz R.J., Napiórkowski J.J., 2008. Solute Transport Processes in Wetlands - Application of Data Based Mechanistic and Transient Storage Models. In: J.J. Napiórkowski and R.J. Romanowicz (editors), Management of the Storage Reservoir Influencing the Protected Natural Environment - Upper Narew River System Case Study, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-9 (405), 89-105.
Kiczko A., Romanowicz R.J., Napiórkowski J.J., 2008. Sensitivity and Uncertainty Analysis Applied to Water Management Problem: Upper Narew Case Study. In: J.J. Napiórkowski and R.J. Romanowicz (editors), Management of the Storage Reservoir Influencing the Protected Natural Environment - Upper Narew River System Case Study, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-9 (405), 41-55
Kiczko A., Romanowicz R.J., Napiórkowski J.J., Piotrowski A., 2008. Integration of Reservoir Management and Flow Routing Model - Upper Narew Case Study. In: J.J. Napiórkowski and R.J. Romanowicz (editors), Management of the Storage Reservoir Influencing the Protected Natural Environment - Upper Narew River System Case Study, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-9 (405), 41-55
Napiórkowski J.J., Romanowicz R.J., 2008. Management of the Storage Reservoir Influencing the Protected Natural Environment - Upper Narew River System Case Study (Preface). Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-9 (405), 2008, 3-5
Napiórkowski J.J., Piotrowski A., Rowiński P.M., Wallis S., 2008. Prediction of the fate of pollutants in rivers by means of nonlinear Volterra series. In: M.S. Altinakar, M. A. Kokpinar, I. Aydin, S. Cokgor, & S. Kirkgoz (eds.), River Flow 2008, © 2008 Kubaba Congress Department and Travel Services, ISBN 978-605-60136-1-4, 2469-2476.
Kiczko A., Piotrowski A., Napiórkowski J.J., Romanowicz R.J., 2008. Combined reservoir management and flow routing modelling: Upper Narew case study. In: M.S. Altinakar, M. A. Kokpinar, I. Aydin, S. Cokgor, & S. Kirkgoz (eds.), River Flow 2008, © 2008 Kubaba Congress Department and Travel Services, ISBN 978-605-60136-1-4, 1921-1928.
Osuch O., Kiczko A., Napiórkowski J.J. Romanowicz R., 2007. Sensitivity Analysis of Transient Storage Model Predictions – Narew National Park Case Study. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-7 (401), 197-205.
Kiczko A, Romanowicz R.J., Napiórkowski J. J., 2007.
A study of flow conditions aimed at preserving valuable wetland areas in the Upper Narew Valley using GSA-GLUE methodology. Proceedings 21st International Conference on Informatics for Environmental Protection, September 12-14, 2007, Warsaw, Poland, Shaker Verlag, 175-183
Osuch M., Romanowicz R., Napiórkowski J.J., 2007. Study of the dispersion processes in a wetland system - application of data based mechanistic and transient storage models. Proceedings 21st International Conference on Informatics for Environmental Protection, September 12-14, 2007, Warsaw, Poland, Shaker Verlag, 167-174
Rowiński P.M., Guymer I., Bielonko A., Napiórkowski J.J., Pearson J., Piotrowski A., 2007. Large scale tracer study of mixing in a natural lowland river. Proceedings 32nd Congress of IAHR, July, 1-6 2007, Harmonizing the Demands of Art and Nature in Hydraulics, paper 297
Wallis S. , Piotrowski A, Rowinski P.M., Napiorkowski J.J., 2007. Prediction of dispersion coefficients in a small stream using artificial neural networks , Proceedings 32nd Congress of IAHR, July, 1-6 2007, Harmonizing the Demands of Art and Nature in Hydraulics, paper 175
Piotrowski A, Rowiński P.M., and Napiórkowski J.J., 2006. Assessment of longitudinal dispersion coefficient by means of different neural models , 7th International Conference on Hydroinformatics, HIC 2006, Nice, FRANCE.
Napiórkowski J.J., Piotrowski A., 2005. Artificial neural networks as an alternative to the Volterra series in rainfall-runoff modelling Acta Geophysica Polonica, 53, 4, 459-472.
Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J., Osuch, M., 2005. Recognition of hydrological processes in the upper narew multichannel river system and their influence on region sustainable development. In: Altinakar M.S., Czernuszenko W., Rowiński P.M., Wang S.S.Y. (eds.), Computational Modeling for the Development of Sustainable Water-Resources Systems in Poland, 27-55.
Napiórkowski, J.J., 2005. Elements of Decision Support System for flood control in the Nysa Kodzka Catchment. Eight National Conference on Evolutionary Computation and Global Optimization, Korbielów, Poland, 295-303
Piotrowski, A., Napiórkowski, J.J., 2005. Dispersion coefficient assessment by means of different neural networks. Eight National Conference on Evolutionary Computation and Global Optimization, Korbielów, Poland, p.287-293.
Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J., Dysarz, T., 2004. Transport of pollution in the rivers flowing through wetland areas. In: Kubrak J., Okruszko T. & Ignar S. (eds.), Model Application for Wetlands Hydrology and Hydraulics, Warsaw Agricultural University Press, ISBN 83-7244-620-2, 113-124.
Rowiński, P.M, Napiórkowski, J.J., 2004. Określanie zasięgu zalewów w łęgowej dolinie górnej Narwi. Działalność Naukowa, grudzień, 123-124.
Piotrowski, A., Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J., 2004. River flow forecast by means of selected black box models. In: Greco M, Carravetta A. & Della Morte R. (eds.), River Flow 2004, © 2004 Taylor & Francis Group, London, ISBN 90 5809 658 0, A.A. Balkema Publishers, 1375-1382
Rowiński, P.M., Dysarz, T., Napiórkowski, J.J., 2004. Estimation of longitudinal dispersion and storage zone parameters. In: Greco M, Carravetta A. & Della Morte R. (eds.), River Flow 2004, © 2004 Taylor & Francis Group, London, ISBN 90 5809 658, A.A. Balkema Publishers, 1201-1210.
Piotrowski, A., Napiórkowski, J.J., Rowinski P.M., 2004. Extended phase-space reconstruction technique for the prediction of river flows. Geophysical Research Abstracts, Vol.6, 07446, SRef-ID:1607-7962/gra/EGU04-A-0744, © European Geosciences Union 2004 (CD).
Dysarz T., Napiórkowski, J.J., 2004. Simplification of cross–sections for Nysa Klodzka flood routing model. Geophysical Research Abstracts, Vol.6, 07440, 2004, SRef-ID:1607-7962/gra/EGU04-A-07440, © European Geosciences Union 2004 (CD)
Napiórkowski, J.J., Dysarz, T., 2004. Decision Support System for flood control in transboundary Nysa Klodzka catchment. Proc. Integrated Water Management of Transboundary Catchments – A Contribution from TRANSCAT, 24-26 March, Venice, Italy (CD).
Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J., Owczarczyk, A., 2003. Transport of passive admixture in a multi-channel river system – the Upper Narew case study, Part II. Application of dye tracer method. Ecohydrology & Hydrobiology, 3, 4, 381-388
Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J., Szkutnicki, J., 2003. Transport of passive admixture in a multi-channel river system – the Upper Narew case study, Part I. Hydrological survey. Ecohydrology & Hydrobiology, 3, 4, 371-379
Napiórkowski, J.J., O'Kane P.,2003. The Volterra series as special case of artificial neural network model, In: EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, Geophys. Res. Abstr., 5 (CD-ROM), p. EAEO3-A-14756
Dysarz, T., Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J., 2003. Controlled random search applied to parameters estimation of the longitudinal solutes transport model for rivers, In: Proc. VI Conf. Evolutionary Algorithms and Global Optimisation, Łagów, Poland, p. 85-93
Dysarz, T., Napiórkowski, J.J., 2003. Optimal Flood Control of Nysa Kłodzka Reservoir System. In: Napiórkowski, J.J. (editor) , Modelling and Control of Floods, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-3 (365), p. 83-95.
Napiórkowski, J.J., Rowiński, P.M., 2003. Trends and needs in flood modeling and control . In: Napiórkowski, J.J. (editor) , Modelling and Control of Floods, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-3 (365), p. 5-24
Napiórkowski, J.J., 2003. Preface. In: Napiórkowski, J.J. (editor) , Modelling and Control of Floods, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-3 (365), p. 3-4.
Dysarz, T., Napiórkowski, J.J., 2002. Sequential optimisation applied to flood control of Nysa Klodzka Reservoir System, In: DBU-Umweltgesprach ‘Vorbeugender Hochwasserschutz’ am 24/25.10.2002 in Osnabruck, p. 135-147
Dysarz, T., Napiórkowski, J.J., 2002. Flood control in Nysa Reservoir System by means of sequential optimisation and CRS method, In: Proc. Workshop on Evolutionary Algorithms and Global Optimisation, September 23-25, Cracow, Poland, p. 27-33
Dysarz, T., Napiórkowski, J.J., 2002. Global optimisation method for determination of reservoir decision rules during flood. In: 5th ICHE, Warsaw, Poland, CD Proceedings, Track F, PDF 153
Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J., 2002. Tracer test in the anastomosing-type river. In: 5th ICHE, Warsaw, Poland, CD Proceedings, 5, p. Track A, PDF 120
Dysarz, T., Napiórkowski, J.J., 2002. Application of sequential optimisation for flood control – Nysa Reservoir System case study. Proc. Celtic Hydrology Symposium, National University of Ireland, Galway, July 8th to 10th, 123-130
Dysarz, T., Napiórkowski, J.J., 2002. Determination of reservoir decision rules during flood., Acta Geophys. Pol., 50, 1, p. 135-149
Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J., Hildebrand, R.H., 2001. Miary oceny zachowania się systemów przyrodniczych, In: Gospodarowanie Zasobami Naturalnymi w Zgodzie z Zasadami Zrównoważonego Rozwoju, PTG, Mierki, p. 76-81
Dysarz, T., Napiórkowski, J.J., 2001. Problems involved in the numerical controlling of spring flooding, In: Water Quality Issues in the Upper Narew Valley, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-2(325), p. 89-105
Rowiński, P.M, Napiórkowski, J.J., 2001. Water Quality Issues in the Upper Narew Valley (Preface), Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-2 (325), 3-6
Napiórkowski, J.J., Szymkiewicz, R., 2000. Sterowanie operacyjne falą wezbraniową w warunkach powodzi (Operational control of flood wave). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 387, 171-176
Rowiński, P.M., Sendzimir, J., Napiórkowski, J.J., 1999. Możliwości zastosowania Adaptacyjnej Gospodarki w odniesieniu do regionu górnej Narwi, In: Dembek, W. (red.) , Aktualna problematyka mokradeł, IMUZ, p. 227-232
Napiórkowski, J.J., Kozłowski, A., Terlikowski, T., 1999. Influence of Inflow prediction on Performance of Water Reservoir System, In: Savic, D., Walters, G. (editors), Water Industry Systems: Modelling and Optimization Applications, 2, Research Studies Press Ltd., p. 39-49
Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J., 1998. Wybrane metody dynamiki chaotycznej w hydrologii. Przegląd Geofizyczny, 43, 3-4, 183-190
Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J., 1998. Book rewiew: Fractal River Basins: Chance and Self-organization; by Ignacio Rodriguez-Iturbe and Andrea Rinaldo, Cambridge University Press, 1997; ISBN: 0-521-47398-5, Pure App. Geophys., vol. 152, 833-835
Kaczmarek, Z., Napiórkowski, J.J., 1998. Book review: Global Continental Palaeohydrology, eds. K.J. Gregory, L. Starkel and V.R. Baker,John Wiley & Sons, 1995; ISBN:0-471-95420-9, Pure App. Geophys., vol. 152, 618-621
Niewiadomska-Szynkiewicz, E., Napiórkowski, J.J., 1998. Application of Global Optimization Methods to Control of Multireservoir Systems, In: Proc. Advances in Hydro-Science and -Engineering, Cottbus/Berlin, Germany, (CD)
Kozłowski, A., Napiórkowski, J.J., Terlikowski, T., 1998. Wykorzystanie wskaźników niezawodnościowych w syntezie struktury sterowania, In: VII Ogólnopolska Szkoła Naukowa Gospodarki Wodnej, Osieczany k. Myślenic, 6-8 listopada 1996, p. 89-101
Kaczmarek, Z., Napiórkowski, J.J., Jurak, D., 1997. Impact of Climate Change on Water Resources in Poland. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-1 (295)
Sukhodolov, A., Napiórkowski, J.J., Rowiński, P.M., 1996. Applicability of flow prediction based on attractors , Acta Geophys. Pol., 44, 3, p. 277-286
Kaczmarek, Z., Napiórkowski, J.J., Strzepek, K.M., 1996. Climate change impact on the water supply system in the Warta river catchment, Poland, Water. Resour. Develop., 12, 2, p. 165-180
Rowiński, P.M., Kaczmarek, Z., Napiórkowski, J.J., 1995. Global climate change and water resources . Proc. Sustainable Development Workshop, Budapest, 17-23 August
Napiórkowski, J.J., Strupczewski, W.G., 1995. Towards the physical structure of river flow stochastic process, In: Kundzewicz, Z.W. (editor), New Uncertainty Concepts in Hydrology and Water Resources , Cambridge University Press, 261-269
Napiórkowski, J.J., 1992. Linear theory of open channel flow. In: Prof. Dooge Festschrift, EGS Monograph Series, editor J.P. O'Kane, 3-14, Elsevier
Papadakis, I., Napiórkowski, J.J., Schultz, G.A., 1992. The use of multispectral and multitemporal METEOSAT B2-DATA for design of water management systems. Proc. 9th Meteosat Scientific Users' Meeting, 363-368, 15-18 Sept., Locarno, Switzerland
Strupczewski, W.G., Napiórkowski, J.J., 1989. Properties of the distributed Muskingum model. Acta Geophysica Polonica, 37, 3, 229-314
Napiórkowski, J.J., 1988. Zastosowania szeregu Volterry w hydrologii dynamicznej. (Applications of Volterra series in dynamic hydrology). Ossolineum, Wroclaw
Strupczewski, W.G., Napiórkowski, J.J., 1988. Solution of the complete linearized St. Venant equation for limiting case of the Froude number equal to one. Proc. IAHR International Conference on Fluvial Hydraulics '88, 264-265, Budapest, 30 May - 3 June
middot; Dooge, J.C.I., Napiórkowski, J.J., Strupczewski, W.G., 1987. Properties of the generalized linear downstream channel response. Acta Geophysica Polonica, 35, 4, 405-416
Dooge, J.C.I., Napiórkowski, J.J., Strupczewski, W.G., 1987. The linear downstream response of a generalized uniform channel. Acta Geophysica Polonica, 35, No.3, 279-293
Dooge, J.C.I., Napiórkowski, J.J., 1987. Applicability of diffusion analogy in flood routing. Acta Geophysica Polonica, 35, 1, 65-75
Napiórkowski, J.J., Potemska, E., 1986. Discrete third-order Volterra model of surface runoff systems. Multivariate Analysis of Hydrologic processes, Proc. Fourth International Hydrology Symposium, July 15-17, 1985, edited by Hsieh Wen Shen, Fort Collins Colorado, 372-381
Strupczewski, W.G., Napiórkowski, J.J., 1986. Asymptotic behaviour of physically based multiple Muskingum model. Multivariate Analysis of Hydrologic processes, Proc. Fourth International Hydrology Symposium, July 15-17, 1985, edited by Hsieh Wen Shen, Fort Collins, Colorado, 372-381
Potemska, E., Napiórkowski, J.J, 1986. Copositivity condition of a Volterra series model. Międzynarodowa Konferencja na temat: Procesy Hydrologiczne w Zlewni, 8-11 maj, 137-142
Napiórkowski, J.J., Strupczewski, W.G., 1984. Problems involved in identification of the kernels of Volterra series. Acta Geophysica Polonica, 32, 4, 375-391
Dooge, J.C.I., Napiórkowski, J.J., 1984. Effect of downstream control in diffusion routing. Acta Geophysica Polonica, vol. XXII, no.4, 363-373
Kundzewicz, Z.W., Budzianowski, R.J., Mitosek, H.T., Napiórkowski, J.J., 1984. Hydrologic input signals: idealization and reality. Acta Geophysica Polonica, vol. XXXII, no.4, 341-362
Napiórkowski, J.J. 1984. Nieliniowy model spływu powierzchniowego. Przegląd Geofizyczny, XIX, 4, 547-555
Napiórkowski, J.J., 1983. The optimization of a third-order surface runoff model. Scientific Procedures Applied to Planning, Design and Management of Water Resources Systems. (Proc. Hamburg Symposium, August), IAHS Publ. no.147, 161-172
Strupczewski, W.G., Napiórkowski, J.J., 1981. Rozkłady maksymalnych sezonowych wysokości opadów atmosferycznych i ich sum na podstawie modelu serii czasowej. Przegląd Geofizyczny, 26, 1-2, 25-36
Napiórkowski, J.J., Strupczewski, W.G., Dooge, J.C.I., 1981. Lumped nonlinear flood routing model and its simplification to the Muskingum model. Proc. International Symposium on Rainfall- Runoff Modeling, May 18-21, Mississippi, 543-552
Dooge, J.C.I., Strupczewski, W.G., Napiórkowski, J.J., 1981. The use of Volterra series in the modelling of flow in an open channel. International Conference on Numerical Modelling of River, Channel and Overland Flow for Water Resources and Environmental Applications, May 4-8, Bratislava
Napiórkowski, J.J., Strupczewski, W.G., 1981. The deterministic identification of kernels of the Volterra series describing the flow in an open channel. Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., G-2 (143), 25-36
Napiórkowski, J.J., Strupczewski, W.G., 1979. The analytical determination of the kernels of the Volterra series describing the cascade of nonlinear reservoirs. Journal of Hydrological Sciences, 6, 3-4, 121-142
Kundzewicz, Z.W., Napiórkowski, J.J., 1976. On stochastic properties of nonlinear hydrological and water resources systems. Proc. Water Resources Systems, 2nd Symposium, Hradec Kralove, Sept., 260-273
Strupczewski, W.G., Kiczko, R.J., Kundzewicz, Z.W., Napiórkowski, J.J., Mitosek, H.T., 1975. Transformation of the processes in the linear hydrological systems. Proceedings Second World Congress, International Water Resources Association, New Delhi, December, Vol.5, 33-43
Strupczewski, W.G., Kiczko, R.J., Kundzewicz, Z.W., Napiórkowski, J.J., Mitosek, H.T., 1975. Stochastic properties of the processes transformed in linear hydrological systems. Application of Mathematical Models in Hydrology and Water Resources Systems - Symposium, IAHS-AISH Publ.No.115, 232-237

Prowadzone projekty

 • chihe