Granty NCBiR

Aktualnie realizowane projekty

Tytuł projektu Akronim Kierownik projektu Okre realizacji
Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych  elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza.
FotPrefBet dr hab. Janusz Jarosławski 2021-2023

Zakończone projekty

Tytuł projektu                  Akronim Kierownik projektu Okres realizacji
Wykorzystanie zaawansowanych badań sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych związanych ze skałami łupkowymi na przykładzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce JURASHALE dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN 2013-2015
Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS IS-EPOS prof.dr hab. Stanisław Lasocki 2013-2015
Wrażliwość lodowców Svalbardu na zmiany klimatu  SvalGlac dr hab. Piotr Głowacki, prof.PAN 2010-2013
Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area AWAKE 2 dr Adam Nawrot 2013-2016
Climate change impact on hydrological extremes CHIHE prof. dr hab. inż. Renata Romanowicz 2013-2016
Zintegrowane badania geomechaniczne w celu wzmożenia wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza ShaleMech dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN 2014-2017
Efektywne kosztowo technologie obrazowania geofizycznego dla wsparcia poszukiwań surowców mineralnych w Europie COGITO-MIN dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN 2016-2018