mgr inż. Monika Staszek

ASYSTENT

tel. +48 12 292 37 95                  email: mstaszek@igf.edu.pl

 

Wykształcenie:

 • 2014 – magister inżynier geofizyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 2011 – magister geologii, Uniwersytet Jagielloński

Zatrudnienie:

 • od 06.10.2014 – asystent naukowy w Zakładzie Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Publikacje:

 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Lasocki S., Martinez-Garzon P., Kwiatek G., 2018. Evolution of seismicity in relation to fluid injection in the North-Western part of The Geysers geothermal field. Geophysical Journal International, 212(2), 1157-1166, DOI: 10.1093/gji/ggx481
 • Staszek M., Orlecka-Sikora B., Leptokaropoulos K., Kwiatek G., Martinez-Garzon P., 2017. Temporal static stress drop variations due to injection activity at The Geysers geothermal field, California. Geophysical Research Letters, 44, 7168-7176, DOI: 10.1002/2017GL073929
 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Cielesta S., Urban P., Olszewska D., Lizurek G., 2017. Time-dependent seismic hazard in Bobrek coal mine, Poland, assuming different magnitude distribution estimations. Acta Geophys., 65(3): 493-505, DOI: 10.1007/s11600-016-0002-9
 • Staszek M., Moskalik M., 2015. Contemporary sedimentation in the forefield of Hornbreen, Hornsund. Open Geosciences 7: 490-512, DOI: 10.1515/geo-2015-0042
 • Moskalik M., Tęgowski J., Grabowiecki P., Żulichowska M., 2014. Principal Component and Cluster Analysis for determining diversification of bottom morphology based on bathymatric profiles from Brepollen (Hornsund, Spitsbergen). Oceanologia 56(1): 1-26. http://dx.doi.org/10.5697/oc.56-1.059
 • Moskalik M., Grabowiecki P., Tęgowski J., Żulichowska, M., 2013. Bathymetry and geographical regionalization of Brepollen (Hornsund, Spitsbergen) based on bathymetric profiles interpolations. Polish Polar Research 34(1): 1-22, DOI: 10.2478/popore-2013-0001

publikacje konferencyjne:

 • Staszek M., Orlecka-Sikora B., Lasocki S., Kwiatek G., Leptokaropoulos K., Martinez-Garzon P., 2017. Temporal changes of static stress drop as a proxy for poroelastic effects at The Geysers geothermal field, California. EGU General Assembly, 23-28 April 2017, Vienna, Austria. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-2817.pdf
 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Lasocki S., Kwiatek G., Martinez-Garzon P., 2017. Space-Time Evolution of Seismicity in North-Western Geysers Geothermal Field and its Connection to Stimulation Processes. EGU General Assembly, 23-28 April 2017, Vienna, Austria.
 • Orlecka-Sikora B., Lasocki S., Staszek M., Olszewska D., Urban P., Jaroslawski J., Cielesta S., Mirek J., Wiszniowski J., Picozzi M., Solaro G., Pringle J., Toon S., Cesca S., Kuehn D., Ruigrok E., Gunning A., Isherwood C., 2017. EPOS Thematic Core Service Anthropogenic Hazards for SHEER project: maintain, process and manage your project research data. EGU General Assembly, 23-28 April 2017, Vienna, Austria. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-16734.pdf
 • Staszek M., Orlecka-Sikora B., Kwiatek G., 2016. Static stress drop of induced earthquakes in seismic hazard assessment: Preliminary results from The Geysers geothermal site. 35th General Assembly of the European Seismological Commission, Trieste, Italy. http://meetingorganizer.copernicus.org/ESC2016/ESC2016-137-1.pdf
 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Lasocki S., Kwiatek G., 2016. Preliminary results for Space-Time Clustering of Seismicity and its Connection to Stimulation Processes, in North-Western Geysers Geothermal Field. 35th General Assembly of the European Seismological Commission, Trieste, Italy. http://meetingorganizer.copernicus.org/ESC2016/ESC2016-165.pdf
 • The Arctic Science Summit Week 2013, 13-19.04.2013, Kraków, Poland (poster): Moskalik M., Grabowiecki P., Żulichowska M., Tęgowski J. „Bathymetry, geographical regionalization and diversification of Brepollen (Hornsund, Spitsbergen) based on bathymetric profiles interpolations and Cluster Analyses chosen mathematical parameters” 

PROJEKTY:

 • Ocena wpływu statycznych spadków naprężeń wstrząsów indukowanych na rozkład sejsmiczności w rejonie otworów Prati-9 i Prati-29 pola geotermalnego The Geysers (2016-2017), kierownik projektu
 • SHEER, Shale Gas Exploration and Exploitation Induced Risks, projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach program Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 640896 (2015-2018), wykonawca
 • Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS (IS-EPOS), projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2014-2015), wykonawca

 

Prowadzone projekty

 • chihe