Wydarzenia

05.072019

Silny wstrząs na terenie Zagłębia Miedziowego

Dnia 05.07.2019 około godziny 20:41 (18:41:0.7 UTC) miał miejsce silny wstrząs w rejonie Lubińsko – Głogowskiego Zagłębia Miedziowego (LGOM). Magnituda momentu sejsmicznego wyliczona na podstawie sieci PLSN oraz sieci lokalnej IGF PAN monitorującej sejsmiczność na terenie LGOM wyznaczona została na M3.8. (I. Dobrzycka, Ł. Rudziński

01.072019

Tragiczny wstrząs w KWK Murcki - Staszic.

01.07.2019 o godzinie 14:12:06.765 (12:12:06.765 UTC) na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wystąpiło zjawisko sejsmiczne połączone z tąpnięciem w wyrobiskach KWK Murcki - Staszic. Magnituda momentu sejsmicznego wyznaczona z zapisów Polskiej Sieci Sejsmologicznej (PLSN) wyniosła M2.9. Poniżej zapis wstrząsu na wybranych stacjach sieci PLSN. (I. Dobrzycka, Ł. Rudziński)

strona:

Prowadzone projekty