Pomiary hydrometryczne

 

ekspertyzy i badania na zlecenie

 

szeroki zakres pomiarów hydrometrycznych

  • pomiary przepływu i prędkości wody z użyciem metod magnetycznych i akustycznych
  • pomiary jakości wody in-situ w rzekach i jeziorach

eksperymenty znacznikowe z użyciem rodaminy WT

  • określanie szybkości transportu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rzekach