Projekty Unii Europejskiej i inne zagraniczne

Aktualnie realizowane projekty

Tytu projektu                      

Akronim

Kierownik/ koordynator projektu

Źródło finansowania

Okres realizacji

European Plate Observing System Implementation Phase

EPOS IP

dr hab. Beata Orlecka-Sikora, prof. PAN

Komisja Europejska (Horyzont 2020)

2015-2019

Connecting Science with Society EU-PolarNet mgr Krzysztof Otto Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2015-2018
Edu-Arctic - Innovative educatonal program attracting young people to natural sciences and poral research EDU-ARCTIC dr Agata Goździk Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2016-2019
Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure ACTRIS-2 dr hab. Alekasander Pietruczuk Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2015-2019
EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej EPOS-PL dr inż.
Dorota Olszewska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2016-2021
Integrated Arctic Observation System INTAROS

dr hab.
Piotr Głowacki

Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2016-2021
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic INTERACT

mgr
Wojciech Piotrowski

Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2016-2020
Aerosols, Clouds and Trace gases Preparatory Phase Project ACTRIS-PPP

dr hab.
Aleksander Pietruczuk

Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2017-2020
Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Aliance for Europe SERA prof. Stanisław Lasocki Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2017-2020
Science for Clean Energy S4CE prof. Stanisław Lasocki Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2017-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończone projekty

 

Tytuł projektu            

Akronim

Kierownik projektu

Źródło finansowania

Okres realizacji

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii

EDUSCIENCE

dr Agata Goździk

Fundusze strukturalne - POKL

2011-2015

European Plate Observing System

EPOS

dr inż. Dorota Olszewska

FP-7-INFRASTRUCTURES

2010-2014

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Preparatory Phase

SIOS-PP

dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN

FP-7-INFRASTRUCTURES

2010-2014

Estimating the future contribution of continental ice to sea-level rise  Ice2sea  dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN FP-7-INFRASTRUCTURES 2009-2013

"A new, ground based data-assimilative modeling of the Earth's plasmasphere - a critical contribution to Radiation Belt modeling for Space Weather purposes"

 

PLASMON

 

dr Jan Reda

7 PR COOPERATION

2011-2015

Aerosols, Clouds and Trace geses Research Infrastructure Network

ACTRIS

dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN

FP-7-INFRASTRUCTURES

2011-2015

Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmoczności indukowanej dla celów EPOS IS-EPOS prof. dr hab. Stanisław Lasocki POIG.02.03.00-14-090/13 2013-2015
Scientix – Społeczność na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w Europie Scientix dr Agata Goździk 7 PR 2015-2016
SHale gas Exploration and Exploitation induced Risks SHEER prof. Stanisław Lasocki Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2015-2018
Exploitation of Research results In School practise ERIS dr Agata Goździk Komisja Europejska (ERASMUS+) 2015-2018

 

Prowadzone projekty