Pracownicy

PRof. dr hab. inż. Jarosław jan napiórkowski - kierownik

tel.: +48 22 6915-854
e-mail: jnn@igf.edu.pl

mgr HANNA BACZYŃSKA

tel.: +48 22 6915-857
e-mail: hbaczynska@igf.edu.pl

dr inż. EWA BOGDANOWICZ

tel.: +48 22 6915-776
e-mail: ewabgd@igf.edu.pl

mgr joanna doroszkiewicz

tel.: +48 22 6915-626
e-mail: joador@igf.edu.pl

dr inż. monika kalinowska

tel.: +48 22 6915-855
e-mail: mkalinow@igf.edu.pl

dr EMILIA KARAMUZ

tel.: +48 22 6915-863
e-mail: emikar@igf.edu.pl

dr hab. inż. krzysztof kochanek, prof. PAn

tel.: +48 22 6915-862
e-mail: kochanek@igf.edu.pl

dr inż. iwona kuptel-markiewicz

tel.: +48 22 6915-863
e-mail: iwonamar@igf.edu.pl

dr inż. magdalena mrokowska

tel.: +48 22 6915-849
e-mail: m.mrokowska@igf.edu.pl

dr inż. michael nones

tel.: +48 22 6915-776
e-mail: mnones@igf.edu.pl

dr hab. inż. marzena osuch, prof. PAN

tel.: +48 22 6915-856
e-mail: marz@igf.edu.pl

dr hab. adam piotrowski

tel.: +48 22 6915-858
e-mail: adampp@igf.edu.pl

prof. dr hab. inż. renata Julita romanowicz

tel.: +48 22 6915-852
e-mail: romanowicz@igf.edu.pl

prof. dr hab. paweł rowiński

tel.: +48 22 6915-950
e-mail: pawelr@igf.edu.pl

 

Prowadzone projekty

  • chihe