dr hab. inż. Krzysztof Kochanek, prof. PAN

Profesor PAN, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-862, e-mail: kochanek@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany nauk o Ziemi, dyplom uzyskany w 2012 roku w Instytucie Geofizyki PAN. Tytuł rozprawy doktorskiej (jednotematyczny zbiór artykułów): Modelowanie statystycznego częstości występowania powodzi w danym przekroju wodowskazowym rzeki (analiza lokalna).
 • Doktor nauk technicznych, dyplom uzyskany w 2003 roku na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena przydatności wybranych metod podejmowania decyzji wodno-gospodarczych w rejonach objętych działalnością górnictwa odkrywkowego”, praca napisana pod kierunkiem profesora Marka Nawalanego. Recenzentami pracy byli prof. Andrzej Kraszewski oraz prof. Andrzej Sadurski. Pracę obroniłem z wyróżnieniem.
 • Master of Business Administration, dyplom uzyskany w roku 2000 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • Magister inżynier, dyplom uzyskany w 1997 roku na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pracę napisałem pod kierunkiem profesora Marka Nawalanego. Na obronie uzyskałem ocenę celującą.

Zatrudnienie

 • Od stycznia 2003: w Zakładzie Zasobów Wodnych (obecnie Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki) Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF) najpierw na stanowisku asystenta, później od października tego samego roku na stanowisku adiunkta, a od września 2012 roku profesora PAN. W IGF związałem się z zespołem badawczym prowadzonym przez profesora Witolda G. Strupczewskiego
 • Październik 1997 – czerwiec 2003: studia doktoranckie w Instytucie Systemów Inżynierii Środowiska. W ramach studiów prowadziłem zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia audytoryjne z przedmiotów: Podstawy użytkowania komputerów w tym nauka programowania i metody numeryczne, Podstawy teorii systemów i Systemy Informacji Geograficznej.

Zainteresowania badawcze

 • podobieństwa i różnice pomiędzy fizycznymi i statystycznymi modelami powodziowymi,
 • dokładności odwzorowania wartości kwantyli o długim okresie powtarzalności (tak zwanych kwantyli „powodziowych”) przez procedury łączące modele statystyczne stosowane w hydrologii z różnymi metodami estymacji ich parametrów,
 • odporności metod estymacji parametrów i kwantyli powodziowych statystycznych modeli hydrologicznych na niedoskonałości największych elementy w próbie pomiarowej,
 • właściwego wyboru najlepszego modelu hydrologicznego opisującego daną próbę pomiarową,
 • podejścia sezonowego do modelowania maksymalnych przepływów rocznych,
 • modelowania częstości występowania powodzi w warunkach niestacjonarności,
 • modelowanie deterministyczne przepływów wód powierzchniowych i podziemnych
 • podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2014: Nagroda stowarzyszenia American Society of Civil Engineers (ASCE) za najlepszą dyskusję opublikowana w The Journal of Hydrologic Engineering.
 • 2010: Nagroda Ministra Środowiska „Za Szczególne Osiągnięcia Naukowo-Badawcze”.
 • 2008: Nagroda Dyrekcji Instytutu Geofizyki PAN za osiągnięcia naukowe;
 • 2003: Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Politechnika Warszawska;

Projekty naukowe

 • 2013 – 2015: „Nowe modele statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fal wezbraniowych”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Nr rej. Projektu 2012/05/B/ST10/00482, Umowa Nr UMO-2012/05/B/ST10/00482. Realizowany w Instytucie Geofizyki PAN. Charakter udziału: kierownik projektu.
 • 2009 – 2011: „Zastosowanie nowych metod parametrycznych do projektowania hydrologicznego w warunkach zmieniającego się środowiska”. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji i Narodowe Centrum Nauki. Nr rej. Projektu N N307 092037, Umowa Nr 0920/B/P01/2009/37. Realizowany w Instytucie Geofizyki PAN. Charakter udziału: kierownik projektu.
 • 2009: „Rozwinięcie i wdrożenie komputerowego systemu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych środowiskowych”. Projekt realizowany wspólnie z Politechniką Warszawską w ramach programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Charakter udziału: kierownik projektu. Zespół wykonujący projekt otrzymał w 2010 roku nagrodę Ministra Środowiska „Za Szczególne Osiągnięcia Naukowo-Badawcze”;
 • 2005 – 2008: „Doskonalenie metod i technik statystycznego modelowania zjawisk powodziowych” Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Nr rej. Projektu 2 P 04D 057 29, Umowa Nr 0546/P04/2005/29. Realizowany w Instytucie Geofizyki PAN. Charakter udziału: główny wykonawca;
 • 2003 – 2006: ‘Integrated Water Management of Transboundary Catchment ‘TransCat’’, projekt badawczy finansowany przez Komisję w ramach Piątego Programu Ramowego i wdrażania Key Action ‘Sustainable Management and Quality of Water’. Kontrakt nr EVK1-CT-2002-00124 Wykonywany wspólnie z partnerami z Polski, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Grecji, Norwegii i Rosji, w którym zajmowałem się między innymi zagadnieniami analizy GIS oraz modelowaniem przepływów wód podziemnych; Charakter udziału: wykonawca

Publikacje w czasopismach z listy Web of Science

2014:
Strupczewski, W. G., K. Kochanek and E. Bogdanowicz Flood frequency analysis supported by the largest historical flood, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 1543-1551, doi:10.5194/nhess-14-1543-2014
Kochanek K., B. Renard, P. Arnaud, Y. Aubert, M. Lang, T. Cipriani and E. Sauquet, A data-based comparison of flood frequency analysis methods used in France. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 295-308, 2014 doi:10.5194/nhess-14-295-2014
2013:
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Flood Quantile Estimates Related to Model and Optimization Criteria in Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems. Book series: GeoPlanet-Earth and Planetary Sciences, Pages: 351-364, eds. Rowinski, P.
Renard, B., K. Kochanek, M. Lang, F. Garavaglia, E. Paquet, L. Neppel, K. Najib, J. Carreau, P. Arnaud, Y. Aubert, F. Borchi, J.-M. Soubeyroux, S. Jourdain, J.-M. Veysseire, E. Sauquet, T. Cipriani, A. Auffray, Data-based comparison of frequency analysis methods: A general framework, Water Resources Research, Volume 49, Issue 2, pages  825–843
Strupczewski, W., Bogdanowicz, E., and  Kochanek, K.,  Discussion of “Synthetic Design Hydrographs Based on Distribution Functions with Finite Support” by Francesco Serinaldi and Salvatore Grimaldi. J. Hydrol. Eng., 18(1), 121–126.
doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000538
Strupczewski, W. G., Kochanek, K., Bogdanowicz, E., and Markiewicz, I., Inundation risk for embanked rivers, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 3111–3125, 2013, doi:10.5194/hess-17-3111-2013
2012:
Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Bogdanowicz, E., Markiewicz, I., On seasonal approach to flood frequency modelling. Part I: Two-component distribution revisited. Hydrological Processes, Volume: 26 Issue: 5 Pages: 705-716, DOI: 10.1002/hyp.8179
Kochanek, K., Strupczewski, W.G., Bogdanowicz, E. On seasonal approach to flood frequency modelling. Part II: Flood frequency analysis of Polish rivers. Hydrological Processes, Volume: 26, Issue: 5, Pages: 717-730, DOI: 10.1002/hyp.8178
2011:
Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Markiewicz, I., Bogdanowicz, E., Weglarczyk, S., Singh, V.P.  On the tails of distributions of annual peak flow. Hydrology Research Volume 42, Issue 2-3, 2011, pp. 171-192, DOI: 10.2166/nh.2011.062 
2010:
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K. On accuracy of upper quantiles estimation. Hydrology and Earth System Sciences, Volume 14, Issue 11, 2010, Pages 2167-2175 , DOI: 10.5194/hess-14-2167-2010
2009:
Strupczewski W.G., Kochanek K., Feluch W., Bogdanowicz E. & Singh V.P. On seasonal approach to nonstationary flood frequency analysis. Physics and Chemistry of the Earth 34 pp 612–618
2008:
Kochanek K., Strupczewski W.G., Singh V.P. & Weglarczyk S. The PWM large quantile estimates of heavy tailed distributions from samples deprived of their largest element. Hydrological Sciences–Journal–des Sciences Hydrologiques, 53(2),
pp. 367–386
2007:
Strupczewski W. G., K. Kochanek, S. Weglarczyk, V. P. Singh, On robustness of large quantile estimates to largest elements of the observation series. Hydrol. Processes. Vol. 21, issue 10, pp. 1328-1344
Strupczewski, W.G., K. Kochanek, V.P. Singh On the informative value of the largest sample element of log-Gumbel distribution. Acta Geophysica, 55, 4, 652-678. DOI : 10.2478/s11600-007-0027-1.
2006:
Strupczewski, WG., Mitosek, H.T., Kochanek, K., Singh, V.P. and Weglarczyk, S. (2006) Probability of correct selection from lognormal and convective diffusion models based on the likelihood ratio. Stoch Environ Risk Assess (2006) 20: 152–163, DOI 10.1007/s00477-005-0030-5
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Singh, V.P. Relationships between three dispersion measures used in flood frequency analysis. Stoch Environ Res Risk Assess 20: 391–405 DOI 10.1007/s00477-006-0033-x
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Singh, V.P. Discussion on „Non-stationary pooled flood frequency analysis” by J.M. Cunderlik and D.H. Burns [J.Hydrol. 276 (2003) 210-223], J.Hydrol. 330, 382-386.
Strupczewski, W.G., Singh, V.P., Weglarczyk, S., Kochanek, K., Mitosek, H.T. Complementary aspects of linear flood routing modelling and flood frequency analysis. Hydrol. Processes, Volume 20, Issue 16, Date: 30 October 2006, Pages: 3535-3554
2005:
Strupczewski, W. G., K. Kochanek, S. Weglarczyk and V. P. Singh, On robustness of large quantile estimates of log-Gumbel and log-logistic distributions to largest element of the observation series: Monte Carlo results vs. first order approximation. Stoch Environ Res Risk Assess, Vol 19, No 4: 280–291, DOI 10.1007/s00477-005-0232-x

Inne publikacje

2014:
Lang, M., P. Arnaud, J. Carreau, N. Deaux, L. Dezileau, F. Garavaglia, A. Latapie, L. Neppel, E. Paquet, B. Renard, J.-M. Soubeyroux, B. Terrier, J.-M. Veysseire, Y. Aubert, A. Auffray, F. Borchi, P. Bernardara, J.-C. Carre, D. Chambon, T. Cipriani, J.-L. Delgado, H. Doumenc, R. Fantin, S. Jourdain, K. Kochanek, A. Paquier, E. Sauquet et Y. Tramblay: Résultats du projet ExtraFlo (ANR 2009-2013) sur l'estimation des pluies et crues extrêmes. La Houille Blanche, n°2, 2014, p. 5-13, http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2014010
Strupczewski, W.G., K. Kochanek, E. Bogdanowicz. On Return Period of the Largest Historical Flood. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2, 144-152. http://dx.doi.org/10.4236/gep.2014.23019
Bogdanowicz, E., W.G. Strupczewski, K. Kochanek, I. Markiewicz. Flood Risk for Embanked Rivers. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2, 135-143. http://dx.doi.org/10.4236/gep.2014.23018
2012:
Strupczewski, W. G., Kochanek, K., Bogdanowicz, E. , Markiewicz, I., Inundation Risk for Embanked Rivers, Proceedings of the 3rd STAHY International Workshop on Statistical Methods For Hydrology And Water Resources Management. October 1-2, 2012 Tunis, Tunisia. www.stahytunis2011.org/Proceedings/INUNDATION%20RISK%20FOR%20EMBANKED%20RIVERS.pdf
2010:
Kochanek, K., Tynan, S. The environmental risk assessment for decision support system for water management in the vicinity of open cast mines (DS WMVOC). Technological and Economic Development of Economy, Volume 16, Issue 3, 2010, pp. 414-431, DOI: 10.3846/tede.2010.26
2009:
Strupczewski, W.G., K. Kochanek, V.P. Singh Statistics of Extremes in Hydrology (invited paper). Proceedings of the International Conference on Water; Environment, Energy and Society (WEES-2009), V.II, Statistical and Systems Analysis Techniques, New Delhi, India, 648-662.
2008:
Bogdanowicz E., Strupczewski W.G., Kochanek K. Zastosowanie modelu przepływ-czas trwania- prawdopodobieństwo nieprzewyższenia do opisu charakterystyk szczytowych części fal wezbraniowych (An application of the model flow-time-probability of non exceedance to description of the peak flow characteristics of the flood waves). Przegląd Geofizyczny (Geophysical Research), Rocznik LIII, Zeszyt 3-4, pp 263-287 (in Polish)
Strupczewski, W.G., Markiewicz, I., Kochanek, K.,  Singh, V.P. Short Walk into Two-Shape Parameter Flood Frequency Distributions. in Hydrology and Hydraulics, edited by V.P. Singh, Water Resources Publications, Highlands Ranch, Colorado, 2008. Chapter 19 pp 669 – 716.
2007:
Strupczewski W. G., V. P. Singh, K. Kochanek, Selected problems of at-site flood frequency analysis, 2nd International Symposium on Methodology in Hydrology; Nanjing; 30 October - 1 November 2005; IAHS-AISH Publication Issue 311, 2007, pp. 197-203
2006:
Strupczewski, W.G., Kochanek, K.,  Singh, V.P. On thermal inversion observed in Liberian lagoons during dry season. In a book: Coastal Hydrology and Processes, edited by V.P. Singh and Y.J. Xiu, Water Resources Publications, Highlands Ranch, Colorado, pp.395-402.
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Singh, V.P. Relations of three dispersion measures used in Flood Frequency Analysis – a poster presented at the session: NP-3.04 Geophysical Extremes: scaling aspects and modern statistical approaches. European Geosciences Union (EGU) General Assembly. Vienna, Austria, 2-7 April 2006.
2005:
Strupczewski, W. G., K. Kochanek, V. P. Singh and S. Weglarczyk, Are Parsimonious Flood Frequency Models More Reliable than the True Ones? I. Accuracy of Quantiles and Moments Estimation (AQME) – Method of Assessment. Acta Geophysica Polonica, Vol. 53, no 4, pp. 419-436
Kochanek, K., W. G. Strupczewski, V. P. Singh and S. Weglarczyk, Are Parsimonious Flood Frequency Models More Reliable than the True Ones? II. Comparative assessment of the performance of simple models versus the parent distribution. Acta Geophysica Polonica, Vol. 53, no 4, pp. 437-457
Kochanek, K.: Groundwater modelling in small river basin; Biala Glucholaska (Bela) River case study. Proceedings of the VIII conference on ‘Evolutionary Algorithms and Global Optimisation’, Korbielow (Poland)
2004:
Kochanek, K.: Groundwater model for Biala Glucholaska (Bela) River Basin. Proceedings of the Eco-Geowater Conference: ‘GI for International River Basin Management’, BUT&E, Budapest (Hungary)
2003:
Strupczewski, W.G., V.P. Singh, and S. Weglarczyk, K. Kochanek, H.T. Mitosek, Linear Flood Routing Modelling and Flood Frequency Analysis - similarity of techniques. Colloquium 10, Local and regional estimation of extreme hydrological events, – 16th Annual Entretiens du Centre Jacques Cartier Conference Series, Lyon (France)
Strupczewski, W.G., V.P. Singh, and S. Weglarczyk, K. Kochanek, H.T. Mitosek, Transfer of experience, knowledge and techniques between Linear Flood Routing Modelling and Flood Frequency Analysis. International Conference on Water and Environment WE-2003, Bhopal (India)
Strupczewski, W.G., V.P. Singh, S. Weglarczyk, K. Kochanek, H.T. Mitosek, Confronting flood frequency model with data. EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice (France) Abstract No: EAE03-A-01701
Nawalany, M., G. Sinicyn, K. Kochanek, B. Czyzkowski, A decision support system for groundwater: water management issues for opencast mining. In New Paradigms In Subsurface Prediction: Characterization Of The Shallow Subsurface Implications For Urban Infrastructure And Environmental Assessment. Serries: Lecture Notes In Earth Sciences Vol.: 99, pp: 97-102.
2002:
Tynan, S., K. Kochanek, Environmental risk assessment methods for the water management in the vicinity of open pit mines.Proceedings of 5th International Conference on Hydro-Science & -Engineering’, Warsaw University of Technology, Warsaw (Poland)
2001:
Nawalany, M., G. Sinicyn, K. Kochanek, B. Czyżkowski, ‘Water Management Problems and Conflicts in the Mining Stricken Regions’. Proceedings of the conference: ‘New Paradigm for the Prediction of Subsurface Conditions’, Spa (Belgia), Springer-Verlag.

 

Prowadzone projekty