prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora

DYREKTOR Instytutu

tel.: +48 22 6915-951

     +48 12 292 38 04

e-mail: orlecka@igf.edu.pl

Wykształcenie:

 • 2019 stopień profesora zwyczajnego w naukach o Ziemi, Instytut Geofizyki PAN
 • 2012 stopień doktora habilitowanego w naukach o Ziemi, Instytut Geofizyki PAN
 • 2005 stopień doktora nauk o Ziemi, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 2000 Międzywydziałowe Studium Przygotowania Pedagogicznego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 2000 tytuł magistra inżyniera w zakresie geofizyki poszukiwawczej i geofizyki środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Zatrudnienie:

 • Od 11.2012, Dyrektor Naukowy IGF PAN
 • 04.2010 – 11.2012, kierownik Zespołu Sejsmiczności Indukowanej i Hazardu Sejsmicznego w Zakładzie Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi
 • od 2012, profesor PAN, Zakład Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi, Instytut Geofizyki PAN
 • 2010 - 2012 adiunkt, Zakład Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi, Instytut Geofizyki PAN
 • 2005 – 2009 adiunkt, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH, Kraków
 • 2004 – 2005 asystent, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH, Kraków

Zainteresowania badawcze:

 • sejsmiczność naturalna, wzbudzona i indukowana

 • probabilistyczna i deterministyczna analiza zagrożenia sejsmicznego

 • analiza transferu naprężeń

 • przewidywanie trzęsień ziemi

 • wnioskowanie statystyczne

 • metody ponownego losowania

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej  - 1999
 • Nagroda Rektora Akademi Górniczo Hutniczej w Krakowie - 2005, 2006, 2009
 • Granty konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - 2010
 • Stypendium imienia Profesora Kacpera Rafał Rybickiego, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk - 2011

wybrane Publikacje:

 • Kozłowska, M., B. Orlecka-Sikora, G. Kwiatek, M. S. Boettcher, and G. Dresen (2015), Nanoseismicity and picoseismicity rate changes from static stress triggering caused by a Mw 2.2 earthquake in Mponeng gold mine, South Africa, J. Geophys. Res. Solid Earth, 120, doi:10.1002/2014JB011410
 • Orlecka-Sikora B., Cesca S., Lasocki S., Lizurek  G., Wiejacz P., Rudziński Ł. (2014) Seismogenesis of exceptional ground motion due to a sequence of mining induced tremors from Legnica-Głogów Copper District in Poland.. Geophys J Int., doi: 10.1093/gji/ggu109
 • Leptokaropoulos K. M., Papadimitriou E., Orlecka–Sikora B., Karakostas V. (2014), Forecasting seismicity rates in western Turkey as inferred from reference seismicity and stressing history, Nat. Hazards, DOI 10.1007/s11069-014-1181-9
 • Leptokaropoulos K. M., Papadimitriou E. E. Orlecka-Sikora B., Karakostas V. G. and Vallianatos F. (2014), Time dependent earthquake occurrence rates along the Hellenic Arc, Bull. Seismol. Soc. Am. Vol. 104, No. 6, doi: 10.1785/0120130298
 • Orlecka-Sikora B., Pytel W. (2013) Integration of geomechanical and geophysical analysis methods for the prediction of seismic events in underground mining, Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment, Kwaśniewski & Łydżba (eds.), 2013 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-00080-3
 • Leptokaropoulos, K. M., Papadimitriou E. E., Orlecka–Sikora, B, Karakostas V. G. (2012) Seismicity rate changes in association with the evolution of the stress field in northern Aegean Sea, Greece, Geophys. J. Int. vol. 188, 1322-1338, DOI: 10.1111/j.1365-246X.2011.05337.x
 • Leptokaropoulos, K. M., Papadimitriou E. E., Orlecka–Sikora, B., Karakostas V. G. (2012) Time dependent seismicity rate changes in association with stress transfer in the region of Northern Aegean Sea, Greece, Geophys. J. Int. doi:10.1111/j.1365-246X.2011.05337.x.
 • Orlecka-Sikora B., Lasocki S., Lizurek G., Rudziński Ł. (2012) Response of seismic activity in mines to the stress changes due to mining induced strong seismic events, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 53 (2012) 151–158,
 • Orlecka-Sikora B., Lizurek G., Rudziński Ł., (2011) Statyczny Transfer Naprężeń w procesie sejsmogenicznym na przykładzie kopalni "Rudna", Przegląd Górniczy Nr 6 (1063) Tom 66 (CVII) 76-85, UKD: 622.343(438): 622.831.32: 551.24: 550.34: 550.348
 • Orlecka-Sikora, B. (2010) The role of static stress transfer in mining induced seismic events occurrence, a case study of the Rudna mine in the Legnica-Glogow Copper District in Poland, Geophys. J. Int. 182, 1087–1095, doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04672.x.
 • Lasocki, S., Orlecka-Sikora, B. (2010) Testowanie złożoności rozkładu wielkości źródeł sejsmicznych na obszarze GZW. W: W.M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w GZW, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Mirek, J., Orlecka-Sikora, B., Lasocki, S. (2010) Badanie kierunków migracji ognisk wstrząsów „tektonicznych” dla wyjaśnienia uwarunkowań i mechanizmów ich powstawania. W: W.M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w GZW, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Orlecka-Sikora, B., Lasocki, S. (2010) Estymacja górnego ograniczenia wielkości źródła sejsmicznego na obszarze Siodła Głównego. W: W.M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w GZW, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice.
 • Leptokaropoulos, K. M., Papadimitriou E. E., Orlecka–Sikora, B, Karakostas V. G. (2010) Seismicity rate changes in association with time dependent stress transfer in the region of Northern Aegean Sea, Greece. Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, Bulletin of the Geological Society of Greece (w druku).
 • Orlecka-Sikora, B. (2009) Ocena istotności wpływu transferu naprężeń statycznych wywołanych przemieszczeniem kosejsmicznym wstrząsów górniczych na proces sejsmogeniczny w kopalniach. Significance of static stress transfer caused by coseismic slip of mining-induced seismic events in seismicity generation process in mines, Geologia, 35, z. 2/1, 519-525.
 • Orlecka-Sikora, B, (2009) Perspectives of Coulomb Stress Transfer Approach in Studies of the Interaction Among Mining-Induced Seismic Events. In: Controlling Seismic Hazard and Sustainable Development of Deep Mines, C. Tang (Ed.): Proc. Seventh Int. Symp. on Rockburst and Seismicity in Mines 21-23 August 2009, Dalian, China, Rinton Press, New York, 59-72.
 • Orlecka-Sikora, B, Papadimitriou, E.E., Kwiatek, G. (2009) A study of the interaction among mining induced seismic events in the Legnica-Glogow Copper District, Poland, Acta Geophysica, vol. 57, z. 2, doi: 10.2478/s11600-008-0085-z.
 • Orlecka-Sikora, B. (2008) Resampling methods for evaluating the uncertainty of the nonparametric magnitude distribution estimation in the Probabilistic Seismic Hazard Analysis. Tectonophysics, 456, 38-51, doi:10.1016/j.tecto.2007.01.026.
 • Lasocki, S., Orlecka-Sikora B. (2008) Seismic hazard assessment under complex source size distribution of mining-induced seismicity. Tectonophysics, 456, 28-37, doi: 10.1016/j.tecto.2006.08.013.
 • Moratto, L., Orlecka-Sikora, B., Costa, G., Suhadolc, P., Papaioannou, Ch., Papazachos, C.B., (2007) A deterministic seismic hazard analysis for shallow earthquakes in Greece. Tectonophysics, 442, 66-82.
 • Orlecka-Sikora B. (2006) Resampling methods for improving the accuracy of probabilistic seismic hazard analysis. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad Sci. M-29, (395), 63-76.
 • Orlecka-Sikora, B., Lasocki, S. (2005) Nonparamtric characterization of mining induced seismic sources. The Sixth International Symposium on Rockbursts and Seismicity in Mines "Controlling Seismic Risk" Proceedings (Y. Potvin, M. Hudyma, eds.) ACG, Perth, 555-560.
 • Orlecka-Sikora, B. (2004) Bootstrap and jackknife resampling for improving in the nonparametric seismic hazard estimation. The IUGG 2003 Proceedings Volume “Earthquake. Hazard, Risk, and Strong Ground Motion” (Y.T. Chen, G.F. Panza, Z.L. Wu., eds.), Seismological Press, 81-92.

Ważniejsze Projekty badawcze, ekspertyzy i konsultacje:

 • 2013 - 2015, IS-EPOS: Digital Research Space of Induced Seismicity for EPOS Purposes, National Centre for Research and Development, Operational Programme Innovative Economy 2007-2013, contract No. POIG.02.03.00-14-090/13-00 – role: Project Deputy Coordinator

 • od 11.2011, European Plate Observing System, Chair of the Working Group 10  „Infrastructures for Georesources”, aim: integration of research infrastructures in the area of anthropogenic seismicity and strengthening dialogue and cooperation between the scientific community and industry.

 • 2012, The causes of the exceptional surface impact of mining-induced seismic events from the panel XX/1 in Rudna copper-ore mine in Poland, Project for KGHM Polska Miedź S.A. – role: Project Coordinator.

 • 2011 – 2013, Analysis of interaction among seismic events natural and induced by mining works for time-varying seismic hazard assessment, Research Project coordinated by S. Lasocki, No. 3935/B/T02/2010/39, financed by the Ministry of Education and Science of Poland – role: Coordination of task “Static stress inversion”.

 • 2012, Detailed prediction of impacts of tremors and surface deformations induced by mining, on OUOW „Żelazny Most” with an account for OUOW extension and program of copper ore excavation till 2042, Project No KGHM-ZH-U-0128-2012 for KGHM Polska Miedź S.A. Hydro-technical Division in Rudna, coordinated by S. Lasocki – role: Coordination of task “Seismic zonation and time-variable probabilistic characteristics estimation, modelling of future seismic activity”.

 • 2011, Guidelines proposals for the project of Council of Ministers on detailed scope assessment of place designated for the location of an nuclear object, and on the requirements for the report of localization for nuclear facility, Project for the National Atomic Energy Agency – Coordination of the Work Package concerning seismic hazard assessment.

 • 2011, Updated prediction of the influence of seismicity in mines of KGHM “Polska Miedź” S.A. on the Żelazny Most repository for the period of mining activities, Project No KGHM-ZH-U-0076-2011 for  KGHM Polska Miedź S.A. Hydro-technical Division in Rudna, coordinated by S. Lasocki – role: Coordination of task “Past and future seismic zonation and time-variable probabilistic characteristics estimation”.

 • 2009 - 2011, Analysis of the static stress transfer due to coseismic slip of mining induced seismicity and its role in seismogenic process. Research Project No. N N307234937, financed by the Ministry of Education and Science of Poland - Project Manager.

 • 2009, 2010, 2011, 2012, Supervising the measurements of seismic impact due to mining exploitation, carried out by the “Żelazny Most” repository monitoring network and stations monitoring the repository's western foreland, Project coordinated by S. Lasockifor KGHM Polska Miedź S.A., Zakład Hydrotechniczny, Rudna. – Co-researcher.

 • 2007-2009, Studies of the time variations of seismic hazard for the natural and mining induced seismicity with the use of non-parametric methods, Research Project No. GRECJA/10/2007 of Ministry of Science and Higher Education, Poland – Co-researcher.

Stypendia i staże zagraniczne:

 • 06.2003 – 10.2003 Stypendium Marie Curie Traning Site, Katedra Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Trieście, Włochy
 • 08.2007 - 09.2007 Grecja, Uniwersytet w Thessalonikach
 • 11.2009 Grecja, Uniwersytet w Thessalonikach

 

Prowadzone projekty