Dr Tomasz Wawrzyniak

 

 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 843

e-mail: twawrzyniak@igf.edu.pl


Zainteresowania naukowe:

Wykształcenie:

  •  

Publikacje:

Projekty:

  •  

  • 03.2014 – 05.2015 – “SMACS – Snow Monitoring using Automatic Camera Systems at Svalbard key sites”. The Research Council of Norway - wykonawca

  • 05.2013 – 12.2016 - „AWAKE-2 – Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interaction in Svalbard area”. Norway Grands, NCBiR Pol-Nor/198675/17/2013 - główny wykonawca

  • 01.2013  05.2014 – “Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE” (2011-2015) Program Operacyjny Kapitał Ludzki w priorytecie III. Wysoka jakość systemu oświaty - 4/POKL/2009. Kierownik zespołu abiotycznego – w zakresie badań polarnych, nauk o Ziemi i monitoringu przyrodniczego

  •  

Członkowstwo w organizacjach naukowych:

 

  •  

Nagrody i odznaczenia:

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizacja: 5.10.2017

 

Prowadzone projekty