Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

ZAWIADOMIENIE

 

 

Dyrekcja oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

uprzejmie informują, że:

 

dnia 24 lutego 2020 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Wojciecha Gajka

 

Temat rozprawy doktorskiej:

Anisotropy estimation of Lower Paleozoic

shales from northern Poland using

microseismic data

 

 

 

Promotor:                      Dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

 

Recenzenci:                     Dr hab. inż. Tomasz Danek, prof. AGH

 

Dr. Andreas Wuestefeld, NORSAR, Norwegia

 

 

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, pokój nr 6 w godzinach 9:00 -15:00

Streszczenie rozprawy oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

Prowadzone projekty