Dział Administracyjno-Gospodarczy (AAG)

INŻ. RAFAŁ JASIŃSKI - kierownik

tel.: +48 22 6915-796
e-mail:rjasinski@igf.edu.pl

tomasz jarosz

tel.: +48 22 6915-974

daniel kuliński

tel.: +48 22 6915-974
e-mail: daniel.kulinski@igf.edu.pl

stanisław maroń

tel.: +48 22 6915-990

mirosław osenkowski  

tel.:+48 22 6915-974

magdalena świętochowska

tel.: +48 22 6915-972
e-mail: mswietochowska@igf.edu.pl

 

Prowadzone projekty