Sekretariat Naukowy (SN)

Główne zadania  

  • zabezpieczenie działalności Rady Naukowej i jej Komisji,
  • organizacja przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdań dla Rady Naukowej i Polskiej Akademii Nauk,
  • koordynowanie działań związanych z uczestnictwem Instytutu w międzynarodowych organizacjach naukowych i współdziałaniem z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
  • przygotowanie projektów umów o współpracy naukowej zawieranych z organizacjami i instytucjami naukowymi, 

 

mgr anna cygan -kierownik

tel.: +48 22 6915-981
e-mail: anial@igf.edu.pl

mgr roksana graczyk

tel.: +48 22 6915-983
e-mail: dj@igf.edu.pl

dorota janiszewska

tel.: +48 22 6915-984
e-mail: dj@igf.edu.pl

 

Prowadzone projekty

  • chihe