Otwarte przewody doktorskie

 
Imię i nazwisko

Tytuł   rozprawy doktorskiej              

Data otwarcia przewodu

Nazwisko promotora/promotora pomocnicznego

Recenzje rozprawy doktorskiej Streszczenie rozprawy doktorskiej
mgr  Joanna Doroszkiewicz An adaptation strategy for flood risk management in future climates in Poland" 09.05.2016

Promotor:

prof. dr hab. Renata Romanowicz

   
mgr Magdalena Boch Określenie zawartości pary wodnej w atmosferze dla rejonu Południowego Spitsbergenu" 09.05.2016

Promotor:

prof. dr hab. Piotr Głowacki

   
mgr inż. Marta Cyz Azimuthal anisotropy of the Lower Paleozoic shales in Baltic Basin from the analysis of the 3D wide - azimuth seismic data" 07.06.2016

Promotor:

dr hab. inż. Michał Malinowski

   
mgr inż. Piotr Klejment Analiza parametrów mikroskopowych procesu pękania materiałów kruchych przy pomocy Metody Elementów Dyskretnych" 09.05.2017

Promotor:

Prof. dr hab. Wojciech Dębski

Recenzja prof. dr hab. inż. Jerzego Rojka

Recenzja prof. Ferenca Kuna

 
mgr Łukasz Przyborowski Analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepywu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej" 09.05.2017

Promotor:

dr hab. Robert Bialik

   
mgr inż. Wojciech Gajek

Określenie anizotropii sejsmicznej dolnopaleozoicznych formacji łupkowych Basenu Bałtyckiego z wykorzystaniem danych mikrosejsmicznych"

Anisotropy estimation of Lower Paleozoic shales from northern Poland using microseismic data"
 

19.04.2018

Promotor:

dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN
 

   
mgr Arpan Bagchi

Stochastic cellular automata with avalanches, their properties and application to universal aspects of earthquake statistics"

14.11.2018

Promotor:

dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN
 

   
mgr Dominika Krystyna Niezabitowska Rock – magnetic properties of Paleozoic Gas – Bearing Shale Rocks from Northern Poland" 19.12.2018

Promotor:

dr hab. Rafał Junosza- Szaniawski

   
mgr Maciej Trzeciak „Laboratory measurements and viscoelastic constitutive modeling of rock creep with application to stress prediction in intraplate sedimentary basins" 25.04.2019

Promotor:

dr hab. Marek Jarosiński (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)

Promotor pomocniczy:

dr Marcin Dąbrowski (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)

   
mgr inż. Michał Chamarczuk „Development of body-wave seismic interferometry imaging for mineral exploration” 25.04.2019

Promotor:

dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

   

 

Prowadzone projekty