Otwarte przewody doktorskie

 
Imię i nazwisko

Tytuł   rozprawy doktorskiej              

Data otwarcia przewodu

Nazwisko promotora/promotora pomocnicznego

Recenzje rozprawy doktorskiej Streszczenie rozprawy doktorskiej
mgr  Joanna Doroszkiewicz An adaptation strategy for flood risk management in future climates in Poland" 09.05.2016

Promotor:

prof. dr hab. Renata Romanowicz

   
mgr Magdalena Boch Określenie zawartości pary wodnej w atmosferze dla rejonu Południowego Spitsbergenu" 09.05.2016

Promotor:

prof. dr hab. Piotr Głowacki

   
mgr inż. Marta Cyz Azimuthal anisotropy of the Lower Paleozoic shales in Baltic Basin from the analysis of the 3D wide - azimuth seismic data" 07.06.2016

Promotor:

dr hab. inż. Michał Malinowski

   
mgr Arpan Bagchi

Stochastic cellular automata with avalanches, their properties and application to universal aspects of earthquake statistics"

14.11.2018

Promotor:

dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN
 

   
mgr Dominika Krystyna Niezabitowska Rock – magnetic properties of Paleozoic Gas – Bearing Shale Rocks from Northern Poland" 19.12.2018

Promotor:

dr hab. Rafał Junosza- Szaniawski

   
mgr inż. Michał Chamarczuk „Development of body-wave seismic interferometry imaging for mineral exploration” 25.04.2019

Promotor:

dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

   

 

Prowadzone projekty