Wydarzenia

10.042017

Liczne audytorium zgromadziła dzisiejsza obrona rozprawy doktorskiej

Stopień doktora uzyskał mgr Oskar Głowacki z Zakładu Badań Polarnych i Morskich

Temat rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach procesów lodowych występujących w fiordach arktycznych na przykładzie fiordu Hornsund na Spitsbergenie”. Praca została napisana pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Tęgowskiego (Uniwersytet Gdański) przy wsparciu promotora pomocniczego dr. Mateusza Moskalika z naszego Instytutu. 

Recenzenci:      

  • prof. dr hab. Zygmunt Klusek, Instytut Oceanologii PAN;
  • dr hab. Witold Szczuciński, Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl