Wydarzenia

04.042017

II Edycja Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Różne Środowiska Życia-morze”

Finał zmagań uczestników, którego Honorowym Patronem był m.in. nasz Instytut, odbył się 30 marca Zespole Szkół nr 79 w Warszawie

W I etapie uczestnicy musieli odpowiedzieć na 40 pytań udostępnionych do wszystkich szkół w województwie mazowieckim za pośrednictwem formularza internetowego. Do finału zakwalifikowało się 28 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w teście.

Finaliści przystąpili do ostatecznej rozgrywki w czwartkowy poranek. Każdy z uczniów otrzymał zestaw pytań, w którym musiała zmierzyć się m.in. z planowaniem doświadczeń związanych z topnieniem lodu, czy układaniem planu wycieczki szkolnej do Trójmiasta. Największym wyzwaniem okazało się odnalezienie odpowiedzi na to, dlaczego zanurzenie gór lodowych w obszarach polarnych jest inne niż lodu pływającego w wodzie podczas szkolnych eksperymentów. W przypadku kostek lodu, na powierzchni widać 1/9 bryły, na oceanie natomiast możemy oglądać ok. 1/7 góry lodowej.

Nad poprawnością merytoryczną zadań i ich oceną czuwało Jury Konkursowe, które w tym roku miało dodatkowe wsparcie w osobie dr. Jerzego Giżejewskiego, polarnika, pracownika naukowego Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Uczestnicy konkursu oraz wszyscy zaproszeni goście mieli także okazję wysłuchać wykładu dr. Giżejewskiego na temat mórz i oceanów.

Wszyscy finaliści konkursu otrzymali wyróżnienia oraz drobne upominki. Dodatkowo, w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników, przybyli do naszej szkoły goście, wzięli udział w zajęciach organizowanych w Centrum Kultury Wilanów. W tym roku efektem „zmagań” artystycznych były kolorowe koszulki przygotowane własnoręcznie przez uczniów.

Na zwycięzców czekały nagrody ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Ludwika Rakowskiego. W tym roku były to: tablet, mikroskop oraz czytnik e-book. Zwycięzcy otrzymali też upominki przekazane przez Instytut Geofizyki PAN.

Tegoroczna edycja konkursu, podobnie jak w roku ubiegłym zebrała wiele przychylnych opinii, wśród których warto wspomnieć słowa jednej z uczestniczek: „Warto się uczyć przyrody, bo za rok znów chcę wziąć udział w takim konkursie i w takim miejscu.” (P.Stankiewicz)