Wydarzenia

16.032017

Multidyscyplinarnie o polskich badaniach polarnych na spotkaniu z wiceministrem MNiSW

Debata o narodowej strategii naukowej dla Arktyki i Antarktydy odbyła się z inicjatywy Polskiego Konsorcjum Polarnego

Dyskusja z udziałem przedstawicieli ministerstw (MNiSW, MSZ), Krajowego Punktu Kontaktowego, dyrekcji IGF PAN oraz czołowych przedstawicieli polskich i międzynarodowych organizacji polarnych, miała wielopłaszczyznowy charakter. Podczas licznych prezentacji przedstawiono największe osiągnięcia naszych czołowych polarnych placówek naukowych- Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. S.Siedleckiego (Arktyka) oraz Stacji im. H. Arctowskiego w Antarktyce. Wieloaspektowo omawiano aktualne problemy polskiego środowiska polarnego oraz rolę stacji polarnych w polityce Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uwagę poświęcono też bogatym doświadczeniom Polski w zakresie edukacji polarnej.

Debata zakończyła się oficjalnym przekazaniem na ręce Pana prof. Łukasza Szumowskiego, Podsekretarza Stanu (MNiSW)- Polskiej Strategii dla Badań Polarnych na lata 2017-2027