Wydarzenia

13.012017

Monitorujemy Arktykę w projekcie INTAROS z programu Horyzont 2020

Integrated Arctic Observation System (INTAROS) skupia 48 instytucji partnerskich z całego świata, które realizują zadania naukowe w Arktyce.

Projekt będzie wykorzystywał istniejące już systemy monitorowania w Arktyce, rozbudowując przede wszystkim  monitorowanie zmian w morzach okalających Biegun Północny. Pozwoli to na stworzenie zintegrowanego i jednolitego całościowego systemu monitorowania przede procesów abiotycznych, a także i przyrodniczych w różnych częściach Arktyki. W ramach projektu wykorzystane zostaną multidyscyplinarne nowoczesne narzędzia do weryfikacji posiadanych i nowo tworzonych baz danych.

Projekt ukierunkowany jest na zbieranie zintegrowanych danych dotyczących  atmosfery, oceanu, kriosfery i powierzchni lądowych dostarczanych przez instytucje w Europie, Rosji, Ameryce Północnej i Azji.

Przejście  INTAROS do zrównoważonego systemu obserwacji Arktyki wymaga koordynacji, mobilizacji i współpracy pomiędzy istniejącymi infrastrukturami badawczymi jakimi dysponują kraje europejskie i  pozostałe państwa prowadzące badania na dalekiej północy. Monitoring oparty zostanie o stacje polarne i statki badawcze zlokalizowane w miejscach badań oraz automatyczne zdalnie kierowane urządzenia w tym satelity i będzie służył do modelowania i prognozowania zjawisk oraz procesów przez zainteresowane grupy badawcze.INTAROS obejmie rozwój systemów obserwacji środowiskowych, gdzie lokalna wiedza i doświadczenie będzie wspierana danymi naukowymi.

Projekt INTAROS realizuje 48 instytucji partnerskich z 23 krajów. Wszyscy partnerzy mają swoje platformy badawcze i prowadzą obecnie programy badań w Arktyce. Koordynatorem projektu jest  Nansen Environmental and Remote Sensing Center w Bergen a inni norwescy partnerzy to University of Bergen, Institute of Marine Research, University of Svalbard, NORUT, NIVA a także konsorcjum przemysłowe DNV GL

Ten duży 5-letni projekt finansowany przez Komisję Europejską będą również realizować trzy polskie placówki naukowe tj. Instytut Oceanologii PAN, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2016 roku, a pierwsze spotkanie wszystkich jego realizatorów odbyło się w Norwegii w Bergen w dniach 10-12 stycznia 2017.

INTAROS: Integrated Arctic Observation System - a EU Horizon2020 project (2016-2021)

  • Źródło:http://cordis.europa.eu/news/rcn/137515_pl.html

    Źródło:http://cordis.europa.eu/news/rcn/137515_pl.html