prof. dr hab. inż. Renata Julita Romanowicz

Profesor, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-852, e-mail: romanowicz@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • profesor nauk o Ziemi: 2011
 • doktor habilitowany nauk przyrodniczych: w zakresie geofizyki-hydrologii, Rada Naukowa Instytutu Geofizyki PAN, rozprawa nt. „Modelowanie procesów środowiska naturalnego w warunkach niepewności”, 2004
 • doktor nauk fizycznych: Instytutu Geofizyki PAN, rozprawa pt. „Sterowanie systemem ograniczonych zbiorników wodnych w warunkach losowych” 1981
 • magister inżynier: elektroniki, specjalność: automatyka, praca dyplomowa pt. „Metody optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami” na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, 1974

Zatrudnienie

    Instytut Geofizyki, PAN:

 • Profesor, 2011        
 • Profesor IGF, 2009-2010 
 • Docent , 2007-2008

     Environmental Science Division, Lancaster University, UK. Pracownik naukowy, 2000-2007

     Westlakes Scientific Consulting, Moore Row, Cumbria, UK. Starszy naukowiec, 1996-1999

      Environmental Science Division, Lancaster University, UK. Pracownik naukowy, 1990-1996

      Civil Engineering Department, University College Dublin, Dublin, Ireland. Pracownik naukowy, 1989-1990

      Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk. Adiunkt, 1981-1989; Asystent, 1974-1981

Zainteresowania badawcze

 • Zrównoważona gospodarka wodna w warunkach niepewności; stochastyczne modele przepływu o parametrach skupionych w zastosowaniu do problemu sterowania zasobami wodnymi.
 • Metody identyfikacji struktury oraz estymacji parametrów modeli skupionych i rozłożonych procesów hydrologicznych przy użyciu metod statystycznych.
 • Techniki asymilacji danych w czasie rzeczywistym w zastosowaniu do zmiennych w czasie i przestrzeni procesów środowiska naturalnego.
 • Zastosowanie nieliniowych transformacji zmiennych w hydrologii.
 • Analiza stochastyczna zmiennych środowiskowych; zastosowanie metod opartych o stochastyczne funkcje przejścia do modelowania procesów hydrologicznych.
 • Wpływ zmienności klimatu oraz użytkowania terenu na zasoby wodne w skali zlewni.
 • Wpływ zmian klimatu na przepływy ekstremalne (Climate Change Impact on Hydrological Extremes)

Projekty naukowe

 • Główny wykonawca w Projekcie Badawczym KBN 2 P04D 009 29 (0531/P04/2005/29) „Zarządzanie zbiornikiem retencyjnym wpływającym na chronione środowisko przyrodnicze na przykładzie systemu rzecznego górnej Narwi”, zakończony w 2008.
 • Kierownik Projektu Badawczego NCN No. 2011/01/B/ST10/06866: "Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy)" – 2011-2014.
 • Kierownik Projektu Badawczego „Wpływ zmian klimatu na przepływy ekstremalne” CHIHE (Climate Change Impact on Hydrological Extremes) realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (Norway Grants), we współpracy z NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate)  - 2013-2016.
 • Kierownik Projektu Badawczego "Wpływ działalności człowieka oraz zmian klimatu na dynamikę suszy (transformację
  suszy meteorologicznej w suszę hydrologiczną) i podatność na suszę", Project HUMDROUGHT Human and climate impacts on drought dynamics and vulnerability";  SHENG 1 -Polish-Chinese Funding Initiative, 08.2019 - 08.2022.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

 • Edytor tematyczny Journal of Hydrological Sciences 1994-1999
 • Edytor tematyczny Acta Geophysica od 2011
 • Komitet Geofizyki PAN
 • Rada Naukowa IGF PAN
 • Stowarzyszenie Hydrologów Polskich
 • Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
 • IFAC TC on Modelling and Control of Environmental System
 • FRIEND-Water LFD
 • Panta Rhei Working Group: Natural and man-made control systems in water resources 

Publikacje w czasopismach z listy Web of Science

 

Karamuz, E and Romanowicz, RJ, 2021. Temperature Changes and Their Impact on Drought Conditions in Winter and Spring in the Vistula Basin, Water, 13(14), 10.3390/w13141973.

Wang, W; Wang, JS and Romanowicz, R, 2021. Uncertainty in SPI Calculation and Its Impact on Drought Assessment in Different Climate Regions over China, Journal of Hydrometeorology, 22 (6), 1369-1383, doi:10.3390/w13141973

Karamuz E, Bogdanowicz E, Senbeta TB, Napiórkowski JJ, Romanowicz RJ, 2021. Is It a Drought or Only a Fluctuation in Precipitation Patterns?—Drought Reconnaissance in Poland. Water, 13, 807, doi:10.3390/w13060807

Karamuz, E; Romanowicz, RJ and Doroszkiewicz, J, 2020. The use of unmanned aerial vehicles in flood hazard assessment, Journal of Flood Risk Management, 13 (4), 10.1111/jfr3.12622.

Doroszkiewicz, J; Romanowicz, RJ and Kiczko, A, 2019. The Influence of Flow Projection Errors on Flood Hazard Estimates in Future Climate Conditions, Water, 11(1), doi: 10.3390/w11010049.

Romanowicz, RJ and Doroszkiewicz, J, 2019. The application of cumulants to flow routing,| Meteorology Hydrology and Water Management-Research and Operational Applications, 7(1), 15-21., doi: 10.26491/mhwm/95023

Kiczko, A; Szelag, B; (...); Romanowicz, RJ, 2018. Optimal Capacity of a Stormwater Reservoir for Flood Peak Reduction, Journal of Hydrologic Engineering, 23 (4), doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001636

Osuch, M; Romanowicz, R and Wong, WK, 2018. Analysis of low flow indices under varying climatic conditions in Poland, 29th Nordic Water Conference, 49(2), 373-389, doi: 10.2166/nh.2017.021

Karamuz, E and Romanowicz, RJ, 2017. Selected Methods of Detecting Changes in Flow of the Middle Vistula River. 3rd National Hydrological Congress on Hydrology in Engineering and Environmental Protection, 41, 63-74.

Osuch M, Lawrence D, Meresa HK, Napiorkowski JJ, Romanowicz RJ, 2017. Projected changes in flood indices in selected catchments in Poland in the 21st century. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 31(9), 2435–2457, doi:10.1007/s00477-016-1296-5.

Benninga, HJF; Booij, MJ; (...); Rientjes, THM, 2017. Performance of ensemble streamflow forecasts under varied hydrometeorological conditions, Hydrology And Earth System Sciences, 21(10), 5273-5291, doi: 10.5194/hess-21-5273-2017

Meresa, H.K. and Romanowicz, R.J., 2017, The critical role of uncertainty in projections of hydrological extremes. Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 4245–4258, 2017, https://doi.org/10.5194/hess-21-4245-2017

Doroszkiewicz, J and Romanowicz, RJ, 2017. Guidelines for the adaptation to floods in changing climate, Acta Geophysica, 65(4), 849-861, doi: 10.1007/s11600-017-0050-9

Meresa HK, Romanowicz RJ, Napiorkowski JJ, 2017. Understanding changes and trends in projected hydroclimatic indices in selected Norwegian and Polish catchments. Acta Geophysica, 65, 829–848, doi:10.1007/s11600-017-0062-5

Piniewski, M., Meresa, H.K., Romanowicz, R. et al., 2017. What can we learn from the projections of changes of flow patterns? Results from Polish case studies, Acta Geophys., 65(4), 809-827, https://doi.org/10.1007/s11600-017-0061-6

Romanowicz, RJ, 2017. The impacts of changes in climate and land use on hydrological processes. Acta Geophysica, 65 (4), 785-787, doi:10.1007/s11600-017-0079-9.

Laaha, G., Gauster, T., Tallaksen, L. M., Vidal, J.-P., Stahl, K., Prudhomme, C., Heudorfer, B., Vlnas, R., Ionita, M., Van Lanen, H. A. J., Adler, M.-J., Caillouet, L., Delus, C., Fendekova, M., Gailliez, S., Hannaford, J., Kingston, D., Van Loon, A. F., Mediero, L., Osuch, M., Romanowicz, R., Sauquet, E., Stagge, J. H., and Wong, W. K.: The European 2015 drought from a hydrological perspective, Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 3001-3024, https://doi.org/10.5194/hess-21-3001-2017, 2017.

Osuch M, Lawrence D, Meresa HK, Napiórkowski JJ, Romanowicz RJ, 2016, Projected changes in flood indices in selected catchments in Poland in the 21st century. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment; DOI:10.1007/s00477-016-1296-5.

Romanowicz, R.J., A. Kiczko, 2016, An event simulation approach to the assessment of flood level frequencies: risk maps for the Warsaw reach of the River Vistula, Hydrological Processes, DOI: 10.1002/hyp.10857.

Osuch M, Romanowicz RJ, Lawrence D, Wong WK, 2016, Trends in projections of Standardized Precipitation Indices in a future climate in Poland. Hydrology and Earth System Sciences, 20, 1947–1969, doi:10.5194/hess-20-1947-2016.

Meresa HK, Osuch M, Romanowicz R.J., 2016, Hydro-meteorological drought projections into the 21-st century for selected Polish catchments. Water, 8, 206; doi:10.3390/w8050206.

Van Lanen H, Laaha G, Kingston DG, Gauster T, Ionita M, Vidal J-P, Vlnas R, Tallaksen LM, Stahl K, Hannaford J, Delus C, Fendekova M, Mediero L, Prudhomme C, Rets E, Romanowicz RJ, Gailliez S, Wong WK, Adler M-J, Blauhut V, Caillouet L, Chelcea S, Frolova N, Gudmundsson L, Hanel M, Haslinger K, Kireeva M, Osuch M, Sauquet E, Stagge JH, Van Loon AF (2016) Hydrology needed to manage droughts: the 2015 European case. Hydrological Processes. DOI: 10.1002/hyp.10838.

Romanowicz RJ, Bogdanowicz E, Debele SE, Doroszkiewicz J, Hisdal H, Lawrence D, Meresa HK, Napiórkowski JJ, Osuch M, Strupczewski WG, Wilson D, Wong WK (2016) Climate Change Impact on Hydrological Extremes: Preliminary Results from the Polish-Norwegian Project. Acta Geophys. 64 (2): 477-509. doi: 10.1515/acgeo-2016-0009.

Osuch, M., · R.J. Romanowicz, M.J. Booij, 2015, The influence of parametric uncertainty on the relationships between HBV model parameters and climatic characteristics, Hydrological Sciences Journal/Journal des Sciences Hydrologiques 08/2015; 60(7-8):1299-1316. DOI:10.1080/02626667.2014.967694.

Osuch M., R. J. Romanowicz, M. J. Booij. 2014, The influence of parametric uncertainty on the relationships between HBV model parameters and climatic characteristics. Hydrological Sciences Journal, DOI:10.1080/02626667.2014.967694.

Romanowicz, R.J., M. Osuch and M. Grabowiecka, 2013, On the Choice of Calibration Periods and Objective Functions: A Practical Guide to Model Parameter Identification, Acta Geophysica, DOI: 10.2478/s11600-013-0157-6.

Romanowicz, R.J., Osuch, M., Wallis, S., 2013, „Modelling of solute transport in rivers under different flow rates: A case study without transient storage”. Acta Geophysica, Doi: 10.2478/s11600-012-0050-8.

Kiczko, A., R.J. Romanowicz, M. Osuch and E. Karamuz, 2013, Maximising the usefulness of flood risk assessment for the River Vistula in Warsaw, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13, 3443–3455, 2013, www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/13/3443/2013/ doi:10.5194/nhess-13-3443-2013.

Romanowicz R.J., Kulasova A., Redinova J., Blazkova S., 2012, Influence of Afforestation on Water Regime in Jizera Catchments, Czech Republic, Acta Geophysica, vol. 60, 4, 2012, pp. 1120-1142, DOI: 10.2478/s11600-012-0046-4.

Romanowicz R.J., Osuch M., 2011, “Assessment of land use and water management induced changes in flow regime of the Upper Narew”, Physics and Chemistry of the Earth, doi:10.1016/j.pce.2011.04.012.

Luks B., Osuch M., Romanowicz R.J., 2011, “The relationship between snowpack dynamics and NAO/AO indices in SW Spitsbergen”, Physics and Chemistry of the Earth, doi:10.1016/j.pce.2011.06.004.

Kiczko, A., Romanowicz, R.J., Osuch, M., 2011, „Impact of water management policy on flow conditions in wetland areas”. J. Phys. Chem. Earth, doi:10.1016/j.pce.2011.07.004
Romanowicz, R.J. and M. Booij, 2011, Impact of land use and water management on hydrological processes under varying climatic conditions – Preface, doi:10.1016/j.pce.2011.08.009.

Romanowicz, R.J., 2010, An application of a log-transformed low-flow (LTLF) model to baseflow separation, Hydrol. Sciences Journal, 55(6), 952-964

Romanowicz, R. J., Kiczko, A. & Napiórkowski, J. J., 2010, Stochastic transfer function model applied to combined reservoir management and flow routing. Hydrol. Sci. J. 55(1), 27–40.

Gunawardena, Y., S. Ilic, H. Pinkerton and R. Romanowicz, 2008, Nonlinear transfer function modelling of beach morphology at Duck, North Carolina, Coast. Eng., doi:10.1016/j.coastaleng.2008.06.004

Romanowicz, R.J., 2007, Data Based Mechanistic model for low flows: implications for the effects of climate change, Journal of Hydrology, 336, 74-83.

Pappenberger, F., Beven, K., Frodsham, K., Romanowicz, R.J. and Matgen, P., 2007. Grasping the unavoidable subjectivity in calibration of flood inundation models: A vulnerability weighted approach. Journal of Hydrology, 333(2-4): 275-287.

Pappenberger, F., Frodsham, K., Beven, K., Romanowicz, R.J. and Matgen, P., 2007. Fuzzy set approach to calibrating distributed flood inundation models using remote sensing observations. Hydrology and Earth System Sciences, 11(2): 739-752.

Ratto, M., P.C. Young, R.J. Romanowicz, F. Pappenberger, A. Saltelli, and A. Pagano, 2007, Uncertainty, sensitivity analysis and the role of data based mechanistic modelling in hydrology, Hydrology and Earth System Sciences, 11, 1249-1266.

Romanowicz, R. J., P. C. Young, and K. J. Beven, 2006, Data assimilation and adaptive forecasting of water levels in the river Severn catchment, United Kingdom, Water Resour. Res., 42, W06407, doi:10.1029/2005WR004373.

Vigiak O., G. Sterk,  R. J. Romanowicz and K. J. Beven, 2006, A semi-empirical model to assess uncertainty of spatial patterns of erosion, Catena, 66, 198-210.

Vigiak O., R.J. Romanowicz, E. E. van Loon, G. Sterk and K. J. Beven, 2006, A disaggregating approach to describe overland flow occurrence within a catchment, J. Hydrology, 10.1016/j.jhydrol.2005.08.012, 323, 22-40.

Romanowicz R.J., Young P.C., Diggle P. and P. Brown, 2006, Normalisation of environmental air quality data using spatio-temporal analysis, Environmental Modelling and Software Journal, 21, 759-769.

Romanowicz R.J. and K. Beven, 2006, Comments on Generalised Likelihood Uncertainty Estimation, Reliability Engineering and System Safety, DOI: 10.1016/j.ress.2005.11.030.
Romanowicz, R.J., Young, P. C., 2003, Data Assimilation and Uncertainty Analysis of Environmental Assessment Problems - an Application of Transfer Function and Generalised Likelihood Uncertainty Estimation Techniques, Reliability Engineering and System Safety 79, 161-174.

Romanowicz R.J. and K. J. Beven, 2003, Estimation of flood inundation probabilities as conditioned on event inundation maps, Water Resources Research, VOL. 39, NO. 3, 10.1029/2001WR001056.

Romanowicz R.J. and W. Petersen, 2003, Modelling algae concentrations in Elbe in the years 1985-2001 using observations of daily oxygen concentrations, temperature and pH, Acta Hydrochimica et Hydrobiologica, 31, 319-333.

Romanowicz R.J., H. Higson and I. Teasdale, 2000, Bayesian Uncertainty Estimation Methodology applied to air pollution modelling, Environmetrics, 11, 351-371.

Romanowicz R.J. and K. J. Beven, 1998, Dynamic real time predictions of flood inundation probabilities, IAHS Hydrological Sciences Journal, 43, 181-196.

Romanowicz, R.J., 1997, A MATLAB implementation of TOPMODEL, Hydrological Processes, 11, 1115-1129.

Strupczewski, W., Romanowicz R. J., 1991, Invariance of the IUH first cumulants of simplified linear St. Venant models, Adv. Water Resources, 14, 175-182.

Kuhnel, V., Dooge, J.C.I, O’Kane, J.P., Romanowicz, R.J., 1991, Partial analysis applied to scale problems in surface moisture fluxes, Surveys in Geophysics, 12, 221-247.

Brandyk, T., Romanowicz, R. J., Skąpski, K., 1989, Determination of the exponential unsaturated hydraulic conductivity function by parameter identification, Journal of Soil Science, 40, 261-267.

Romanowicz, R.,J., J.C.I. Dooge, Z. W.Kundzewicz, 1988, Moments and cumulants of linearized St. Venant equation, Adv. Water Resources, 11, 92-100.

Strupczewski, W. J., Romanowicz R. J., Budzianowski, R. J., 1977, Markovian Programming for flow regulation, Journal of Hydrological Sciences, 4, 1, 1-16.

 

Inne publikacje

 

Karamuz E, Osuch M, Romanowicz RJ, 2016, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences The influence of rating curve uncertainty on flow conditions in the River Vistula in Warsaw, Hydrodynamic and Mass Transport at Freshwater Aquatic Interfaces, 34th International School of Hydraulics, 153-166.

Romanowicz, R.J. Kundzewicz, Z.W. Meresa, H.K., Stoffel, M., Krysanova, V. and Doroszkiewicz, J., 2016, Projections of changes in flood hazard in two headwater catchments of the Vistula in the context of European-scale studies-Flood Risk in the Upper Vistula Basin, Chapter: Flood Risk in the Upper Vistula Basin Part of the series GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences pp 341-359.

Karamuz, E., R.J. Romanowicz, M. Booij, 2015, Influence of land-use and water management practices on water levels in the middle River Vistula, in: R.J. Romanowicz and M. Osuch (eds.), Stochastic Flood Forecasting System, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing, doi:10.1007/978-3-319-18854-6_9, 17-32.

Romanowicz, R.J., M. Osuch, 2015, Stochastic Semi-distributed Flood Forecasting System for the Middle Vistula Reach, in: R.J. Romanowicz and M. Osuch (eds.), Stochastic Flood Forecasting System, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing, doi:10.1007/978-3-319-18854-6_9, 143-157.

Romanowicz, R.J., M. Osuch, 2015, Stochastic Transfer Function Based Emulator for the On-line Flood Forecasting, in: R.J. Romanowicz and M. Osuch (eds.), Stochastic Flood Forecasting System, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing, 10.1007/978-3-319-18854-6_10, 159-170.

Kiczko, A., Romanowicz, R.J., Osuch, M., Pappenberger, F., 2015, Adaptation of the Integrated Catchment System to On-line Assimilation of ECMWF Forecasts, in:  R.J. Romanowicz and M. Osuch (eds.), Stochastic Flood Forecasting System, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-18854-6_1, 173-186.

Osuch M., Romanowicz R.J., 2014, Ocena wpływu zmian klimatu na zasoby wodne –wyniki z projektu Klimada, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, z. XX,  II Kongres Hydrologiczny, Hydrologia w inżynierii wodnej, Tom 1, 201-213.

Romanowicz R.J., Osuch M., Karamuz E., 2014, Stochastyczny system transformacji fali wezbraniowej na odcinku Wisły pomiędzy Zawichostem a Warszawą, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, , z. XX, II Kongres Hydrologiczny, Hydrologia w inżynierii wodnej, Tom 1, 115-126.

Young, P.C., R.J. Romanowicz and K.J. Beven, 2013, A Data-Based Mechanistic Modelling Approach to Real-Time Flood Forecasting, in Applied uncertainty analysis for flood risk management - Chapter 7, editors Keith Beven and Jim Hall. ISBN:   978-1-84816-270-91-84816-270-7; Chapter 1.

Bates, P., F. Pappenberger and R. J. Romanowicz, 2013, Uncertainty in Flood Inundation Modelling, in Applied uncertainty analysis for flood risk management, editors Keith Beven and Jim Hall. ISBN:   978-1-84816-270-91-84816-270-7: Chapter 7.

Liszewska M., Osuch M., Romanowicz R., 2012, "Zastosowanie Regionalnego Modelu Klimatu Do Badania Wpływu Zmian Użytkowania Terenu" W: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu Z. Bielec-Bąkowska, E. Łupikasza, A. Widawski (red.) Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski.

Romanowicz R.J., Osuch M, Napiórkowski J.J., 2012, Wpływ zmian użytkowania terenu oraz zbiornika retencyjnego na przepływy w zlewni Górnej Narwi, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN ‘Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych’.

Osuch M., Romanowicz R.J., Paquet E., Garavaglia F., 2012, Zastosowania metody SCHADEX do estymacji przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewni Nysy Kłodzkiej. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN ‘Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych’.

Romanowicz, R.J., 2011, Application of optimal non-stationary time-series analysis to water quality data and pollutant transport modelling, Chapter 24, In: System Identification, Environmental Modelling, and Control System Design, Edts L. Wang and H. Garnier, Springer-Verlag, London, 501-518.

Romanowicz R., Osuch M., Wallis. S., 2010, “Modelling Of Pollutant Transport In Rivers Under Unsteady Flow” Proceedings IAHR European Division Conference, Wielka Brytania 2010

Romanowicz R., Osuch M., 2010, “Assessment of the land use and water management induced changes in baseflow series” EGU General Assembly 2010, Wiedeń

Liszewska M., Osuch M., Romanowicz R., 2010, "Simulating land use changes in the Upper Narew catchment using the RegCM model" EGU General Assembly 2010, Wiedeń

Osuch M., Luks B., Romanowicz R., 2010, “Stochastic transfer function modelling of snow depth at Polish Polar Station in Hornsund”, Spitsbergen EGU General Assembly 2010, Wiedeń

Romanowicz R., Kiczko A., Osuch M., 2010, „Wyznaczanie map zagrożenia powodziowego: teoria i praktyka.” Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Hydrologia w Inżynierii i Gospodarce Wodnej, 68, 337-346.

Romanowicz R., Osuch M., Wallis S., 2010 „Modelowanie transportu zanieczyszczeń rozpuszczonych w warunkach zmieniającego się przepływu”, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Hydrologia w Inżynierii i Gospodarce Wodnej, nr 68, 417-428.

Beven, K., P. Young; D. Leedal & R. Romanowicz, 2009, Computationally efficient flood water level prediction (with uncertainty), in Flood Risk Management and Practice, Samuels et al. (eds), Taylor and Francis Group, London.

Ilic, S., Y. Gunawardena, H. Pinkerton, R. Romanowicz, 2009, Prediction of beach volumes at Duck using transfer function models, The International Conference of Science and Information Technologies for Sustainable Management of Aquatic Ecosystems; ISBN: 978-981-08-2100-5

Beven, K. J, and Young, P. C. and Leedal, D. T. and Romanowicz, R. (2009) Computationally efficient flood water level prediction (with uncertainty). In: Flood risk management : research and practice. CRC Press, London. ISBN 9780415485074

Leedal, D. T. and Beven, K. J. and Young, P. C. and Romanowicz, R. (2009) Data assimilation and adaptive real-time forecasting of water levels in the river Eden catchment, UK. In: Flood risk management : research and practice. CRC Press, London. ISBN 9780415485074

Romanowicz R.J., Osuch M., Kiczko A., and J.J. Napiórkowski, 2009, An Integrated Lowland Catchment Model for the Upper Narew, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9177-2, EGU General Assembly 2009.

Osuch M., Romanowicz R., and J.J. Napiórkowski, 2009, Assessing uncertainties in solute transport models: Upper Narew case study, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9164-1, EGU General Assembly 2009

Romanowicz R.J., Osuch M., Wallis S., Napiórkowski J.J., 2009, Uncertainty in the relationship between flow and parameters in models of pollutant transport, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9146-2, EGU General Assembly 2009

Napiórkowski J.J., Romanowicz R.J., 2008. Management of the Storage Reservoir Influencing the Protected Natural Environment – Upper Narew River Case Study, (Preface), Publs. Inst. Geophys., Pol. Acad. Sc., E-9 (405), 3-6.

Romanowicz R.J., Osuch M., 2008, An Integrated Data Based Mechanistic Lowland Catchment Model for the Upper Narew, Publications of The Institute Of Geophysics Polish Academy of Sciences, E-9 (405), pp 57-74.

Romanowicz R.J., Kiczko A., Napiórkowski J.J., 2008. Stochastic Transfer Function Simulator of a 1-D Flow Routing, Publs. Inst. Geophys., Pol. Acad. Sc. E-10 (406), 151-160.

Beven, K., R. Romanowicz, P. Young, I. Holman, H. Posthumus, S. Rose, E. O’Connell and J. Ewen, 2008, An event classification approach to the identification of hydrological change, DEFRA 2008 Conference Proceedings, UK.

Osuch M., Romanowicz R.J., Napiórkowski J.J., 2008, “Solute Transport Processes in Wetlands - Application of Data Based Mechanistic and Transient Storage Models”, PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES, E-9 (405), pp. 89-106.

Osuch M., Romanowicz R.J., Wallis S., 2008, “Uncertainty in the Relationship Between Flow and Parameters in Models of Pollutant Transport”, Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, E-10 (406), pp. 127-138.

Kiczko, A., R. J. Romanowicz and J. J. Napiorkowski, 2008, Integration of Reservoir Management and Flow Routing Model: Upper Narew Case Study, PUBLS. INST. GEOPHYS. POL. ACAD. SC., E-9 (405), 41-56.

Kiczko, A., R. J. Romanowicz and J. J. Napiorkowski, 2008, Sensitivity and Uncertainty Analysis Applied to Water Management Problem: Upper Narew Case Study, PUBLS. INST. GEOPHYS. POL. ACAD. SC., E-9 (405), 75-88.

Romanowicz, R.J., P. C. Young, K. J. Beven and F. Pappenberger, 2008, A data based mechanistic approach to nonlinear flood routing and adaptive flood level forecasting, Advances in Water Res., 31, 1048-1056.

Kiczko A, Romanowicz R.J., Napiórkowski J.J. 2007. A study of flow conditions aimed at preserving valuable wetland areas in the Upper Narew Valley using GSA-GLUE methodology. Proceedings 21st International Conference on Informatics for Environmental Protection, September 12-14, 2007, Warsaw, Poland, Shaker Verlag, 175-183.

Romanowicz, R.J., A. Kiczko and F. Pappenberger, 2007, A Sate Dependent Nonlinear Approach to Flood Forecasting, PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES, E-7, 223-230.

Osuch M., Kiczko A., Napiórkowski J.J., Romanowicz R.J., 2007, “Sensitivity analysis of transient storage model predictions – Narew National Park case study”, Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. E-7(401), 197-205.

Osuch M., Romanowicz R., Napiórkowski J.J., 2007, “Study of the dispersion processes in a wetland system - application of data based mechanistic and transient storage models”, Proceedings 21st International Conference on Informatics for Environmental Protection, September 12-14, 2007, Warsaw, Poland, Shaker Verlag, 167-174.

Kiczko A., Osuch M., Romanowicz R.J., 2006, “Estimation of flood risk in Warsaw”, PUBLS. INST. GEOPHYS. POL. ACAD. SC., E-6 (390).

Romanowicz, R.J., 2006, Data Based Mechanistic rainfall-flow models for climate change simulations, Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Land Reclamation, 37, 3-13.

Kiczko, A, Osuch, M. and R.J. Romanowicz, 2006, Estimation of probability of flooding inWarsaw, PUBLS. INST. GEOPHYS. POL. ACAD. SC., E-6(390).

Romanowicz R.J, K.J. Beven, and P.C. Young, 2006, Uncertainty propagation in a sequential model for flood forecasting, in: Predictions in Ungauged Basins: Promise and Progress (Proceedings of symposium S7 held during the 7th IAHS Scientific Assembly at Foz do Iguacu, Brazil, April 2005), IAHS Publ. 303, 177-184.

Romanowicz R.J. and R. Macdonald, 2005, Modelling Uncertainty and Variability in Environmental Systems, Acta Geophysica Polonica, 53, 401-417.

Romanowicz R.J., P. C. Young and K. J. Beven, 2004, Assessing Uncertainty in Assessing Flood Risk, Proceedings of First International Conference on Flood Risk Assessment, Bath, U.K., 2004, 127-138.

Romanowicz R.J., K. J. Beven and P. C. Young, 2004, Data assimilation in the identification of flood inundation models: derivation of on-line multi-step ahead predictions of flows, In: B. Webb, N. Arnell, C. Onf, N. MacIntyre, R. Gurney and C. Kirby (eds) BHS International Conference: Hydrology, Science and Practice for the 21st century, London, July 2004, 1, 348-353.

Romanowicz, R.J., Young, P. C., 2002, Data assimilation and uncertainty analysis of environmental pollution problems, Proc. IEMSS 2002 Conference, Lugano, Switzerland, II, 49-54.

Beven, K. J., Romanowicz, R.J., Hankin, B., 2000, Mapping the probability of flood inundation (even in real time), BHS Occasional Paper, 12, BHS National Meeting, University of Bristol, U.K.

Romanowicz R. J., H. Higson, I. Teasdale, and I. Lowles, 1998, Uncertainty estimation of an air pollution model, in Proceedings of 22nd NATO/CCMS Int. Technical Meeting on Air Pollution modelling and its applications, 645-653.

Romanowicz R.J., K. J. Beven and J. Tawn, 1996, Bayesian calibration of flood inundation models, in M G Anderson and D E Walling (Eds) Floodplain Processes, Wiley, Chester, 333-360.

Romanowicz R.J., J. C. I. Dooge and J. P. O'Kane, 1995, Spatial variability of evaporation from the land surface - random initial conditions, in : New Uncertainty Concepts in Hydrology and Water Resources, ed. Z. Kundzewicz, Cambridge University Press, 197-205.

Romanowicz R.J., K. J. Beven and J. A. Tawn, 1994, Evaluation  of predictive uncertainty in nonlinear hydrological models using a Bayesian Approach, in  "Statistics for the Environment (2), Water Related Issues", ed. V. Barnett and F. Turkman, Wiley, Chichester, pp. 297-318.

Romanowicz R.J., K. J. Beven, R. Moore, 1994, GIS and distributed hydrologic models, in "Geographical Information Handling - Research and Applications, ed. P.M. Mather,  pp. 197-205.

Romanowicz R.J., K. Beven, J. Freer, R. Moore, 1993, A TOPMODEL as an application module within WIS, Proceedings of the International Conference on Application of Geographic Information Systems in Hydrology and Water Resources, HydroGIS93, ed. K. Kovar and H. P. Nachtnebel, IAHS Publ., No. 211, pp.211-223.

Brandyk, T., Romanowicz R. J., 1989, Some aspects of soil moisture control for soils with shallow groundwater levels, IAHS Publ., 188, B1, 1-10.

Brandyk, T., Romanowicz R.J., 1989, Long-term moisture control for soils with shallow groundwater table, Agricultural Water Management, 16, 75-85.

Brandyk, T., Romanowicz R.J., 1988, Soil moisture control in a field drainage-subirrigation system, Acta Geophysica Polonica, XXXVI, 1, 63-80.

Romanowicz, R. J., 1984, The control of water distribution system without regular information concerning inflows, Acta Geophysica Polonica, vol. XXXII, No 4, 447-458.

Romanowicz, R. J.,1983, The problem of control of storage reservoir systems with stochastic inflows, Acta Geophysica Polonica, vol. XXXI, No 1,  87-96.

Strupczewski, W.G., Kiczko (Romanowicz) R. J., Budzianowski, R. J., 1975, General Markov model for optimal control of reservoirs, Proceedings of the Bratislava Symposium, IAHS –AISH Publ., 115, 222-230.