Wydarzenia

04.102021

Debaty, seminaria, warsztaty zdominowały pobyt prof. Andrzeja Kijko w naszym Instytucie

Dyrektor Centrum Zagrożeń Naturalnych Uniwersytetu w Pretorii (RPA) przyjechał na zaproszenie Dyrekcji oraz Zakładu Sejsmologii.

Pan Profesor, swój miesięczny pobyt, dzielił pomiędzy Zakład Sejsmologii w Krakowie oraz siedzibę IGF PAN w Warszawie.  W tym czasie nasi pracownicy i doktoranci mieli okazję do licznych dyskusji oraz warsztatów z oprogramowaniem do analizy hazardu sejsmicznego, lokalizacji źródeł sejsmicznych wraz z analizą błędów,  a także optymalizacji sieci sejsmologicznych. Zagadnienia te idealnie wpisują się w strategię Instytutu w obszarze dotyczącym Zagrożeń Antropogenicznych oraz Naturalnych. Ponadto zwiększają kompetencje Instytutu w dziedzinie monitorowania i analizy zagrożeń sejsmicznych w rejonach powstawania obiektów krytycznych, takich jak elektrownie jądrowe, składowiska odpadów promieniotwórczych, kopalnie czy zapory wodne. Problematyka ta była też tematem otwartych seminariów, które odbywały się stacjonarnie w Krakowie oraz Warszawie, z transmisją on-line dla wszystkich pracowników i doktorantów. Pan Profesor miał okazję odwiedzić też Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku Dużym i zapoznać się m.in. z działalnością nowo powstałego laboratorium preparatyki i analizy próbek skalnych GeoBela 

Wizyta Prof. Kijko  zapoczątkowała proces przygotowania formalnej współpracy pomiędzy Instytutem Geofizyki PAN oraz Uniwersytetem w Pretorii, w zakresie dotyczącym śledzenia oraz badania geo-zagrożeń. Współpraca ta pozwoli na rozwój naukowy oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań,  przydatnych dla środowiska akademickiego oraz partnerów przemysłowych. 

Prof. Andrzej Kijko to uznany na świecie naukowec, który od blisko 40 lat zajmuje się geofizyką inżynierską i sejsmologią. W latach 1972-1990 realizował swoją karierę naukową w IGF PAN.