Wydarzenia

29.042021

Pozytywny wynik obrony rozprawy doktorskiej

Dziś odbyła się publiczna obrona on-line mgr Joanny Doroszkiewicz.

Rozprawa doktorska mgr Joanny Doroszkiewicz pt. Adaptacja zarządzania ryzykiem powodziowym do zmian klimatu w Polsce, na przykładzie zlewni Biała Tarnowska ~ An adaptation of flood risk management to changing climate in Poland with Biala Tarnowska catchment as a case study  została przygotowana pod kierunkiem:
Promotor: Prof. dr hab. inż. Renata Romanowicz
Recenzenci: dr hab. Artur Magnuszewski, Uniwersytet Warszawski; dr hab. Tomasz Bryndal, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Praca kładzie duży nacisk na edukację oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie interpretacji map zagrożenia powodziowego w przyszłym klimacie. Szczegółowo, w zrozumiały sposób wyjaśnia (osobom, które dane zagrożenie pośrednio lub bezpośrednio dotyczy) jak powstają oraz jakie są różnice między mapami zagrożenia, ryzyka powodziowego i mapami zasięgu zalania, w obecnych  i przyszłych warunkach klimatycznych. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl. Praca znajduje się do wglądu w Sekretariacie Naukowym IGF PAN, ul .Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa