Wydarzenia

01.042021

Sesja sprawozdawcza 2020

W dniach 23-24 i 30-31 marca odbyły się odbiory tematów statutowych 2020, które stanowią coroczną formę sprawozdawczości z działalności naukowej Instytutu.

Podobnie jak w roku poprzednim, pozostaliśmy przy formule on-line. Każdy z 4 dni sesji był poświęcony innemu obszarowi badawczemu - Geosystem Processes, Earth structure & georesources, Anthropogenic and natural geohazards, Climate change & polar regions. Pomimo licznych zobowiązań, swoją obecnością zaszczycili nas Prof. Paweł Rowiński - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie Międzynarodowej Doradczej Grupy Ekspertów, która została powołana przez Panią Dyrektor Instytutu prof. Beatę Orlecką-Sikorę celem przekazywania opinii na temat rozwoju prowadzonych w Instytucie badań, które pomogą zapewnić realizację misji Instytutu. Pomimo trudnego roku, spowodowanego m.in. ograniczeniami w przemieszczaniu, a tym samym w badanich terenowych, wyjazdach konferencyjnych, spotkaniach międzynarodowych wysoki dorobek publikacyjny oraz projektowy został utrzymany. Dlatego też miłym akcentem, podsumowującym miniony rok, było "wirtualne" wręczenie nagród dla wyróżniających się pracowników naukowych i administracyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności IGF PAN w minionym roku, są dostępne w Annual Report 2020.