Wydarzenia

16.122020

Pomorskie łupki i nowa metoda badania własności skał

Artykuły młodych naukowców w prestiżowych czasopismach cieszą szczególnie, zwłaszcza w czasopiśmie takim jak IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGRS), gdzie publikuje się artykuły techniczne dotyczące „nowych i znaczących badań”.

Artykuł „Direct Geostatistical Seismic Amplitude Versus Angle Inversion for Shale Rock Properties” autorstwa Marty Cyz z Zakładu Obrazowania Geofizycznego opisuje nowo opracowaną metodę obliczania wolumenów własności skalnych poprzez bezpośrednie odwrócenie danych sejsmicznych. „Ma to fundamentalne znaczenie, ponieważ obliczenia takie zazwyczaj prowadzone są w dwóch krokach, gdzie w pierwszym uzyskuje się modele rozkładu właściwości sprężystych z danych sejsmicznych, a dopiero w drugim oblicza modele własności skalnych” – mówi autorka. Takie podejście jest nie tylko czasochłonne, ale może również prowadzić do zaburzeń wyników, gdyż niepewności związane z inwersją sejsmiczną mogą nie propagować się w całym procesie geomodelowania.

Dodatkowo, zaproponowana metoda wykorzystuje inwersję geostatystyczną, która pozwala na dostarczenie wysokorozdzielczych modeli i pozwala na rozpoznanie utworów cienkowarstwowych. Metoda została przetestowana do rozpoznania własności skalnych (kruchości, zawartości materii organicznej i porowatości) łupków z rejonu Pomorza. „Zaskoczyło mnie, że założenie prostego modelu skały łupkowej i zastosowanie inwersji geostatystycznej pozwala na otrzymanie dobrej jakości modeli wyjściowych” – podsumowuje Marta Cyz. Praca ta jest efektem współpracy z dr. Leonardo Azevedo z Uniwersytetu w Lizbonie i może być z łatwością wykorzystana do rozpoznania innych własności skalnych i rodzajów skał niż tylko te, które są przedstawione w artykule.

  • mgr inż. Marta Cyz

    mgr inż. Marta Cyz

Prowadzone projekty