Wydarzenia

26.082020

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 25 sierpnia 2020 zmarł prof. dr hab. inż. Zbigniew Fajklewicz

Z przykrością informujemy że w dniu 25 sierpnia 2020 r. nasze grono opuścił prof. dr hab. inż. Zbigniew Fajklewicz, absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (1956 r.). Profesor Zbigniew Fajklewicz uzyskał stopień doktora w r. 1959, habilitował się w 1962 r., tytuł profesora otrzymał w 1969 r., a profesorem zwyczajnym został w 1976 r. W r. 2009 uzyskał tytuł Honorowego Profesora AGH.

Profesor Fajklewicz jest twórcą mikrograwimetrii górniczej — metody wykorzystującej pomiary zmian siły ciężkości do badań budowy geologicznej oraz prognozowania rozwoju procesów fizycznych zachodzących w górotworze w wyniku działalności człowieka, m.in. do przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom. Tytuł Profesora Honorowego AGH profesor Zbigniew Fajklewicz uzyskał za: "ustawiczny rozwój zastosowań metod geofizycznych w inżynierii i ochronie środowiska, w szczególności za opracowanie mikrograwimetrii; za integrację i owocną współpracę środowisk geofizyków i górników; za opracowanie podręczników akademickich i monografii, będących trwałym fundamentem prac grawimetrycznych; za pracę w naukowych organizacjach polskich i zagranicznych oraz dbałość o promocję macierzystej Uczelni". Wpis ten oddaje szeroki obszar działań naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich profesora Zbigniewa Fajklewicza.

Działalność naukowa Profesora znalazła odzwierciedlenie w 269 oryginalnych pracach naukowych, zespołowych i własnych oraz 7 książkach i podręcznikach. W wyniku współpracy z polskimi jednostkami gospodarczymi, w tym górnictwa węglowego, powstało z Jego udziałem  ponad 600 ekspertyz i dokumentacji. Profesor Zbigniew Fajklewicz wypromował imponującą liczbę 321 magistrów inżynierów z zakresu geofizyki oraz 23 doktorów.

Profesor Zbigniew Fajklewicz na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH pełnił funkcję Dziekana w latach 1966-1972, był również Prodziekanem Wydziału w latach 1964-1966. Sprawował także funkcję kierownika Katedry Geofizyki Kopalnianej oraz długoletniego kierownika Pracowni Geofizyki Technicznej. W ławach Senatu AGH zasiadał w latach: 1966-72 i 1987-90.

Profesor Zbigniew Fajklewicz był członkiem z wyboru Komitetu Geofizyki PAN (przewodnicząc w latach 1998-2004), członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, Międzynarodowego Biura Grawimetrycznego Asocjacji Geodezji i Geofizyki, Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki, Zespołu Ekspertów ds. Badań Naukowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Grupy Roboczej WG-5 w Europejskim Centrum Geodynamiki i Sejsmologii, Komisji Zasobów Kopalin Ministerstwa Ochrony Środowiska,  Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji ds. Tąpań w Zakładach Górniczych Węgla Kamiennego Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, oraz Komisji Wyższego Urzędu Górniczego ds. Ochrony Powierzchni. W latach 1972-84 był zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego. Był również członkiem Komitetu PAU ds. Nagrody Naukowej im. M. Kopernika oraz członkiem jury Nagrody imienia prof. H. Czeczotta w AGH. Pracował jako rzeczoznawca NOT – SIiTPNiGaz oraz konsultant Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Krakowie, Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych w Warszawie, ekspert kopalni siarki w Iraku, Ministerstwa Zasobów Naturalnych w Syrii, badań aerogeofizycznych w Nigerii.

Profesor Zbigniew Fajklewicz jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Wielokrotnie otrzymywał Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został odznaczony złotymi odznakami „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa” (1972), „Za zasługi dla Ziemi Lubelskiej” (1976), „Zasłużony dla rozwoju województwa katowickiego” (1987) oraz odznaki honorowe: „Zasłużony dla Rozwoju Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych” (1970) i „Zasłużony dla Polskiej Geologii” (1999). W 1966 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 1975 r. Krzyż Kawalerski OOP, w 1992 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2003 r. Krzyż Oficerski OOP.

Był członkiem licznych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m. in. Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Żegnamy wybitnego Geofizyka, wspaniałego Nauczyciela i niezastąpionego Kolegę!

Zarząd Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie