Wydarzenia

26.112019

IGF PAN instytucją wiodącą konsorcjum TCS AH na lata 2019 - 2024

W dniu 18.11.2019 roku w siedzibie IGF PAN zainaugurowało oficjalnie swoją działalność konsorcjum 12 europejskich instytucji badawczych i naukowych - TCS AH (Thematic Core Service Anthropogenic Hazards), powołane w ramach EPOS ERIC (European Plate Observing System, European Research Infrastructure Consortium).

Konsorcjum TCS AH jest odpowiedzią na problemy związane z eksploatacją geozasobów w Unii Europejskiej. Powstanie konsorcjum zainicjowały środowiska naukowe, przemysłowe oraz inne jednostki aktywnie zajmujące się lub zainteresowane diagnozowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z działalności eksploatacyjnej.


Instytut Geofizyki PAN w ciągu ostatnich lat kierował integracją europejskich infrastruktur do badań zagrożeń antropogenicznych i przygotowaniami do powołania konsorcjum TCS AH. W uznaniu tej roli Instytutowi Geofizyki, Consortium Board TCS AH powierzył rolę instytucji wiodącej w konsorcjum - host institution. Będzie to jeden z niewielu przykładów kierowania przez polską instytucję badawczą fragmentem infrastruktur ESFRI: European Strategy Forum on Research Infrastructures. Członkowie Consortium Board wybrali również Dyrektora TCS AH, został nim Pan Profesor Stanisław Lasocki.


Członkowie TCS AH:
Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (IT), Centre national de la recherche scientifique (FR), Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum (DE), Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences (PL), L'Institut National de l’Environnement et des Risques (FR), Geofyzikalni Ustav AV CR (CZ), Oulun Yliopisto (FIN), Lulea Tekniska Universitet (SE), University of Keele (GB), University of Science and Technology - Academic Computer Centre Cyfronet (PL), Central Mining Institute (PL), Polish Mining Group (PL) 

Prowadzone projekty