Wydarzenia

30.102019

W poniedziałek, 28 października 2019 r. w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone największemu projektowi infrastrukturalnemu w zakresie nauk o Ziemi w Europie.

Głównym tematem był Tematyczny Węzeł Zagrożeń Antropogenicznych projektu European Plate Observing System (WP14 TCS AH EPOS IP).

Ponad 30 uczestników z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN), Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH, Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) i Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) spotkało się w siedzibie ACK Cyfronet AGH, przy ul. Nawojki 11.
Lider TCS AH, prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, dyrektor IGF PAN, oraz członkowie zespołu WP14 przedstawili główne osiągnięcie projektu – Tematyczny Węzeł Zagrożeń Antropogenicznych (TCS AH) oraz rozwój cyfrowej platformy badawczej zagrożeń antropogenicznych IS EPOS, będącej podstawowym serwisem TCS AH. Implementacja TCS AH to integracja infrastruktur badawczych w Europie i udostepnienie ich społeczności poprzez wirtualną platformę IS-EPOS, współpracującą z dwoma centrami danych w Polsce i Francji, w dedykowanym środowisku rozwiązań prawnych, oraz przygotowanie i wdrożenie zrównoważonego modelu zarządzania społecznością naukową zajmującą się problematyką geofizycznych zagrożeń antropogenicznych towarzyszących eksploatacji zasobów naturalnych, z realnym i długofalowym modelem finansowym. Tworzenie TCS AH w ramach EPOS ma wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na forum międzyrządowym. EPOS jest projektem wpisanym na Polską Mapę Drogową Infrastruktur Badawczych, definiującą programy priorytetowe w Polsce, a w 2018 Polska przystąpiła do międzyrządowego konsorcjum EPOS-ERIC. 
TCS AH oraz platforma IS-EPOS rozwijana była w ramach projektu EPOS-IP, finansowanego ze środków programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” - Research and Innovation Framework Programme, który pomyślnie zakończył się po 4 latach realizacji, we wrześniu 2019 r. Konsorcjum EPOS-IP, składające się z 46 partnerów z 22 krajów, odbyło swoje ostatnie spotkanie w Madrycie w dniach 25–27 września 2019 r., gdzie WP14 TCS AH, kierowane przez IGF PAN, otrzymało pozytywne komentarze i recenzje. Dalszy rozwój TCS AH jest przewidziany w ramach projektu EPOS SP (Sustainability Phase), który został już zatwierdzony na kolejne 3 lata, finansowany będzie również z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie Research and Innovation Framework. 
Cała aktywność w obrębie wyżej opisanego TCS AH jest ściśle związana ze współpracą z sektorem gospodarczym. Działając na polu sejsmiczności indukowanej aktywnością technologiczną twórcy TCS AH założyli stałą i ścisłą dwukierunkową współpracę z przemysłem. Motywacją jest wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym, dwukierunkowa mobilność sektorowa oraz transfer wiedzy i technologii pomiędzy tymi sektorami, opracowywanie i przekazywanie przemysłowym interesariuszom wytycznych/protokołów dobrej praktyki monitorowania, szacowania i ograniczania zagrożeń związanych z eksploatacją zasobów naturalnych, uwzględniających rozwój procesów technologicznych eksploatacji oraz regulacje prawne. Proaktywne, otwarte podejście Kompanii Węglowej S.A., a później Polskiej Grupy Górniczej SA jest pierwszym przykładem w Europie zrozumienia przez przemysł korzyści z synergii nauka - przemysł na polu sejsmiczności antropogenicznej. Obecnie integrowane dane często pochodzą od partnerów przemysłowych, a opracowane, na bazie tych danych, rozwiązania gotowe do implementacji, są w pełni otwarte dla przemysłu. W trakcie realizacji programu EPOS wielokrotnie uczestniczyliśmy w opracowaniu dokumentów dla KE, dotyczących aktywności sektora prywatnego w przedsięwzięciu EPOS.
Podczas spotkania końcowego WP14 w Krakowie zaprezentowane zostały funkcje platformy IS-EPOS przydatne w pracy naukowej, a także rozwiązania informatyczne i infrastrukturalne, bez których praca naukowa byłaby znacznie mniej efektywna. Zaprezentowane zostały również działania upowszechniające wyniki projektu, skierowane do świata przemysłu oraz społeczności akademickiej, a także szkolenia, które miały miejsce w trakcie trwania projektu. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat obecnego stanu i perspektyw konsorcjum TCS AH. (fot. Szymon Cielesta).
 

 

  • prof. Beata Orlecka-Sikora

    prof. Beata Orlecka-Sikora

Prowadzone projekty