Wydarzenia

01.072019

Tragiczny wstrząs w KWK Murcki - Staszic.

01.07.2019 o godzinie 14:12:06.765 (12:12:06.765 UTC) na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wystąpiło zjawisko sejsmiczne połączone z tąpnięciem w wyrobiskach KWK Murcki - Staszic. Magnituda momentu sejsmicznego wyznaczona z zapisów Polskiej Sieci Sejsmologicznej (PLSN) wyniosła M2.9. Poniżej zapis wstrząsu na wybranych stacjach sieci PLSN. (I. Dobrzycka, Ł. Rudziński)

  • Rys. Zapis zjawiska sejsmicznego M2.9 z dnia 01.07.2019 roku na wybranych szerokopasmowych stacjach sieci PLSN

    Rys. Zapis zjawiska sejsmicznego M2.9 z dnia 01.07.2019 roku na wybranych szerokopasmowych stacjach sieci PLSN

Prowadzone projekty