Wydarzenia

27.062019

PROF. DR HAB. INŻ. BEATA ORLECKA-SIKORA ODEBRAŁA NOMINACJĘ PROFESORSKĄ

„Jeśli komuś zależy, by osiągnąć sukces, to musi temu poświęcić całego siebie”, mówiła w wywiadzie dla portalu Nauka w Polsce, w 2015 r., i niewątpliwie osiągnęła wielki sukces, czego zwieńczeniem były dzisiejsze uroczystości w Pałacu Prezydenckim, gdzie z rąk Prezydenta odebrała akt nominacyjny.

Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, geofizyk-sejsmolog, to osobowość wybitna, wszechstronnie uzdolniona, jeden z najmłodszych naukowców, który osiągnął tytuł profesorski. Dynamiczny naukowiec zaangażowany w szeroką współpracę międzynarodową, prezentujący nowatorskie podejście do badań, które spotkało się z uznaniem w kraju i na świecie. W 2000 roku ukończyła studia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, specjalność Inżynieria Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tym samym wydziale AGH w 2005 roku uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi. W 2012 roku, w Instytucie Geofizyki PAN, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geofizyki. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, w tym stypendium Ministra Edukacji Narodowej, stypendium habilitacyjne IGF PAN, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium im. Profesora Kacpra Rafała Rybickiego. Prof. Beata Orlecka-Sikora odbyła również szereg zagranicznych staży naukowych.

„Bardzo cieszę się, że mam tak wybitną Koleżankę, która w tak młodym wieku osiągnęła tytuł Profesora i cieszy się tak wielkim uznaniem międzynarodowym. Kiedyś moja Doktorantka, dzisiaj Profesor. Uczeń prześcignął nauczyciela.”, relacjonował prof. dr hab. Stanisław Lasocki, promotor rozprawy doktorskiej, wieloletni kierownik Zakładu Sejsmologii.

Osiągnięcia naukowe prof. Beaty Orleckiej-Sikory mają dwojaki charakter. Z jednej strony są to autorskie badania nad zrozumieniem mechanizmów trzęsień ziemi poprzez ich odniesienie do czasu, miejsca i skali amplitudy trzęsień określonej przez zjawiska antropogeniczne. Z drugiej zaś, to wielorakie innowacyjne metody stosowane do szacowania ryzyka sejsmicznego, które mogą w przyszłości wesprzeć obecne stosowanie narzędzia.

Prof. Beata Orlecka-Sikora odgrywa bardzo ważną rolę jako organizator nauki w skali europejskiej i światowej. Działając w obrębie programu European Plate Observing System – EPOS znacząco przyczyniła się do integracji naukowego i przemysłowego środowiska zajmującego się sejsmicznością antropogeniczną. Jest współtwórcą koncepcji integracji badań na tym polu i jej realizacji w zakresie zaplecza infrastrukturalnego – cyfrowej platformy do badań zagrożeń antropogenicznych IS-EPOS.

Prof. Beata Orlecka-Sikora znakomicie łączy funkcje i role wynikające z aktywnie prowadzonej działalności naukowej i organizacyjnej. W latach 2012– 2015  jako Zastępca Dyrektora ds. naukowych koordynowała pracę naukową Instytutu Geofizyki PAN. Od 2016 roku jest Przewodniczącą prezydium Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. Od września 2015 roku jest Dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN, wyróżnionego oceną A+ w 2017 roku. (tekst:ZKNiE - K.Chodzińska)

Informacja na stronie Kancelarii Prezydenta.

 • Prof. dr hab. inż. Beata Orelcka-Sikora odbiera nominację z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy

  Prof. dr hab. inż. Beata Orelcka-Sikora odbiera nominację z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 • Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora podczas uroczystości wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim

  Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora podczas uroczystości wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim

 • Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora

  Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora

 • Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora

  Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora

Prowadzone projekty