Wydarzenia

10.122018

Instytut Geofizyki PAN na konferencji w Katowicach

Przedstawiciele Zakładu Badań Polarnych i Morskich oraz Zespołu ds. Komunikacji Naukowej i Edukacji są dziś w Katowicach, na wydarzeniu towarzyszącym COP24 - Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.

Polska po raz trzeci jest gospodarzem tej globalnej konferencji, podczas której negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Na tym międzynarodowym forum zapadają najważniejsze dla przyszłości świata decyzje - podczas katowickiego szczytu ma zostać m.in. przyjęta "mapa drogowa" realizacji Porozumienia paryskiego, czyli pierwszej w pełni globalnej umowy na rzecz klimatu.

Konferencji COP24 towarzyszy szereg dodatkowych wydarzeń. Jednym z nich jest sympozjum „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society”, które organizują wspólnie Polska Akademia Nauk, Francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) oraz Papieska Akademia Nauk.

Jest to idealna okazja, żeby porozmawiać o Arktyce i badaniach prowadzonych w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Przede wszystkim dlatego, że obszary polarne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształtowania klimatu i są szczególnie narażone na skutki globalnego ocieplenia. Zmiany klimatu wywierają w Arktyce większy wpływ niż gdziekolwiek indziej, i są tu dramatycznie widoczne - chociażby topnienie lodowców to ich czuły wskaźnik.

W trakcie spotkania pracownicy Instytutu Geofizyki PAN prezentują pracę naukowców w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Gogle VR z wgranymi zdjęciami i filmami 360° z okolic stacji pozwalają uczestnikom konferencji przenieść się wirtualnie na daleką północ.
Na specjalnie przygotowanych mapach można prześledzić zmiany zasięgu arktycznych lodowców od końca tzw. Małej Epoki Lodowej do chwili obecnej.
Wydarzenie to jest także okazją do zaprezentowania osiągnięć Centrum Studiów Polarnych, które przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) przyczyniło się do rozwoju interdyscyplinarnych badań w regionach polarnych oraz stworzyło warunki dla skutecznej edukacji przyszłych naukowców (Interdyscyplinarne Studia Polarne i unikalna specjalność na studiach magisterskich "Eksploracja obszarów polarnych i górskich - EOPG)".

To właśnie tutaj ma premierę książka "W stronę lepszego zrozumienia regionów polarnych", która prezentuje m.in. popularnonaukowe wersje artykułów oraz profile prac doktorskich w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych, dzięki którym lepiej rozumiemy mechanizmy zmian zachodzących w Arktyce.

 

 • fot. A. Wielgopolan

  fot. A. Wielgopolan

 • fot. A. Wielgopolan

  fot. A. Wielgopolan

 • fot. A. Wielgopolan

  fot. A. Wielgopolan

 • fot. A. Wielgopolan

  fot. A. Wielgopolan

Prowadzone projekty

 • chihe