Wydarzenia

25.042018

Patronujemy konkursom z szeroko pojętych nauk o ziemi

Tym razem była to II edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotów Przyrodniczych „Od geografii do chemii”.

W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się II edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotów Przyrodniczych „Od geografii do chemii”. Organizatorem Konkursu jest XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki-Potockiego w Warszawie. Honorowy patronat nad Konkursem objęli:
 •  Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik;
 • Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Ludwik Rakowski;
 • Mazowiecki Kurator Oświaty, Aurelia Michałowska;
 • Dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, prof. PAN;
 • Firma DOW Polska
Do I etapu zgłoszonych zostało 97 uczniów z klas gimnazjalnych oraz klas 7. szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. W dniu 22.03.2018 r. odbył się I etap Konkursu. Miał on charakter testu internetowego, który uczniowie zdawali we własnych szkołach pod opieką swoich nauczycieli. II etap Konkursu odbył się 24 kwietnia w siedzibie Organizatora, Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. Wszyscy zakwalifikowani do tego etapu uczestnicy zgłosili się w terminie i przystąpili do pisania testu. Test miał charakter interdyscyplinarny, zawierał zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte.

Podczas uroczystości uczestnicy mieli okazję wziąć udział w transmisji z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Uczestniczka wyprawy zimowej, p. Anna Nadolna opowiedziała o codziennym życiu w stacji oraz o prowadzonych tam badaniach naukowych. Uczestnicy mieli okazję zadać pytania o warunki życia w Stacji oraz o to, jak uczestnicy wypraw polarnych znoszą trudne warunki nocy polarnej. Stacja Polarna Hornsund należy do Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii, którego dyrektor objęła konkurs honorowym patronatem. (Piotr Stankiewicz)

 
 • fot. Organizator

  fot. Organizator

 • fot. Organizator

  fot. Organizator

 • fot. Organizator

  fot. Organizator

Prowadzone projekty

 • chihe