Wydarzenia

06.032018

Studencka sekcja SEG (Society of Exploration Geophysicists) w naszym Instytucie

Jest to trzecia studencka sekcja w Polsce.

W ramach jej działaności studenci mogą bliżej współpracować z SEG - jedną z największych i najważniejszych organizacji zrzeszających geofizyków związanych z przemysłem wydobywczym, współorganizować ogólnoeuropejskie wydarzenia promowane przez SEG jak np. wykłady wybitnych profesorów, brać udział w kursach i konkursach oraz korzystać z materiałów edukacyjnych SEG. 

W skład grupy wchodzi 10 doktorantów IGF PAN.
Zarząd:
Wojciech Gajek - prezydent  i  Brij Singh - wiceprezydent, Zakład Obrazowania Geofizycznego;
Łukasz Przyborowski - sekretarz, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki;
Funkcję opiekuna naukowego pełni dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN, Kierownik Zakładu Obrazowania Geofizycznego.
  • Studencka sekcja SEG IGF PAN

    Studencka sekcja SEG IGF PAN

Prowadzone projekty

  • chihe