Wydarzenia

08.022018

Pani doktor w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Dziś odbyła się publiczna obrona mgr Emilii Karamuz

Rozprawa doktorska mgr Emilii Karamuz  pt. „Wpływ zmian klimatu oraz użytkowania terenu na przepływ środkowej Wisły” została przygotowana pod kierunkiem:

 • Promotor: prof. dr hab. inż. Renata Romanowicz; IGF PAN, Warszawa
 • Recenzenci: dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW, Uniwesytet Warszawski; dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB                            Politechnika Białostocka.
Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl
 • fot. AZ

  fot. AZ

 • fot. AZ

  fot. AZ

 • fot. AZ

  fot. AZ

 • fot. AZ

  fot. AZ

 • fot. AZ

  fot. AZ

Prowadzone projekty

 • chihe