Dokumenty Rady Naukowej

Uzasadnienia do zgłoszonych kandydatur na członka krajowego Polskiej Akademii Nauk

Uzasadnienie Kandydatury Pana prof. dr hab. Zbigniewa Sorbjana

Uzasadnienie Kandydatury Pana prof. dr hab. Marka Lewandowskiego

Uzasadnienie Kandydatury Pana prof. dr hab. Jarosława Napiórkowskiego

Uchwała Rady Naukowej w sprawie kandydata na członka krajowego PAN

 

Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Piotrowi Głowackiemu, prof. PAN

 

Uchwały z 235 posiedzenia Rady Naukowej 11 kwietnia 2017

Uchwały z 234 posiedzenia Rady Naukowej 23 lutego 2017

Uchwały z 233 posiedzenia Rady Naukowej 24 stycznia 2017

Uchwały z 232 posiedzenia Rady Naukowej 29 listopada 2016

Uchwały z 231 posiedzenia Rady Naukowej dnia 27 września 2016

Uchwały z 230 posiedzenia Rady Naukowej dnia 15 czerwca 2016

Uchwały z 229 posiedzenia Rady Naukowej dnia 9 maja 2016

Uchwały z 228 posiedzenia Rady Naukowej dnia 24 luty 2016

Uchwały z 227 posiedzenia Rady Naukowej dnia 4 grudnia 2015

Uchwały z 226 posiedzenia Rady Naukowej 9 lipca 2015

Uchwały z 225 posiedzenia Rady Naukowej 20 maja 2015

Uchwały z 224 posiedzenia Rady Naukowej 25 marca 2015

Uchwały z 223 posiedzenia Rady Naukowej 4 luty 2015

 

Regulamin Rady Naukowej

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 

Prowadzone projekty

  • chihe