dr hab. Piotr Środa prof. PAN

Profesor nadzwyczajny

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Zakład Sejsmicznych Badań Litosfery
Ks. Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 783
email: psroda@igf.edu.pl

 

Wykształcenie

2001 stopień doktora w zakresie nauk fizycznych, IGF PAN
1991 tytuł mgr w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki UW

Zatrudnienie

2001 - adiunkt w ZSBL IGF PAN
1991 - 2001 asystent w ZSBL IGF PAN

Tematyka badawcza

  • aktywne i pasywne eksperymenty sejsmiczne
  • sejsmiczne badania struktury skorupy ziemskiej i górnego płaszcza
  • modelowanie anizotropii sejsmicznej litosfery
  • tomografia sejsmiczna

Członkostwo w organizacjach

Ważniejsze publikacje

Spis publikacji Zakładu >>> 

Prowadzone projekty

  • chihe