Granty NCBiR

Aktualnie realizowane projekty

L.p.

Tytuł projektu 

                

Akronim Kierownik projektu Okres realizacji
1 Zintegrowane badania geomechaniczne w celu wzmożenia wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza ShaleMech dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN 2014-2017
2 Efektywne kosztowo technologie obrazowania geofizycznego dla wsparcia poszukiwań surowców mineralnych w Europie COGITO-MIN dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN 2016-2018

 

 

Zakończone projekty

L.p. Tytuł projektu                  Akronim Kierownik projektu Okres realizacji
1 Wykorzystanie zaawansowanych badań sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych związanych ze skałami łupkowymi na przykładzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce JURASHALE dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN 2013-2015
2 Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS IS-EPOS prof.dr hab. Stanisław Lasocki 2013-2015
3 Wrażliwość lodowców Svalbardu na zmiany klimatu  SvalGlac dr hab. Piotr Głowacki, prof.PAN 2010-2013
4 Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area AWAKE 2 dr Adam Nawrot 2013-2016
5 Climate change impact on hydrological extremes CHIHE prof. dr hab. inż. Renata Romanowicz 2013-2016

 

Prowadzone projekty

  • chihe