mgr inż. Monika Staszek

ASYSTENT

tel. +48 12 292 37 95                  email: mstaszek@igf.edu.pl

 

Wykształcenie:

 • 2014 – magister inżynier geofizyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 2011 – magister geologii, Uniwersytet Jagielloński

Zatrudnienie:

 • od 06.10.2014 – asystent naukowy w Zakładzie Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

wybrane Publikacje:

 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Cielesta S., Urban P., Olszewska D., Lizurek G. (2017), Time-dependent seismic hazard in Bobrek coal mine, Poland, assuming different magnitude distribution estimations, Acta Geophys., doi: 10.1007/s11600-016-0002-9
 • Staszek M., Orlecka-Sikora B., Kwiatek G., 2016. Static stress drop of induced earthquakes in seismic hazard assessment: Preliminary results from The Geysers geothermal site. 35th General Assembly of the European Seismological Commission, Trieste, Italy. http://meetingorganizer.copernicus.org/ESC2016/ESC2016-137-1.pdf
 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Lasocki S., Kwiatek G., 2016. Preliminary results for Space-Time Clustering of Seismicity and its Connection to Stimulation Processes, in North-Western Geysers Geothermal Field. 35th General Assembly of the European Seismological Commission, Trieste, Italy. http://meetingorganizer.copernicus.org/ESC2016/ESC2016-165.pdf
 • Staszek M., Moskalik M., 2015. Contemporary sedimentation in the forefield of Hornbreen, Hornsund. Open Geosciences 7: 490-512. DOI: 10.1515/geo-2015-0042
 • Moskalik M., Tęgowski J., Grabowiecki P., Żulichowska M., 2014. Principal Component and Cluster Analysis for determining diversification of bottom morphology based on bathymatric profiles from Brepollen (Hornsund, Spitsbergen). Oceanologia 56(1): 1-26. http://dx.doi.org/10.5697/oc.56-1.059
 • Moskalik M., Grabowiecki P., Tęgowski J., Żulichowska, M., 2013. Bathymetry and geographical regionalization of Brepollen (Hornsund, Spitsbergen) based on bathymetric profiles interpolations. Polish Polar Research 34(1): 1-22. DOI: 10.2478/popore-2013-0001
 • The Arctic Science Summit Week 2013, 13-19.04.2013, Kraków, Poland (poster): Moskalik M., Grabowiecki P., Żulichowska M., Tęgowski J. „Bathymetry, geographical regionalization and diversification of Brepollen (Hornsund, Spitsbergen) based on bathymetric profiles interpolations and Cluster Analyses chosen mathematical parameters”  

PROJEKTY:

 • Ocena wpływu statycznych spadków naprężeń wstrząsów indukowanych na rozkład sejsmiczności w rejonie otworów Prati-9 i Prati-29 pola geotermalnego The Geysers (2016-2017), kierownik projektu
 • SHEER, Shale Gas Exploration and Exploitation Induced Risks, projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach program Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 640896 (od 2015), wykonawca
 • Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS (IS-EPOS), projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2014-2015), wykonawca

 

Prowadzone projekty

 • chihe