Aparatura badawcza Zespołu Paleomagnetyzmu

Wyposażenie Pracowni pozwala na prowadzenie szerokiego wachlarza badań paleomagnetycznych oraz badań własności magnetycznych skał i minerałów. Istniejące pakiety programów pozwalają na analizę wyników pomiarów za pomocą nowoczesnych metod komputerowych.


Magnetometr kriogeniczny typu SQUID DC (model 755-1.65) wraz z urządzeniem do rozmagnesowywania próbek zmiennym polem magnetycznym do 1.6T; 2G Enterprises, USA
- do pomiarów pozostałości magentycznej próbek cylindrycznych (średnica 1 cal), sześciennych i nieregularnych – zakupiony w 1991, unowocześniony w 2002 rok


Piec niemagnetyczny do termicznego rozmagnesowywania próbek do 800ºC typu MMTD1 z pojemnikiem na 18 próbek, Magnetic Measurements, W.Brytania, zakupiony w 1991 roku
Piec niemagnetyczny do termicznego rozmagnesowywania próbek do 800ºC typu MMTD80 z pojemnikiem na 80 próbek, Magnetic Measurements, W.Brytania –zakupiony w 2009 roku

Wyżej wymienione urządzenia znajdują się wewnątrz kompletu cewek MMLFC kompensujących 90% zewnętrznego pola magnetycznego, Magnetic Measurements, W. Brytania –zakupione w 1992 roku.


Mostek do pomiaru podatności magnetycznej w słabym polu i jej anizotropii KLY2, Geophysica Brno, Czechosłowacja – do pomiarów próbek sześciennych, cylindrycznych i nieregularnych oraz proszków i cieczy


Mostek do pomiaru podatności magnetycznej  jej anizotropii w temperaturze pokojowej wraz z przystawkami do pomiaru podatności podczas grzania próbki w powietrzu lub argonie w zakresie temperatur t.pok. - 700ºC oraz w zakresie temperatur   -194ºC(temp. ciekłego azotu) – t.pok., KLY3S/CS3/CS-L Agico, Rep. Czeska – zakupiony w 1998 roku.


Mostek do pomiaru podatności magnetycznej  jej anizotropii w temperaturze pokojowej w szerokim zakresie pól w 3 częstościach (2-700 A/m in 976Hz, 2-350 A/m in 3904 Hz, 2-200 A/m in 15616 Hz).  MFK1-FA, Agico, Rep. Czeska – zakupiony w 2010 roku


Urządzenie do pomiaru zmian izotermicznej pozostałości magnetycznej podczas grzania próbki w powietrzu do 700ºC w skompensowanym polu magnetycznym, TUS, Polska – skonstruowany w 2001 roku


Magnetometr wibracyjny VSM do pomiaru histerezy silnie magnetycznych próbek skalnych , max. pole 1T, Molspin Ltd, W. Brytania – zakupiony w 1996 roku –dla próbek o masie 0.5-2g


Magnetometr wibracyjny Micro-Mag AGM ze zmiennym gradientem, model 2900-02, do pomiaru histerezy magnetycznej próbek skalnych, max. pole 1.4T, Princeton Measurements Corp. USA – dla próbek o masie 5-30mg – pomiary Hc, Hcr, histerezy, diagramy FORC – zakupiony w 2004 roku


Termowaga AVFTB (Advanced Variable Field Translation Balance) – Petersen Instruments zakupiona w 2013 roku.
Do pomiarów zależności namagnesowania i podatności magentycznej od temperatury  oraz parametrów histerezy w zakresie temperatur (-180 to +800°C). Diagramy FORC.


Magneśnica do magnesowania próbek skalnych o średnicy 1” w polach do 3T oraz próbek o średnicy 0.5” w polach do 9T, MMPM10, Magnetic Measurements, W. Brytania.


Magneśnica do magnesowania próbek skalnych o średnicy 1” w polach do 1.1T , SI-6 Sapphire Instruments, Kanada.


Urządzenie do nakładania bezhisterezowej pozostałości magnetycznej (ARM),  LDA-3 Agico, Rep.Czeska.


Podatnościomierz SM30 do pomiarów podatności magnetycznej w terenie, ZH Instruments, Rep.Czeska

Waga analityczna – RadWag Polska

Prowadzone projekty

  • chihe