ERIS

Celem projektu ERIS jest zwiększenie zainteresowania uczniów w wieku 13-18 lat naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz podjęciem kariery naukowej poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie i upowszechnienie pakietów edukacyjnych i materiałów metodycznych pozwalających na wykorzystywanie wyników badań naukowych w praktyce szkolnej.

W ramach projektu opracowano 30 pakietów edukacyjnych (po 10 z każdej instytucji partnerskiej: Instytut Gofizyki PAN, Uniwersytet Bukareszteński, Uniwersytet w Wersalu). Pakiety są dostępne w języku angielskim, a także część z nich (po 10) w językach narodowych: polskim, francuskim i rumuńskim. Pakiety zawierają gotowe materiały dla nauczyciela do pracy z uczniami na lekcjach lub podczas zajęć dodatkowych (np. kółek zainteresowań). Zawierają karty pracy dla uczniów oraz wskazówki dla nauczyciela. Założeniem jest, że z pakietów lub ich części będzie można korzystać na lekcjach z kilku przedmiotów (fizyka, geografia, matematyka, blok przyroda i inne). Jeden pakiet obejmuje taką ilość materiałów i ćwiczeń, że nauczyciel będzie mógł skorzystać z części w ramach jednej jednostki lekcyjnej lub będzie mógł wykorzystywać je przez kilka lekcji, w tym w ramach zajęć dla uczniów zainteresowanych (np. kółka, przygotowania do olimpiad).

Poniżej prezentujemy gotowe do pobrania pakiety.

  • Pakiety oraz poradnik metodyczny w języku polskim:

Poradnik metodyczny projektu ERIS_Polski.pdf

Lodowce_pakiet podstawowy.zip

Lodowce_pakiet rozszerzony.zip

Promieniowanie UV_pakiet podstawowy.zip

Promieniowanie UV_pakiet rozszerzony.zip

Fizyka trzesien ziemi_pakiet podstawowy.zip

Fizyka trzesien ziemi_pakiet rozszerzony.zip

Pole magnetyczne_pakiet podstawowy.zip

Pole magnetyczne_pakiet rozszerzony.zip

Pomiary meteorologiczne w Arktyce_pakiet podstawowy.zip

Pomiary meteorologiczne w Arktyce_pakiet rozszerzony.zip

  • Pakiety oraz poradnik metodyczny w języku angielskim:

Methodological guide_ENGLISH.pdf

1_Glaciers_basic.zip

1_Glaciers_extended.zip

2_UV Radiation_basic.zip

2_UV Radiation_extended.zip

3_Physics of Earthquakes_basic.zip

3_Physics of Earthquakes_extended.zip

4_Earth Magnetic Field_basic.zip

4_Earth Magnetic Field_extended.zip

5_Meteorological measurements_basic.zip

5_Meteorological measurements_extended.zip

6_Climate_basic.zip

6_Climate_extended.zip

7_LIDAR_basic.zip

7_LIDAR_extended.zip

8_MIMOSA_basic.zip

8_MIMOSA_extended.zip

9_POLAR_LOWS_basic.zip

9_POLAR_LOWS_extended.zip

10_VENUS_basic.zip

10_VENUS_extended.zip

11_Sharing_data_chasing_earthquakes_basic.zip

11_Sharing_data_chasing_earthquakes_extended.zip

12-Digital-Maps-and-Geographical-Coordinates-basic.zip

12-Digital-Maps-and-Geographical-Coordinates-extended.zip

13_Elementary-Particles_basic.zip

13_Elementary-Particles_extended.zip

14-Winds-and-waves-basic.zip

14-Winds-and-waves-extended.zip

15-Weather-a-game-between-pressure-and-temperature-basic.zip

15-Weather-a-game-between-pressure-and-temperature-extended.zip

  • Pakiety oraz poradnik metodyczny w języku francuskim:

Guide_Methodologique_intro.pdf

CLIMAT_Collèges.zip

CLIMAT_Lycée.zip

LIDAR_Collège.zip

LIDAR_Lycée.zip

MIMOSA_Collège.zip

MIMOSA_Lycée.zip

POLAR_LOWS_Collège.zip

POLAR_LOWS_Lycée.zip

VENUS_Collège.zip

VENUS_Lycée.zip

  • Pakiety oraz poradnik metodyczny w języku rumuńskim:

Methodological_guide-RO.pdf

Sharing data - chasing earthquakes - Gimnaziu.zip

Sharing data - chasing earthquakes - Liceu.zip

Digital-Maps-and-Geographical-Coordinates-Gimnaziu.zip

Digital-Maps-and-Geographical-Coordinates-Liceu.zip

Particule-Elementare_Gimnaziu.zip

Particule-Elementare_Liceu.zip

Winds-and-waves-Gimnaziu.zip

Winds-and-waves-Liceu.zip

Weather-a-game-between-pressure-and-temperature-Gimnaziu.zip

Weather-a-game-between-pressure-and-temperature-Liceu.zip

 

Prowadzone projekty

  • chihe