Zakład Badań Polarnych i Morskich

TEMATYKA BADAWCZA

Badania Morskie

 • Rozwój metod analizy danych z echosondy wielowiązkowej i profilera osadów w celu określenia zróżnicowanie morfologii dna i identyfikacji osadów młodych akwenów peryglacjalnych
 • Zastosowanie pasywnego morskiego monitoringu akustycznego do określania procesów lodowych zachodzących w fiordach Arktycznych
 • Hydrologia fiordów
 • Procesy brzegowe w rejonach polarnych – erozja wybrzeży, transport osadu, znaczenie lodu morskiego w ochronie i odbudowie wybrzeży morskich

Bilans hydrologiczny zlewni niezlodowaconej Fuglebekken

 • Opracowanie oraz aplikacja modelu bilansu hydrologicznego zlewni z uwzględnieniem warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny oraz rozkładu pokrywy śnieżnej w zlewni

Dynamika i bilans lodowca Hansbreen

 • Rozpoznanie mechanizmów odpowiedzialnych za dynamikę ruchu oraz opracowanie bilansu masy lodowca Hansbreen
 • Opracowanie modelu bilansu masy i energii dla lodowca Hansbreen

Pokrywa śnieżna w obszarach niezlodzonych

 • Rozpoznanie oraz modelowanie rozkładu oraz dynamik pokrywy śnieżnej w niezlodzonym obszarze północnego wybrzeża Hornsundu

Przepływ materii w zlewni niezlodowaconej Fuglebekken

 • Określenie źródeł dostawy i dróg krążenia materii w systemie zlewnii niezlodowaconej Fuglebekken.       

OBSERWATORIa

Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego

Stacja im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego

TEMAT STATUTOWy

 • Badania abiotycznych cech środowiska oraz wykorzystanie i rozwój nowych metod geofizycznych w strefach polarnych i regionach porównawczych

​       kierownik: dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 21.06.2016

Prowadzone projekty

 • chihe