Ekspertyzy i usługi badawcze

Aktualnie realizowane ekspertyzy i usługi badawcze

L.p. Tytuł Kierownik Zleceniodawca Okres realizacji
1 Kontynuacja monitoringu sejsmicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej mgr
Krzysztof Otto
PGE EJ1 2015-2018

Zakończone ekspertyzy i usługi badawcze

L.p. Tytuł Kierownik Zleceniodawca Okres realizacji
1 Przetworzenie danych sejsmicznych z obszaru LGOM (wyznaczenie dla około 1800 budynków zebranych w bazie danych składowej poziomej prędkości drgań od wstrząsów z okresu od daty budowy obiektu do 2014) prof. dr hab. Stanisław Lasocki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 2014
2 Wykonanie pomiarów histerezy magnetycznej i zmian podatności magnetycznej z temp. 20-700 st.C oraz przygotowanie wyników dla 60 próbek z profilu Ferdynadów dr Beata Górka-Kostrubiec Instytut Botaniki PAN 2014
3 Pomiar anizotropii podatności magnetycznej osadów dr Tomasz Werner Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2014
4 Badania geofizyczne struktury litosfery w południowo-wschodniej części Strefy Trans-Europejskiego Szwu (TESZ) w rejonie Półwyspu Krymskiego, Morza Azowskiego i szelfu Morza Czarnego

prof. dr hab. Aleksander Guterch

dr hab. Tomasz Janik, prof. PAN

Wymiana pomiędzy akademiami PAN i NANU 2011-2014
5 Monitoring całkowitej zawartości ozonu w atmosferze oraz natężenia promieniowania UV-B na stacji Belsk w latach 2014-2016 dr hab. Janusz Jarosławski, prof. PAN Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2014-2016
6 Nadzór nad pomiarami oddziaływania sejsmicznego eksploatacji górniczej w zakresie sieci obserwacyjnej zapór OUOW Żelazny Most oraz stacji monitorujących zachodnie przedpole OUOW w latach 2014-2016 prof. dr hab. Stanisław Lasocki KGHM Polska Miedź S.A. 2014-2016
7 Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap I mgr Krzysztof Otto Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 2013-2016
8 Opracowania metodyki oceny bezpieczeństwa i wskazania optymalnej lokalizacji płytkiego składowania odpadów promieniotwórczych nisko-i średnioaktywnych dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 2013-2016

 

Prowadzone projekty

  • chihe