Dofinansowanie pozostałych działań

 

TERMINY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

 

 

 

ERASMUS+
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

 

Wspierane są następujące typy projektów:

1. Partnerstwa strategiczne
2. Sojusze na rzecz wiedzy
3. Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

1. eurodesk.pl

http://erasmusplus.org.pl/

Podręcznik ERASMUS+

Partnerstwa strategiczne

Sojusz na rzecz wiedzy

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

 

 

 

Fundusz Wyszehradzki Small Grant

 

Fundusz współfinansuje działania dotyczące współpracy kulturowej, edukacji, badań, wymiany wiedzy, mobilność studentów, współpracy transgranicznej, promocji turystyki (np. wspólne konferencje, festiwale, seminaria, szkoły letnie). Projekty muszą dotykać wspólnych problemów krajów Grupy Wyszehradzkiej, Europy Środkowej oraz jej mieszkańców.

*Granty do 6000 EUR
*Wymagany jest wkład własny może być niepieniężny
*Wymagane są listy intencyjne partnerów (osób fizycznych lub instytucji)

 

Fundusz Wyszehradzki

granty

 

POSTDOC i oferty pracy dla geofizyków

Lista portali z ofertami postdoc i pracy dla geofizyków dostępna w linku.

POSTDOC i oferty pracy

16.06.2017

Fulbright Senior Award

Stypendia dla osób z tytułem doktora, profesora

Fulbright Senior Award

01.08.2017 - 02.10.2017 FIRST-TEAM Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorantów na wczesnym etapie kariery naukowej. http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/
01.08.2017 - 02.10.2017 HOMING Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
Nabór ciągły

TECO PROJECT

Granty na krótkie pobyty. Technologie oczyszczania gleby i wód.

TECO PROJECT

Nabór ciągły

TECO PROJECT -  mobility grants

Mobility grant w Indiach TECO PROJECT
01.08.2017 - 02.10.2017 POWROTY badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac B+R z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo. POWROTY
18.06.2017 STYPENDIA NAUKOWE POLITYKI Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Poprzez akcję prowadzoną na łamach tygodnika POLITYKA promowany jest wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość. Stypendia skierowane są do osób, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym (np. praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej). STYPENDIA NAUKOWE POLITYKI
01.07.2017 Granty National Geographic Society National Geography Society przyznaje granty na prowadzenie badań, edukację. Wszystkie projekty muszą mieć charatker innowacyjny. National Geographic
04.09.2017

Post Career Break Fellowship (CERN)

Stypendia dla osób po przerwie w karierze naukowej CERN

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

Prowadzone projekty

  • chihe