Dział Zarządzania Projektami (AZP)

Główne zadania

  • obsługa administracyjna i nadzór nad realizacją międzynarodowych projektów badawczych,
  • koordynacja realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz innych programów pomocowych,

 

dr joanna danilczuk-zembrzuska - KIEROWNIK

tel.: +48 22 6915-825
e-mail: jdanilczukzembrzuska@igf.edu.pl

MGR KAROLINA chodzińska

tel.: +48 22 6915-827
e-mail: kbranicka@igf.edu.pl

MGR KATARZYNA STYŚ

tel.: +48 22 6915-620
e-mail: kstys@igf.edu.pl

MGR elżbieta tatarzyńska

tel.: +48 22 6915-820
e-mail: etatarzynska@igf.edu.pl

MGR anna wielgopolan

tel.: +48 22 6915-953
e-mail: awielgopolan@igf.edu.pl

Prowadzone projekty

  • chihe