dr hab. Adam Piotrowski

Adiunkt, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-858, e-mail: adampp@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • 2014 – Habilitacja – nadana przez Radę Naukową Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, „Rozwój Algorytmów Ewolucyjnych i ich wykorzystanie do prognozowania zmiennych hydrologicznych
 • 2006 – Praca doktorska – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, „Inteligentna analiza danych hydrologicznych
 • 2001 – Praca magisterska – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, „Zmiany roczne pola temperatury powietrza w Kanadzie
 • 2000-2002 – studia równoległe w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Mongolistyka (przerwane, 2002)

Zatrudnienie

 • Od 01.11.2006 – adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • 01.06.2006-31.10.2006 – pracownik techniczny w Zakładzie Zasobów Wodnych Instytutu Geofizyki PAN

Zainteresowania badawcze

 • Modelowanie relacji opad-odpływ
 • Prognozowanie temperatury wody w rzekach
 • Określanie wartości współczynników dyspersji podłużnej w rzekach
 • Algorytmy Ewolucyjne
 • Ewolucja Różnicowa
 • Inteligencja Roju
 • Optymalizacja Rojem Cząstek
 • Metaheurystyki
 • Sztuczne Sieci Neuronowe

Nagrody i wyróżnienia

 • 2017II Nagroda za aktywność publikacyjną w IGF PAN w roku 2016

 • 2016I Nagroda za aktywność publikacyjną w IGF PAN w roku 2015

 • 2013 Nagroda III Wydziału Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie Nauk o Ziemi im. Piusa Rudzkiego

 • 2010 – Laureat Stypendium Imienia Kacpra Rybickiego – przyznawanego w Instytucie Geofizyki PAN

 • 2009 - Laureat konkursu o przedłużenie "Stypendium krajowego dla młodych naukowców" Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2008 – Laureat konkursu "Stypendia krajowe dla młodych uczonych (program Start)" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2003 – Dyplom za referat pt. „Porównanie prognoz przepływów rzecznych otrzymanych z modeli przestrzeni fazowej i sieci neuronowych” uznany za najlepszy w konkursie młodych pracowników naukowych na XXIII Ogólnopolskiej Szkole Hydrauliki

Editorial Board

 • od 2016 – Edytor pomocniczy w czasopiśmie Swarm and Evolutionary Computation
  https://www.journals.elsevier.com/swarm-and-evolutionary-computation/

Projekty naukowe

 • 2017-2020 – kierownictwo grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2016/21/B/ST10/02516 pt. „Wpływ spodziewanych zmian klimatycznych na reżim termiczny wybranych rzek Polski”; więcej informacji na temat projektu jest dostępnych na stronie
  https://ecc-wt.igf.edu.pl/
 • 2013-2015 – kierownictwo grantu Iuventus Plus Nr IP2012040672 pt. „Prognozowanie temperatury wody w rzekach za pomocą modeli empirycznych”
 • 2013-2014 – kierownictwo grantu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców Nr 1b/IGFPAN/2012/MŁ pt. „Rozwój metod optymalizacji deterministycznych modeli odpływu ze zlewni pod kątem ich wykorzystania na obszarach o klimacie umiarkowanym”
 • 2011-2012 – współpraca przy realizacji grantu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców Nr 500-10-1 pt. „Rozwój grupy ekspertów w zakresie geofizycznej oceny lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce” pod kierownictwem dr Mariusza Majdańskiego
 • 2006-2008 - współpraca przy realizacji grantu Nr 2 P04D 026 29 pt. „Procesy transportowe w korytach rzecznych” pod kierownictwem dr. hab. Pawła M. Rowińskiego
 • 2006-2008 – współpraca przy realizacji grantu Nr 2 P04D 009 29 pt. „Zarządzanie zbiornikiem retencyjnym wpływającym na chronione środowisko przyrodnicze na przykładzie systemu rzecznego górnej Narwi” pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jarosława J. Napiórkowskiego
 • 2005-2006 – grant promotorski Nr 2 P04D 008 29, pt. „Inteligentna analiza danych hydrologicznych”

Publikacje w czasopismach z listy Web of Sciences

Piotrowski, A.P., Napiorkowski M.J., Napiorkowski J.J., Rowinski, P.M. (2017) Swarm Intelligence and Evolutionary Algorithms: Performance versus speed. Information Sciences 384, 34-85.
Piotrowski, A.P. (2017) Review of Differential Evolution population size. Swarm and Evolutionary Computation 32, 1-24.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, M.J., Napiorkowski, J.J., Osuch, M., Kundzewicz, Z.W. (2017) Are modern metaheuristics successful in calibrating simple conceptual rainfall-runoff models? Hydrological Sciences Journal 62(4), 606-625.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, M.J. (2016) May the same numerical optimizer be used when searching either for the best or for the worst solution to a real-world problem? Information Sciences 373, 124-148.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, J.J. (2016) Searching for structural bias in particle swarm optimization and differential evolution algorithms. Swarm Intelligence 10(4), 307-353.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, J.J., Osuch, M., Napiorkowski, M.J. (2016) On the importance of training methods and ensemble aggregation for runoff prediction by means of artificial neural networks. Hydrological Sciences Journal 61(10), 1903-1925.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, M.J., Kalinowska, M., Napiorkowski, J.J., Osuch, M. (2016) Are Evolutionary Algorithms effective in calibrating different Artificial Neural Network types for streamwater temperature prediction? Water Resources Management 30, 1217-1237.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, M.J., Napiorkowski, J.J., Osuch, M. (2015) Comparing various artificial neural network types for water temperature prediction in rivers. Journal of Hydrology 529, 302-315.
Piotrowski, A.P. (2015) Regarding the rankings of optimization heuristics based on artificially-constructed benchmark functions.Information Sciences 297, 191-201.
Piotrowski, A.P. (2014) Differential Evolution algorithms applied to Neural Network training suffer from stagnation.Applied Soft Computing 21, 382-406.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, J.J., Rowiński, P.M. (2014) How novel is the ‘‘novel’’ black hole optimization approach? Information Sciences 267, 191-200.
Piotrowski, A.P., Osuch, M., Napiorkowski, M.J., Rowiński, P.M., Napiorkowski, J.J. (2014) Comparing large number of metaheuristics for artificial neural networks training to predict water temperature in a natural river. Computers & Geoscences 64, 136-151.
Piotrowski, A.P. (2013) Adaptive Memetic Differential Evolution with Global and Local neighborhood-based mutation operators. Information Sciences 241, 164-194.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, J.J. (2013) A comparison of methods to avoid overfitting in neural networks training in the case of catchment runoff modeling. Journal of Hydrology 476, 97-111.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, J.J. (2012) Product-Units neural networks for catchment runoff forecasting. Advances in Water Resources 49, 97-113.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, J.J., Kiczko, A. (2012) Corrigendum to: ‘‘Differential evolution algorithm with separated groups for multi-dimensional optimization problems’’ [Eur. J. Oper. Res. 216 (2012) 33–46]. European Journal of Operational Research 219(2), 488.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, J.J., Kiczko, A. (2012) Differential Evolution algorithm with separated groups for multi-dimensional optimization problems. European Journal of Operational Research 216, 33-46.
Piotrowski, A.P., Rowinski, P.M., Napiorkowski, J.J. (2012) Comparison of evolutionary computation techniques for noise injected neural network training to estimate longitudinal dispersion coefficients in rivers. Expert Systems with Applications 39, 1354-1361.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, J.J. (2011) Optimizing neural networks for river flow forecasting – Evolutionary Computation methods versus Levenberg –Marquardt approach. Journal of Hydrology 407, 12-27.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, J.J., Rowinski, P.M., Wallis, S.G. (2011) Evaluation of temporal concentration profiles for ungauged rivers following pollution incidents. Hydrological Sciences Journal 56(5), 883-894.
Piotrowski, A.P., Napiorkowski, J.J. (2010) Grouping differential evolution algorithm for multi-dimensional optimization problems. Control and Cybernetics 39(2), 527-550.
Rowiński, P.M. and Piotrowski, A. (2008) Estimation of parameters of transient storage model by means of multi-layer perceptron neural networks, Hydrological Sciences Journal 53(1), 165-178.
Piotrowski, A., Wallis, S.G., Napiórkowski, J.J. and Rowiński, P.M. (2007) Evaluation of 1-D tracer concentration profile in a small river by means of multi-layer perceptron neural networks, Hydrology and Earth System Sciences 11, 1883-1896.
Piotrowski, A., Napiórkowski, J.J., Rowiński, P.M. (2006) Flash-flood forecasting by means of neural networks and nearest neighbour approach – a comparative study, Nonlinear Processes in Geophysics 13, 443-448.
Rowiński, P.M., Piotrowski, A., Napiórkowski, J.J. (2005) Are artificial neural networks techniques relevant for the estimates of longitudinal dispersion coefficient in rivers?, Hydrological Sciences Journal 50(1), 175-187.

 

Inne publikacje

Napiorkowski M., Piotrowski, A.P., Napiorkowski J.J. (2014) Stream temperature forecasting by means of ensemble of neural networks: Importance of input variables and ensemble size. Proceedings of the River Flow 2014, 03-05 September, Lausanne, Switzerland.
Napiorkowski J.J., Piotrowski A., Rowinski P.M., Wallis S.G. (2012) Product Unit neural networks for estimations of longitudinal dispersion coefficients in rivers. 2nd IAHR Europe Congress, 27-29 June, Germany, Munich.
Piotrowski, A.P. (2011) Pure and Applied Geophysics 168, 1899-1900; DOI 10.1007/s00024-010-0252-4: Book Review: Numerical Modeling in Open Channel Hydraulics, by R. Szymkiewicz. Water Science and Technology Library, Vol. 83, Springer, 2010, ISBN: 978-90-481-3673-5 (hardback); e-ISBN: 978-90-481-3674-2;
Piotrowski, A.P., Rowiński, P.M. I Napiórkowski, J.J. (2010) Uncertainty study of data-based models of pollutant transport in rivers. Proceedings of River Flow 2010 Conference, Braunschweig, Germany, 8-10 September 2010
Piotrowski, A.P., Rowinski, P.M. i Napiorkowski, J.J. (2009). Estimation of parameters of models of pollutant transport in rivers depending on data availability. 33rd IAHR Congress: Water Engineering for a Sustainable Environment, Vancouver, 1179-1186.
Napiórkowski, J.J., Piotrowski, A., Rowiński, P.M. and Wallis, S.G. (2008) Prediction of the fate of pollutants in rivers by means of nonlinear Volterra series, River Flow 2008: Proceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics, Çeşme-İzmir, Turkey, 3-5 September 2008, 2469-2476.
Kiczko, A., Piotrowski, A., Napiórkowski, J.J. and Romanowicz, R.J. (2008) Combined reservoir management and flow routing modelling: Upper Narew case study, River Flow 2008: Proceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics, Çeşme-İzmir, Turkey, 3-5 September 2008, 1921-1928.
Rowinski, P.M., Guymer, I., Bielonko, A., Napiorkowski, J.J., Pearson, J., Piotrowski, A. (2007) Large scale tracer study of miting in a natura lowland river w: Proceedings of 32nd IAHR Congress, Venice.
Wallis, S.G., Piotrowski, A., Rowiński, P.M., Napiorkowski, J.J. (2007) Prediction of dispersion coefficients In a small stream Rusing artificial neural networks w: Proceedings of 32nd IAHR Congress, Venice.
Piotrowski, A., Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J. (2006) Assessment of longitudinal dispersion coefficient by means of different neural networks w: Proceedings of the 7th International Conference on Hydroinformatics 2006, Nice.
Napiórkowski, J.J., Piotrowski, A. (2005) Artificial neural networks as an alternative to the Volterra series in rainfall-runoff modelling, Acta Geophysica Polonica, 53(4), 459-472.
Piotrowski, A., Napiórkowski, J.J. (2005) Dispersion coefficient assessment by means of different neural networks w: Materiały VIII Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne I Optymalizacja Globalna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Piotrowski, A., Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J. (2004) River flow forecast by selected black box models w: River Flow 2004, wydane przez M. Greco, A. Carravetta i R. D. Morte, Leiden.
Piotrowski, A. (2003) Porównanie prognoz przepływów rzecznych otrzymanych z modeli przestrzeni fazowej i sieci neuronowych w: Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, Materiały XXIII Ogólnopolskiej Szkoły Hydrauliki, Gdańsk.

Prowadzone projekty

 • chihe